Руски последователи на Фалун Дафа призоваха за подкрепа президента Путин

открито писмо президента Путин Русия

(faluninfo.ru)

По-долу поместваме текста на отворено писмо до президента на Руската федерация, Владимир Путин, от руски граждани, последователи на духовната практика Фалун Дафа. Писмото е публикувано на 21 септември 2018 г. на уебсайта на руския Информационен център на Фалун Дафа.


Уважаеми Владимир Владимирович,

В качеството Ви на гарант на конституцията на нашата страна, Ви призоваваме да защитите правата и свободите ни като граждани на Руската федерация, като възстановите справедливостта за книгата "Джуан Фалун" (цялостната философия на системата за самоусъвършенстване Фалун Дафа) и ни възвърнете правото да разпространяваме информация за тази практика.

През 2011 г. Краснодарският окръжен съд призна за екстремистка книгата "Джуан Фалун", която учи човек на висок морал. Решението е взето при процесуални нарушения, а заключенията на експертите, на които се позовава съдът, не съответстват на чл. 7, 8 и 23 от федералния закон за съдебната експертна дейност в Руската федерация. Това е потвърдено от неправителствената организация "Гилдия на експертите лингвисти по документални и информационни спорове" на 16 октомври 2017 г.

Обжалвахме съдебното решение във всички инстанции на съдебната система на Руската федерация, включително в Конституционния съд. Въпреки това и въпреки очевидните нарушения на конституцията (чл. 3, 15, 19, 28, 29, 49 и 120), ни беше отказано преразглеждане на делото.

Затова сме принудени да се обърнем към Вас, в качеството Ви на гарант на конституцията.

Какво е Фалун Дафа? Това е метод за самоусъвършенстване с пет упражнения и три принципа: Истинност, Доброта, Търпение. Теоретическите и практически основи на метода са изложени в книгата "Джуан Фалун".

Книгата "Джуан Фалун" е посветена изключително на самоусъвършенстването на човек и няма политическо съдържание. Тя помага на човек да разбере как да преодолява трудности, да бъде спокоен, да работи върху характера си, да премахва егоизма си и да е толерантен към недостатъците на другите. Тези качества са много важни за създаване на добро семейство и съвестно отношение към работата. Последователите на Фалун Дафа, занимаващи се с духовно и физическо самоусъвършенстване, се стремят да подобрят морала си, а това включва и да спазват законите. Вярваме, че здравият и честен човек, който се грижи на първо място за благото на другите, е от полза за обществото.

Като разказваме за философията и показваме оздравителните упражнения на Фалун Дафа, ние даваме своя принос за подобряване на физическото здраве на руския народ.

Системата за усъвършенстване Фалун Дафа е аполитична и нейните последователи навсякъде по света не са против китайското правителство, а единствено настояват китайската комунистическа партия да спре незаконните репресии срещу последователите на Фалун Дафа. Репресиите в Китай надхвърлят границите на страната, тъй като мащабът на това престъпление е сравним с геноцид.

От гледна точка на моралните и етичните стандарти, ние не можем да мълчим и да не информираме широката общественост за проблема. Подобни дейности не могат да бъдат разглеждани като политически, тъй като те са акт на защита човешкия живот. Правителства, парламенти и институции в много държави, и милиони хора по цял свят осъждат преследването и престъпното отнемане на органи от затворници на съвестта в Китай, повечето от които са привърженици на Фалун Дафа.

В Русия, Фалун Дафа е отличена с многобройни грамоти за активно участие в обществения живот.

За съжаление, напоследък нашите конституционни права са все по-често нарушавани, а именно по чл. 28 и 29 от конституцията, правата за свободата на убежденията и свободата на словото.

Изхождайки от забраната на книгата "Джуан Фалун", властите в някои градове започнаха под различен претекст да възпрепятстват провеждането на събития на Фалун Дафа.

