Потресаващи документи от DC LEAKS: Сорос превръща Гърция в ислямска колония, контролирайки медии, политици, банки

Автор: Петрос Анастасиу, pronews.gr

Пет милиарда евро са предоставени от организациите на Джордж Сорос на НПО, агенти, средства за масова информация, политици и други

От 1979 г. мрежата от фондации OSF (Open Society Foundation – фондация „Отворено общество“, бел. прев.) на 86-годишния американски „инвеститор“ от унгарски произход Дж. Сорос с истинско име György Schwartz (който явно инвестира основно в сриването на световния законов ред) е предоставила повече от пет милиарда евро на огромно количество различни организации с напълно различни една от друга дейности, разкрива DC Leaks.

Някои от тях са достигнали до проф. Янис Карас и до отговарящия за връзките с обществеността на Министерския съвет Матеос Цимицакис, до 6 гръцки сайта, до 6 гръцки вестника, до телевизионни канали и радиостанции и т.н., с цел да осигурят поддръжка за украинския преврат и да насочат общественото мнение срещу Русия и в полза на Украйна. 

Спонсор на гръцките средства за масова информация е бил европейският клон на OSF, организацията “Policy Association for Open Society” (PASOS) със седалище в Прага, която съдейства за отваряне на границите и за премахване на визите. Сред нейните източници на финансиране присъстват впечатляващи имена: Европейската комисия, НАТО, EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Изпълнителна агенция за образование и аудиовизуални средства и култура), UNDEF (The United Nations Democracy Fund – Фонд за демокрация на ООН), NED (National Endowment for Democracy – Национална фондация за насърчаване на демокрацията) и др. 

Фондациите на Дж. Сорос от САЩ и от различни европейски държави (Германия, Франция, Испания, Белгия, Португалия и Италия) създават, още от 2005 г. European Programme for Integration and Emigration (EPIM) – „Европейска програма за интеграция и миграция“. 

Според Шийна Маклоглин, служител на Сорос, основна цел на EPIM e финансирането на неправителствени организации (НПО), които да осигуряват помощ за политически бежанци и икономически мигранти без документи, както и да насърчават интеграцията, социалното вграждане (достъп до здравни грижи и образование) и равноправното третиране на мигрантите, които искат убежище. 

Сред целите на „големите спонсори“ на EPIM са също и въпроси, свързани с упражняването на влияние върху законодателните органи на ЕС в полза на мигрантите, връзките с обществеността, както и различни „специални програми“ като например правна помощ и развитие на капацитета. 

Повече от 450 организации от 45 държави, които са непряко свързани с проблемите на миграцията, участват в сложната мрежа на EPIM, която не само финансира тези организации, но и често ги приема в седалището си в Брюксел, където се уреждат и семинарите по съответните теми. 

Едновременно с това EPIM провежда големи рекламни кампании, влияе върху средствата за масова информация на страни като Гърция, изключва от рекламния пазар медии, които не споделят вижданията на Дж. Сорос, и подкрепя икономически чрез предоставяне на реклами (чрез сътрудничещи му банки, корпорации и т.н.) медиите, които се обявяват в подкрепа на позициите на финансиста! 

Според документа от DC Leaks, публикувани от pronews.gr, трябва да се провежда борба с всякакви средства срещу патриотични и национални („националистически“ според Дж. Сорос) движения в Европа и същите да бъдат неутрализирани с цел да не могат да се противопоставят срещу: 

1) Осигуряването на сумата от 15 000 евро за всеки мигрант заедно със съответните социални придобивки; 

2) Упражняването на европейски, а не национален контрол върху границите (както се случва в момента на източните гръцки граници); 

3) Премахването на законовите разлики между гражданите на съответните държави и бежанците, икономическите мигранти и т.н., както и на възможността държавите да защитават сами границите си; 

4) Европейско-турския план Меркел-Ердоган за справяне с „бежанската криза“, който е продукт на вижданията на European Stabillity Initiative (ESI) – организация, финансирана от Дж. Сорос! Директор на (ESI) е Гералд Кнаус, съветник на германската канцлерка по мигрантските въпроси. 

Има ли някакво съмнение как Гърция отвори границите си и се напълни с мюсюлмански мигранти? 

Само за една конкретна дейност приложеният по-долу документ споменава финансиране в размер на 500 000 евро от фондацията на Сорос!

Сред шестимата най-сериозни от общо 150 бенефициенти на фондация „Отворено общество“ за периода 2005-2009 г. са организациите „Media Development Loan Fund“ (15.69 млн долара), „Drug Policy Alliance“ (12.5 млн долара), „Tides Foundation“ (11.4 млн долара), „American Civil Liberties Union Foundation“ (10.98 млн долара), „The Alliance for Climate Protection“ (10 млн долара), „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe“ (8.52 млн долара). 

