ИМА НАЧИН ДА СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ! **** Въпрос към НАП: НЯМА ЛИ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТЕ ЗА 17 МЛРД. ДЪЛГОВЕ НА БУШОНИ? ИЛИ ПАК ЩЕ СИ МИЕТЕ РЪЦЕТЕ…

ИМА НАЧИН ДА СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ!
**** Въпрос към НАП: НЯМА ЛИ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТЕ ЗА 17 МЛРД. ДЪЛГОВЕ НА БУШОНИ? ИЛИ ПАК ЩЕ СИ МИЕТЕ РЪЦЕТЕ…
.
Предложил съм решения. Но съм сигурен, че новият парламент няма да си мръдне пръста. Прокуратурата нищо няма да свърши – това е ясно.
И затова предлагам още едно решение – суперефективно и безотказно.
Защото има и друг път чрез гражданския процес: всички тези сделки могат да се обявят за нищожни от съда – т.е. несъстояли се.
Тогава аферистите си получават обратно дълговете, които са трапосали на ромите. Не на ромите, а на аферистите ще се наложи да плащат, а те имат и много пари, и много активи и собственост.
Обаче това никога досега не е правено, защото НАП и МФ не са искали да го направят. Като от огън държавата се пази да си поиска дължимото.
.
Основанието за връщане на парите са текстове на Закона за задълженията и договорите.
***** § чл. 8 Лицата …. не могат да упражняват тези права В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
***** § Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона И НА ДОБРИТЕ НРАВИ
***** § Чл. 17. Ако страните ПРИКРИЯТ сключеното между тях съглашение С ЕДНО ПРИВИДНО СЪГЛАШЕНИЕ, прилагат се правилата относно прикритото, ако са налице изискванията за неговата действителност.
.
Няма проблем с делата, понеже в такива случаи не НАП и МФ трябва да доказват, че има измама на държавата. При такъв иск се приема, че твърдяното в него (в случая измама на държавата като трето лице) е осъществено. И не НАП или МФ трябва да доказват това, а обратното – аферистите ще трябва да докажат, че не са измамници.
––––––––
*** § Чл. 26. (Ал. 1 изм. – ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави… както и привидните договори. Основанието се предполага до доказване на противното.
*** § Чл. 27. Унищожаеми са договорите, сключени от недееспособни или сключени от техен представител без спазване изискванията, установени за тях, както и договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда.
––––––––
НАП става страна по това правоотношение – договора на афериста с бушона в момента, в който си е потърсила или си потърси дълга. И съответно веднага получава правото да отправи иск в съда за нищожност на този договор.
В Гражданския съд, а не в Наказателния, където прокуратурата като обвинител встъпва в правата на НАП и МФ и може да саботира процеса и осъждането. Всъщност и в Наказателния съд може да се отправи такъв граждански иск, по който прокуратурата вече няма да страна.
Т.е.
И М А Р Е Ш Е Н И Е С Е Г А,
В М О М Е Н Т А.
Освен това при искане на нищожност няма никакви давностни срокове! Те. иск винаги може да се подаде, дори да са минали десетилетия от аферата.
.
Стига обаче НАП и МФ да го поискат. Ако не го поискат, ако не го направят, може да сте сигурни, че начело на НАП и МФ пак са застанали аферисти, които прикриват тези афери от една страна.
А от друга страна – партиите нямат политическа воля да се потърси отговорност за милиардите. Защото ако някакви бандити в държавните структури не го искат и пречат, един законов текст може да ги задължи да го направят.
Например нещо подобно „при съмнения за избягване на задължения към обществото чрез прехвърляне на фирми с дългове НОИ, общините, НАП и неговият принцип МФ са задължени да поискат от съда обявяването на договорите за нищожни”. И да се предвиди дисциплинарно уволнение и глоба при неспазване от чиновниците на този текст, а в по-тежките случаи – наказателна отговорност.
.
Освен това се питам как нотариусите оформят документите, след като бушоните-роми са практически неграмотни? И как тези бедняци поемат дългове за много милиони?
.
Проблемът не е само с милиардите на държавата, а далеч по-голям, защото така може да се прехвърли на бушон и фирма със задължения към друга частна фирма. И се прави.
Особено при големите обществени поръчки. Голямата акула по тях създава фирми-подизпълнители като първи бушон, тези подизпълнители като втори бушон сключват договори с други подизпълнители. Другите – на края на веригата са фирмите, които фактически ще извършат работата, но по възложени им занижени критерии спрямо обществената поръчка.
После подизпълнителят – втори бушон не плаща на работягите. ДДС-то умира, понеже работягите са останали без пари. Вторият бушон веднага се прехвърля на трети бушон – някой ром.
За капак освен некачественото строителство или доставка, освен неплатеното ДДС, данъци, осигуровки и т.н. резултатът е затриване на читав и нормален бизнес (свършилите работата) с всички последици за обществото от това. И съответно прибиране на активите на работодателите – машини, съоръжения и т.н. и продажбата им чрез съдиите-изпълнители на акулите. Които после да ги отдават под наем на други работяги, за да си свършат работата по поредната обществена поръчка. Имам стотици такива случаи, които съм разследвал
.
Най-големият проблем у нас е, че дори лошите ни закони не се спазват – нито от администрацията и държавните структури, нито от правосъдните органи.

Григор Лилов, Facebook

May be an image of 1 person

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!