Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Деветте Селестински пророчества – Всички съвпадения не са случайни

1. Всички съвпадения не са случайни. Хората, които разберат това ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ще направят много открития.

Ние трябва много сериозно да се отнасяме към съвпаденията (случайности). Тези съвпадения ще ни накарат да осъзнаем, че зад събитията в живота ни се крие някаква духовна сила.

2. Човечеството отново ще осмисли историческия процес и своите грешки. Осъзнавайки, че материално развитие е достигнало своя пик, заплашващ целия свят, процесът на изучаване на света ще се насочи в друга посока.

Второто откровение придава на това осъзнаване реално съдържание. Ние разбираме, че цялото ни внимание е насочено към материалното оцеляване. Ние сме опознавали света, доколкото това е било необходимо за нашата сигурност, но сега с осъзнаването на действието на духовните сили, се приближаваме до истинското разбиране за света.

3. Ще се появи ново разбиране за физическия свят. До края на хилядолетието хората ще открият енергия, която е в основата на всички тела, включително и нашите собствени. Красотата и енергията идват от един източник.
Материалният свят е изграден от чиста енергия, която е в състояние да отговори на нашите мисли и чувства.

4. Борбата за енергия е цел на всеки човек. Всеки взима и дава енергия. В Четвъртото пророчество се казва, че хората трябва да се научат да се хранят с енергията от различни източници и, и също така рационално да я споделят с другите.

Четвъртото Откровение обяснява навика на хората да отнемат от другите енергия, да ги потискат, заробвайки техния разум. Това е престъпление, което се извършва от собствена липса на енергия, която се възприема като спад на жизненост. Борбата за енергия е борба за власт.

5. Петото откровение учи как да получаваме енергия от външния свят. За да се направи това, трябва да се обикне всичко, което ни заобикаля, да се позволи на любовта да влезе в нас – да се постигне хармония.

Липсата на жизненост може да се възстанови, без да се отнема от енергията на други хора, чрез свързване с други източници на енергия. Вселената ще ни даде всичко, от което имаме нужда, ако ние сме в състояние да се открием към нея, да чувстваме любов към всички неща, да се чувстваме част от Вселената, като усещаме красотата и хармонията на всичко около себе си.

Шестото откровение

Колкото по-постоянна е ВРЪЗКАТА ни с БОЖЕСТВЕНОТО, толкова по-ясно осъзнаваме онези моменти, когато губим ВРЪЗКА, обикновено под влияние на някакъв стрес. В подобни мигове, сами можем да установим, по какъв начин ИЗСМУКВАМЕ ЕНЕРГИЯ ОТ ДРУГИТЕ.

Когато си дадем ясна сметка за собствения си метод на манипулиране на останалите хора, по-лесно става да го преодолеем и да поддържаме по-трайна ВРЪЗКАТА си с Божествения Първоизточник. Това ни помага да открием индивидуалния си път на развитие, в живота и своята духовна МИСИЯ – какъв може да бъде нашият ЛИЧЕН ПРИНОС – за ДУХОВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ на света.

Когато открием и преживеем ВЪТРЕШЕН КОНТАКТ с ИЗВОРА на Божествената енергия, в самите нас, ние започваме остро да чувстваме онези моменти, когато губим този контакт. Лесно е да установим, че това става, обикновено, в моменти на стрес, когато се чувстваме особено несигурни и ни се струва, че се налага отново да вземем в ръце своя живот и взаимоотношенията си с хората.

Седмото откровение

 Когато разберем каква е нашата ЛИЧНА МИСИЯ, даваме нов тласък на хода на МИСТИЧНИТЕ СЛУЧАЙНОСТИ, който ни води към нашето СЪДБОВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ. Първоначално, сме изправени пред проблем, който трябва да разрешим, при което започват да ни се явяват сънища, видения, интуитивни прозрения, водещи ни към намиране на отговорите, които обикновено идват, по силата на СИНХРОННОСТТА, от някой човек.

Когато открием веднъж “истината”, която сме дошли да кажем – нашето собствено послание за смисъла и предназначението на човешкия живот – при нас все по-често започват да се проявяват мистични съвпадения, явленията на СИНХРОННОСТ.

Когато открият своята МИСИЯ, някои от нас биват подтикнати да сменят професията си. Други откриват, че са точно на онова място, което им позволява да предадат на хората своята истина. Трети продължават да практикуват своята професия, като едновременно следват духовната си МИСИЯ, като призвание.

Но независимо на какъв етап от развитието си се намираме, непременно ще установим, че проявите на СИНХРОННОСТ, в живота ни, имат пряко отношение към това доколко следваме собствената си МИСИЯ.

Осмото откровение

Ние сме в състояние да предизвикаме по-активното проявление на ПЪТЕВОДНИТЕ СЛУЧАЙНОСТИ, в нашия живот, ако ИЗДИГНЕМ своето СЪЗНАНИЕ, по начин, че да повишим НИВОТО на СЪЗНАНИЕ и на хората, с които се кръстосва житейският ни път. Трябва да полагаме специални грижи, да не загубим вътрешната си връзка с Божествения Първоизвор на енергия, изпадайки в романтични увлечения.

Много резултатна може да се окаже работата в група, когато всички отправят енергия, към всеки един от групата, така че да се повдигне НИВОТО на неговото СЪЗНАНИЕ. За децата, е от особено значение, да им бъде отдавана енергия доброволно, за да растат с чувство за сигурност и да се развиват правилно.

Когато съзираме красотата, във всяко лице, ние издигаме НИВОТО на СЪЗНАНИЕ на околните, давайки им възможност да се проявят, в тяхната най-мъдра същина, като по този начин увеличаваме шансовете си да чуем, от тях, нещо важно, в смисъла на СИНХРОННИТЕ ПОСЛАНИЯ.

Деветото откровение

Докато всички ние се развиваме в посока на пълното осъществяване на ДУХОВНАТА си МИСИЯ, технологичните средства за осигуряване на съществуването ще станат напълно автоматизирани, а хората ще съсредоточат цялото си внимание върху СИНХРОННИЯ ПРИНЦИП на ДУХОВНО РАЗВИТИЕ.

Това РАЗВИТИЕ, ще помогне на хората да достигнат все по-високи ЕНЕРГИЙНИ НИВА и СЪСТОЯНИЯ, докато най-сетне, нашите ТЕЛА се ТРАНСФОРМИРАТ – в ДУХОВНАТА си ФОРМА и ОБЕДИНЯТ това измерение, на съществуването, с измерението на отвъдния живот, поставяйки, по този начин, КРАЙ – на цикъла на раждане и смърт.“

Из „Селестинското пророчество“ – Джеймс Редфийлд

Източник/ци: http://bradva.bg/bg/article/article-164465#.XPDFWogzZnK

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!