Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Нова столевка! Защо? Готови са и се кътат проектите за 200-и 500-левова банкнота – растежа на БВП свързан с намаляване на населението... БВП се дели на по-малко число :)

НОВА СТОЛЕВКА! ЗАЩО?
**** Ще последват и нови петдесетолевки, двадесетлевки и т.н. 
**** Готови са и се кътат проектите за 200-и 500-левова банкнота

Както вече знаете, от днес в обръщение е нова столевка.
Старата емисия обаче няма да се изтегля. Ще последват и нови емисии и от другите банкноти. 
Според БНБ това се прави с основната цел да се увеличи защитата и сигурността на паричните ни знаци.

РАЗБИРА СЕ, ТОВА Е ЛЪЖА!

Давам данни, които ще ви изненадат.

**** Средната по стойност банкнота в обръщение (стойност на всички банкноти, разделени на броя им) в края на третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 35.32 лв (последни данни). За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1.65 лв., или с 4.90% вследствие на по-високия в сравнение с останалите номинали темп на нарастване в паричното обръщение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева;

**** В края на септември 2018 г. в обръщение са 459.5 млн. броя банкноти, които са с 19.1 млн. броя, или с 4.35% повече в сравнение с края на юни, а общата им стойност само за тези три месеца скача с 5,6%; за едногодишен период увеличението в броя на банкнотите е 5.12%, а по стойност - 10.28%! Повтарям - 10.28% само за едногодишен период. 
**** В края на септември 2018 г. общата стойност на намиращите се в обръщение банкноти от 50 лева е 6327.9 млн. лв., което им отрежда най-големия дял (38.98%) в структурата по стойност на банкнотите в обръщение. Столевката (без новата емисия) е малко над 6.1 милиарда лева.

Тези данни освен с ръста на печатането на пари изненадват и с нещо друго. В портмонетата и портфейлите на огромното мнозинство от хора у нас такива банкноти не се кътат. А столевките са над една трета от общата стойност на всички банкноти и монети и сега се пуска нова емисия. 
При това за по-големи покупки като правило се ползват предимно банкови дебитни и кредитни карти. Т..е от несъразмерния дял на столевките си личи и огромния дял на най-голямата, играеща на едро сива и черна икономика у нас!!!

Давам данни за стойността на банкнотите и монетите в обръщение (извън касите на БНБ) от въвеждането на борда насам, съпоставени с данните за брутния вътрешен продукт (БВП) по текущи цени и по паритетни (покупателна способност) на човек от населението според Евростат. 
Вижда се как от 2012 г. насам започва несъразмерното печатане на пари. Тогава започна стремително да нараства и външният дълг на страната заради взимани заеми. 
Ще отбележа, че значима част от растежа на БВП на човек от населението е свързано с негативните демографски тенденции у нас (населението намалява и БВП се дели на по-малко число).

Дата............ Стойност............... БВП на човек в евро 
..................... в хил. лв........... текущи цени...паритетни
21.12.2018....17 461 589
15.12.2017....15 453 848.............7300..............6300 
23.12.2016....14 254 575.............6800..............6000
23.12.2015....12 798 219.............6300..............5800
23.12.2014....11 655 479.............5900..............5500
27.12.2013....10 324 427.............5800..............5400
21.12.2012......9 526 394.............5700..............5300
23.12.2011......8 783 668.............5600..............5300
23.12.2010......8 327 274.............5100..............5100
23.12.2009......8 089 579.............4900..............5000
…………………………
23.12.2005......5 861 822.............4200........ няма данни
…………………………
22.12.2000.........598 987.............3000........няма данни
01.07.1997.........598 897.............2900........няма данни
(1 юли 1997 е датата на въвеждане на Валутния Борд)

Продажбите на дребно у нас за 2017 г. (последни данни) са 39 799 367 хил. лева (39 млрд.лв). 
От 2010 насам са нараснали с 45,8%, а стойността на парите в обръщение е скочила 209 на сто!

А някои ви казват, че инфлацията не е страшна, макар че финансите на страната ни се връзват именно чрез печатането на банкноти.

И за финал - готови са и се кътат за всеки случай проектите и за 200-и 500-левова банкнота

No automatic alt text available.

Image may contain: text

Източник/ци: https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/1968348483281081

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!