Сред организациите, които се финансират направо от OSF, тъй като работят за премахване на националните граници, за разграждането на националните политики спрямо мигрантите, и за предоставянето на права и придобивки за незаконните мигранти, се включват също: National Immigration Forum, American Immigration Council, Immigrant Legal Resource Center, Casa de Maryland, National Immigration Law Center, Migration Policy Institute, Immigration Policy Center и др. 

Пари на Сорос са достигнали и до про-мигрантски групи като British Future, която се зае с борбата срещу Британската партия на независимостта на Н. Фарадж, както и до подобни организации в страни от бивша Югославия и в бившите съветски републики по време на „цветните революции“ в Сърбия, Грузия и Украйна. 

Именно украинският президент Петро Порошенко даде на Дж. Сорос Медала на Свободата заради оказаната от него помощ срещу Русия, според примера на Франко Тучман от Хърватия, който през 1996 г. благодари публично на Сорос за подкрепата, осигурена от него във войната със Сърбия. 

ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ГЪРЦИЯ: 

Карта на украинския дебат в Гърция

Предварителна информация

Създаването на Нова Украйна е събитие, което прекроява картата на Европа, като дава възможност за връщане към оригиналната същност на европейската интеграция: единство, солидарност, демокрация и мир. Силна и успешна Украйна е най-добрият гарант срещу антидемократичните тенденции в Източна Европа. Въпреки това много играчи в ЕС са резервирани спрямо възприемането на Майдана като демократична революция и на украинското правителство като законно.

От едната страна на бариерата са т.нар. „Russlandversteher“ (Съчувстващите на Русия). Някои от тях имат собствени планове, обикновено насочени към връзките им с Русия – тяхното убеждаване ще бъде трудно. В очите на други групи и лица обаче реалната ситуация в Украйна може да бъде замъглена чрез комбинация от непознаване на фактологията, руска пропаганда, анти-американски чувства и истинско безпокойство за ставащото в Украйна. Тази втора група включва ключови фактори в оформянето на общественото мнение, някои традиционни играчи в политическия мейнстрийм (като например търговски съюзи и различни политически партии), формиращи се групи, които прекрояват политическата карта на Европа (най-вече в Южна Европа – движение „Пет звезди“ в Гърция, „Подемос“ в Испания, „СИРИЗА“ в Гърция), както и широка гама от НПО в Западна Европа.

В центъра на дебата е голяма група от политически анализатори и създатели на обществено мнение, които замазват на бърза ръка предизвикателствата, които поставя Украйна пред Европа, и прилагат аргументи за фокусирането на Европа върху нейните вътрешни, по-належащи проблеми. На другия полюс някои мислители, висши чиновници и създатели на обществено мнение предлагат геополитическа война, призовават за възобновяване на Студената война и безкритично подкрепят Украйна. До момента не е публикувано изследване или доклад, които да картографират различните гласове в гръцкия дебат за Украйна. Инициатива „Отворено общество - Европа“ би желала да запълни празнината чрез съставяне на кратка статия. 

Обща цел и конкретни предмети

Очаква се консултантът да картографира основните играчи в гръцкия дебат за Украйна, да набележи ключовите аргументи и тяхното развитие през предишните 18 месеца. По-специално, докладът ще:

-          Събере всяко съществуващо сведение за допитвания до общественото мнение;

-          Осигури информация „кой кой е“ с данни поне от:

o   6 списания,

o   10 аудиовизуални медии (телевизия и радио),

o   6 интернет сайта,

o   Около 50 лидери на мнение и тенденции в социалните мрежи.

-          Категоризира основните насоки за дискусия и съответно ще идентифицира основните дискусионни теми и тематични полета;

-          Осигури кратко сведение за това, как Русия се е опитвала да повлияе на дебата за Украйна чрез местни играчи и медии;

-          Включи част с препоръки за:

o   Какви са полетата, където фондация „Отворено общество“ може да се намеси и където би било най-вероятно да повлияе?

o   Кои са гласовете (подкрепящи или съмняващи се), които трябва да бъдат засилени?

o   По какви други начини инициатива „Отворено общество - Европа“ може да се намеси или да подкрепи страни в този дебат?

Представяне на доклада и срок

Един доклад от 3000 думи + приложения (по усмотрение на автора), както беше установено по-горе. Всички приложения ще бъдат представени поотделно. Консултантът ще депозира предварителен доклад с оценка на резултатите и окончателен доклад до 1 май 2015. Докладът няма да бъде публичен.

