Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Всички мерки са незаконни! Българското правителство е нелегитимно

Всички мерки са незаконни! Българското правителство е нелегитимно

Всички мерки са незаконни! Българското правителство е нелегитимно.
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
Към Българския народ
От
НСС „Свети Георги Победоносец“, Национално Движение „Крумови Закони“, ПП Българско Национално Обединение, Сдружение за защита правата на гражданите и държавата, Сдружение с Нестопанска Цел, „За Земята на България“,

Ние, като част от народа и суверен на Република България, обявяваме, че служебното правителство, управляващо в момента, е противоконституционно на основание чл. 109 във връзка с чл. 76 ал. 2 от КРБ, тъй като то не е положило клетва пред Народното Събрание,

следователно всички издадени от него и подчинените му администрации актове, са нищожни. Това е валидно на същото основание и за предходни правителства и парламенти.

Настоящото правителство продължава войната за изтреблението на българския народ, започната от нелегитимното правителство на Бойко Борисов, в изпълнение на плановете на външни и вътрешни вражески сили.

Държавата ни, по Конституция, следва да се управлява според Върховния Закон и законите на страната, а понастоящем я управляват чрез външни инструкции и заповеди.

Във връзка с това призоваваме българския народ на съпротива и гражданско неподчинение на всякакви заповеди и нареждания, издадени от нелегитимния орган – Министерски Съвет. Всички глоби, санкции, актове и други разпореждания, въвеждащи диктатура, терор, дискриминация, сегрегация и насилие чрез маски,

тестове и принудително инжектиране на отрови с вредно съдържание с които ни избиват с крайна цел – медицински геноцид над българския народ, са престъпление спрямо нацията и бъдещето на България! Това е престъпление и срещу човечеството. Призоваваме всички военни, полицаи, държавни и общински служители, служители от здравните и учебни заведения, да НЕ изпълняват каквито и да било разпореждания на нелегитимното правителство и подчинените му звена – в противен случай са негови съучастници.

Напомняме им, че са полагали клетви като военни, полицаи, държавни служители, медици да защитават Конституцията и законите на Република България, и че отговарят за действията си.

С настоящото обявяваме началото на гражданско неподчинение и всенароден поход за свобода и връщане на заграбената от нелегитимното правителство власт, принадлежаща на българския народ.
Суверена отменя всички противоконституционни мерки!

В качеството си на граждани на Република България и част от суверена на тази държава, в името на народа, осъждаме лицата, започнали и продължаващи този медицински геноцид.

Време е за ЕДИНЕНИЕ за свобода и живот!
Долу Новия Световен Ред и неговите господари и слуги!
Да живее България!
Свобода или Смърт!

Източник/ци: Всички мерки са незаконни! Българското правителство е нелегитимно

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!