Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Къде мислите, че е това? Не се измъчвайте. Веднага ще ви кажа: на ВИТОША – съвсем близо да София

Може да бъде изображение с карта и текст, който гласи '9:39 2.4KB/s ਦt 2D Search Searchhere here Tsareva mahala cnиpKa' MaX M. ymHи Vitosha Kon4eлийcKи Shelte 3acлoH 423123681N 21' 42° 23.6881' 23° M. nbpжoBи Kowapи 181 Google BaKлиHoBи Kowapи 42°31'23.7'N 23°21'07.8'E 42.523247 23 352153 ਨ min Directions Start'

Къде мислите, че е това? Не се измъчвайте. Веднага ще ви кажа: на ВИТОША – съвсем близо да София. Съобщихме, обадихме се, писахме. Само разбрахме, че:

1) съставен е акт ( на следващия ден върху 2-3 от дърветата се появиха червени точки)

2)разбрахме, че фирмата се казва Вива ЛеС (!!!?)

3) разбрахме, че сечта ще продължи !!!! Не можело да бъде спряна!!!!

4)и наистина – продължава

5) там имаше малко бистро поточе. Няма го вече! Затрупано яко – вероятно за да е по-лесно свличането на трупите.

6) не бива вече да се говори за „опазва не на Витоша“.това не е единственото сечище в тази планина. Няма кой да.а помогне!

Маргарита Друмева

Може да бъде изображение с на открито и дърво

Може да бъде изображение с на открито и дърво

Може да бъде изображение с на открито и дърво

Може да бъде изображение с на открито и дърво

Източник/ци: Къде мислите, че е това? Не се измъчвайте. Веднага ще ви кажа: на ВИТОША – съвсем близо да София – Свободно слово

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!