Освен това, отделни държавни служители възбудиха административни дела за предполагаеми нарушения от наша страна, и ги внасят в съда. Позовавайки се на федералния закон от 26 септември 1997 г. за свободата на убежденията и религиозното сдружаване, те неоснователно отнасят Фалун Дафа към религията и обвиняват последователи на Фалун Дафа в извършване на мисионерска дейност.

Нещо повече, в някои региони, служители на реда оказват натиск върху последователи на Фалун Дафа, че не са регистрирани като религиозна организация, и по този начин ги принуждават да се регистрират като религиозна група, което е в противоречие с чл. 29 и 30 от конституцията.

Също така, като отказват да разгледат документите и обясненията от наша страна, съдилищата нарушават чл. 123 от конституцията. А като прилагат неоснователно разпоредбите на федералния закон за свободата на убежденията и религиозното сдружаване, те ограничават правата на последователите на Фалун Дафа свободно да разпространяват информация за практиката.

Фалун Дафа не е официално определена от държавните институции като религиозна група. Във Фалун Дафа липсват поклонение към божество, ритуали, молитви, храмове, събиране на такси и други.

В анализ на дейностите на Фалун Дафа от правосъдното министерство е отбелязано, че те не включват атрибути с религиозен характер.

Има обаче случаи на необосновани обвинения от страна на държавни служители срещу последователи на Фалун Дафа в нарушаване на закона за свободата на убежденията и религиозното сдружаване. Те основават обвиненията си на изказвания на отделни лица, с цел да дискредитират Фалун Дафа.

Отношението на отделни руски висши чиновници към Фалун Дафа се основава на пълно доверие в информацията, предоставена им от китайската комунистическа партия. Китайската комунистическа партия разпространява фалшива информация с цел да оправдае незаконните арести и да прикрие убийствата на последователи на Фалун Дафа в Китай, включително насилствено отнемане на органите им.

По този начин, нашите чиновници неволно следват политиката на репресии срещу Фалун Дафа, подета не от сегашното ръководство на Китай, а от бившия генерален секретар на китайската комунистическа партия, Дзян Дзъмин, и от негови поддръжници.

Понастоящем има забележима положителна промяна в политиката на властите в Пекин по отношение на Фалун Дафа, а именно: отменена е забраната за публикуване на книги, по-специално на книгата "Джуан Фалун"; в китайски съдилища са подадени над 200 000 жалби срещу Дзян Дзъмин от последователи на Фалун Дафа и техни близки; в китайски съдилища биват издавани оправдателни присъди на последователи на Фалун Дафа. И преди всичко: Фалун Дафа никога не е била официално забранявана в Китай.

Нашата страна вече е преживяла комунистическото управление, включително политически репресии и унищожаване на вярата и традиционните морални ценности. Сега Русия е демократична държава, в която цари върховенство на закона.

В изказване в предаването "Пряка линия" от 7 юни 2018 г. по въпроса за прогреса на нашата страна, Вие подчертахте: "За да постигнем резултати днес, трябва да освободим хората в максимална степен; само свободните хора могат да го направят".

Уважаеми господин президент, молим Ви да обърнете внимание на нашите проблеми и да възстановите справедливостта за последователите на Фалун Дафа в Русия, като:

- наредите проверка на спазването на законодателството и конституцията при съдебните решения на Първомайски районен съд в Краснодар от 27 октомври 2011 г. и касационното определение на Съдебната комисия по граждански дела на Краснодарския окръжен съд от 22 декември 2011 г. за признаване като екстремистки материалите на Фалун Дафа, и да възстановите справедливостта.

- гарантирате спазването на конституционните права на последователите на Фалун Дафа да разпространяват свободно информация за практиката, основана на принципите Истинност, Доброта, Търпение.

Искрено се надяваме, че тези проблеми ще бъдат решени в съответствие с конституцията на Руската федерация.

Източник: https://faluninfo.ru/press-centr/pisma/otkrytoe-pismo-prezidentu-rossijskoj-federacii-v-v-putinu/

От FalunInfo.ru

https://www.falun-bg.info/news/europe/929-pismo-putin-ruska-federacia-falun-dafa-podkrepa.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!