Хората ще дават заеми като банка

Чрез онлайн платформи хора и фирми ще могат да отпускат финансиране за бизнес проекти.

Брюксел иска регулации за нов начин за финансиране

Онлайн платформи ще свързват нуждаещите се от кредити с тези с пари в брой

Промените вече са подготвени

Хората ще дават заеми като търговските банки. Като ще могат да избират кой бизнес да финансират със спестяванията си чрез лицензирани онлайн платформи. Така ще може да получават доходност от парите си, много по-висока от лихвите по банковите депозити.

Това предвиждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които са пуснати за обществено обсъждане. Те са подготвени, за да приложим нов регламент на ЕС за колективното финансиране.

Според регламента на ЕС “колективно финансиране” означава срещането на интересите на инвеститорите със създателите на проекти, необходими от финансиране, чрез използването на онлайн платформа. Например предприемач обявява на онлайн платформата, че има нужда от финансиране в размер на 5 млн. лв. за построяването на нова сграда. Така всички хора или фирми, които са готови да финансират проекта, могат чрез онлайн платформата да му отпуснат финансиране според възможностите си. Например някой може да участва в проекта с 10 хил. лв., а друг с 100 хил. лв. или с 1 млн. лв., докато бъде набрана необходимата сума.

Колективното финансирането може да става чрез заеми или чрез емитиране на облигации от страна на предприемачите, които имат нужда от финансиране. Онлайн платформите за колективно финансиране ще бъдат лицензирани от Комисията за финансов надзор.

Организаторът на онлайн платформа за колективно финансиране ще трябва да прави оценка на всеки проект, който търси средства от инвеститорите. От риска ще се определя лихвата за финансирането. Както при отпускането на заеми от банките, дадените от инвеститорите пари за конкретен проект няма да бъдат гарантирани като депозитите. Но организаторите на онлайн платформи ще трябва да гарантират със собствен капитали или със застраховка, че съвестно ще проверяват проектите, които търсят финансиране.

Те трябва да проверяват дали създателят на проекта е осъждан, както и да прегледат счетоводните му документи. Организаторите на платформите ще носят отговорност при груба небрежност при оценката на активи, ценообразуването на заем или изчисляването на кредитна оценка на всеки проект.

Източник/ци: Хората ще дават заеми като банка - Труд

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!