Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Актуално: Бизнесът на експерта Николай Василев с 2 милиона дълг и 633 хиляди лева загуба за 2019 година

В какво състояние е бизнеса на Николай Василев? Проверка по този въпрос направи "Актуално".

"Предложението за министър-председател на “Има такъв народ”, а и всички наши предложения, са базирани на експертни качества. Предлагаме хора, които могат да свършат работа". Това написа във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов след изумлението, което предизвика с номинацията на Николай Василев за премиер.

В качеството си на експерт в бизнеса, Николай Василев е член на борда на директорите на „Експат Капитал” АД и представител на дружеството заедно с Никола Янков. Съгласно справка в Търговския регистър, „Експат Капитал” АД се занимава с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; обслужване на дружества със специална инвестиционна цел и на други предприятия за колективно инвестиране; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупки на предприятия; инвестиционни изследвания и финансови анализи; търговско представителство и посредничество. Простичко казано, основната дейност е консултантска и мениджърска.

В последния видим в Търговския регистър годишен финансов отчет (ГФО) на "Експат Капитал" АД, който е за 2019 година, дословно пише следното: През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер на 633 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Общата стойност на задълженията на дружеството е 1 946 000 лева, а натрупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева.

Във финансовия отчет за 2018 година пише следното: През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер 295 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба.

Всъщност натрупаната загуба до този момент, не само за текущата финансова година, е 261 000 лева. Във финансовия отчет за 2017 година вече пише, че дружеството формира финансов резултат печалба в размер на 306 000 лева – за текущата година.

Има обаче натрупана загуба до този момент от съществуването си от 51 000 лева. Справка в отчета за 2010 година сочи, че тогава натрупаната загуба е 454 000 лева! Първият подаден отчет на дружеството е за 2007 година.

Тогава, в графата за текущата година са вписани 125 000 лева загуба, но има данни и за предходната година – 12 000 лева загуба. Николай Василев обаче е вписан като представител на "Експат Капитал" АД на 18.09.2009 година.

Отчетът за финансовата 2009 година показва нетна загуба след данъци от 73 000 лева, след като за предходната година в същата графа е посочена загуба от 193 000 лева.

Източник/ци: Petel.bg - новини - Актуално: Бизнесът на експерта Николай Василев с 2 милиона дълг и 633 хиляди лева загуба за 2019 година

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!