Tyxo.bg counter

Нов регламент на ЕС ще засегне всички български работодатели

Стартира информационна кампания за повишаване на осведомеността за бъдещите регулации

На 25 май 2018 г. на цялата територия на Европейския съюз ще влезе в сила Общ регламент за защита на данните (ОРЗД). Неговата основна цел е да се ограничи неправомерното използване на лични данни и изтичането им. Докато, от една страна, новият документ е приветстван от обществеността, от друга, той е ново главоболие за българските предприемачи.

Новият регламент на ОРЗД ще засегне всички български компании, тъй като ще задължи да имат специален администратор за лични данни.

"С новия Регламент се разширява териториалният обхват на европейските правила за защита на личните данни и те ще важат и за администратори, които не са установени в ЕС, но обработват лични данни на граждани, които се намират в ЕС.", пише българската Комисия за защита на личните данни.

Глобата за нарушението на регламента е тежка - до 20 милиона евро или 4% от оборота.

Ако дружеството е международно, глобата се отнася до оборота на цялата група.

Дружеството трябва да е наясно с рисковете и наличния обем физически данни. Важно е тези данни не само да се съхраняват правилно, но и да се дефинира тяхната достъпност. 

Вижте няколко съвета, за да се подготвите правилно за ОРЗД:

Компанията за информационни технологии Squalio стартира социално-информационна кампания, която цели да повиши обществената осведоменост за настоящата регулация, да запознае физическите лица с настоящите им права и новите аспекти и да наложи нови задължения за юридическите лица. Въпреки че основният акцент в рамките на ОРЗД се поставя върху процедурата за обработка на лични данни, техническите решения за подобряване на сигурността на данните и намаляването на изтичането на данни, са неразделна част от тях.

За да улесни работата на фирмите при организацията на данни и документи, Squalio подготвя безплатен пакет от правни инструменти, съдържащи полезни и подходящи шаблони, достъпни за изтегляне на този сайт. Повече информация за новия ОРЗД и значението му за всички жители на България можете да намерите в специално подготвеното видео.

„Личните данни имат много широко определение. Всъщност това са всички данни, които се отнасят за идентифицираното или идентифициращото физическо лице. Ако фирмата разполага с база данни с клиенти, формуляри за коментари или препоръки, електронна поща, изображения, видеоклипове, заснети от камери за наблюдение, данни за програми за лоялност на клиентите, автобиография и подобни данни, компанията става предмет на новия регламент”, обяснява Елина Гирне, водещ адвокат на Squalio.

Източник: http://www.economic.bg/bg/news/9/nov-reglament-na-es-shte-zasegne-vsichki-balgarski-rabotodateli.html

Мненията на редакцията и на автора/ите могат да не съвпадат.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Събития+ | Открития+ | Китай | Фалун Гонг | Наследство

Харесайте facebook страницата ни