Срок на договора

Максимален брой работни дни в рамките на срока:

Такса: (моля, окажете валутата и ставката за заплащане – дни, часове, думи... и т.н.)

Условия и заплащане

Консултантът ще употреби поне 15 работни дни за изпълняване на задачата.

Заплащане: ок. 6500 долара. 

План за плащане:

Първо плащане в размер на 70%

Второ плащане при получаване на крайния доклад на 1 май 2015. 

Допълнителни разходи за покриване:

-          Административни такси и разходи за комуникации (до 500 американски долара, удостоверими на базата на касови бележки и списък с телефонни обаждания по пера)

-          Използване на услуги, организиране на срещи и логистична поддръжка (до 1200 долара, удостоверими на базата на касови бележки/фактури, адресирани до инициатива „Отворено Общество - Европа“ в Барселона.

...

Забележка: Консултантите, които работят на пълен работен ден, могат да изискат получаването на предвидените средства чрез своите организации, както и да включат тази задача в стандартната си работа. Консултантите могат да се чувстват свободни да включат друго разследващо лице или помощник. Независимо от провеждането на дейността, цялата сума на финансиране от страна на инициатива „Отворено общество - Европа“ и покриването на допълнителните разходи не може да надвишава 8000 долара.

...

Документ от архивите на Дж. Сорос, публикувани от DC Leaks, където личи вербуването на различни средства за масова информация, като например организацията No Borders, която прокарва интересите на групировката на Сорос „Отворено общество“.

No Borders: добре позната инициатива, която работи с бежанци. Към нея се числят някои обществени активисти. 

Индивидуални активисти и представители на различни групи:

Резултатът от услугите на Сорос във връзка с качеството на поканените в телевизионни предавания в Германия относно украинския въпрос. 

a) Телевизионни ток-шоута

Картината, която се оформя на базата на проучвания на общественото мнение, е различна от тази, която се оформя от анализа на дебатите в телевизионни ток-шоута.

Между март 2014 и февруари 2015 конфликтът е дискутиран в 24 ток-шоута по ARD и ZDF – основните обществени канали. От 106 гости 37 могат да бъдат определени като принадлежащи към про-руския лагер (15 от тях руски дипломати и журналисти от държавно-контролирани медии) и 15 – към лагера на критиците на Путин (9 от тях украински държавни служители или журналисти). Други групи участници могат да бъдат определени както следва: представители на правителството (лагерът на Меркел), политици от Европейския съюз, експерти, възрастни държавници, американци.

Тези дебати, които са гледани от между 1.5 и 4.6 милиона зрители, са в центъра на германския политически дискурс. Основните насоки на дебата са както следва:

-          Крим: със сила ли е анексиран Крим от Русия или е законно и легитимно присъединен от нея? 

b) Вестници

Начинът, по който украинският конфликт е бил представен във вестници е много по-сложен от дебатите в ток-шоутата.

Основните вестникарски медии – „Зюдойче Цайтунг“, „Франкфурт Алгемайне Цайтунг“, „Ди Велт“, „Тагесцайтунг“, „ЦАЙТ“, „Шпигел“ – като цяло са свършили добра или много добра работа при отразяването на конфликта. Те са представили голям брой интересни и вещи коментатори от всички страни.

Основното разделение не е между вестниците, а в самите вестници. Докато повечето руски кореспонденти и други кореспонденти, базирани в Централна Европа (Варшава), имат по-дълбока и реалистична преценка на конфликта и на характера на днешната руска политика, базираните в Германия началници на бюра или членове на редколегии понякога преминават границата и вземат руската гледна точка. За чуждестранните кореспонденти понякога е предизвикателство да се уверят, че техните експертни мнения са чути.

А ето и оригиналните факсимилета на преведените по-горе документи: 

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА: По технически причини не можем да публикуваме всички факсимилета на преведените по-горе от английски документи. Оригинала можете да видите тук:

http://www.pronews.gr/portal/20160824/defencenet/diethnis-asfaleia/66/sygklonistika-ntokoymenta-apo-dc-leaks-pos-o-tsoros 

Превод от гръцки и английски: доц. Герасим Петрински

http://glasove.com/categories/na-fokus/news/soros-prevryshta-gyrciya-v-islyamska-koloniya-kontrolirajki-medii-politici-banki 

Путин изгони Джордж Сорос и "Отворено общество" от Русия

Сорос призна, че е отговорен за държавния преврат и масовите убийства в Украйна

Организация на Сорос снабдява бежанците със специално ръководство (видео)

Планът Сорос за „миграционна революция“ в Европа

Орбан посочи Сорос за гробокопач на Европа 

Сорос е управлявал Украйна през 2014-та. Иван Кръстев давал съвети как да сe воюва с Путин

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!