Как да изравним собствеността между бъдещите си наследници

Дали в случая дарението е най-доброто решение от гледна точка на приобретателя на имота

Много родители искат да осигурят своите деца, уреждайки имотното им състояние още приживе. Единият родител може да реши да дари своя дял, например ½ идеална част от семейното жилище, на едно от децата си с цел изравняване с придобити от другия брат/сестра семейни имоти. Дали в случая дарението е най-доброто решение от гледна точка на приобретателя на имота?

Приживе собственикът може да се разпорежда с имуществото си както намери за добре, посочва адвокат Димитър Петков. Освен дарение, той може да направи и завещание. Разликата е, че в първия случай правото на собственост върху ½ идеална част от апартамента ще се придобие от надарения в деня на сделката за дарение, а във втория – в момента на откриване на наследството.

И в двата случая е налице безвъзмездно придобиване на собствеността (родителят не получава нищо срещу тази ½ идеална част) и поради това дарението или завещанието могат да бъдат атакувани от другия наследник/наследници до размера на запазената му част след откриването на наследството. Това може да се избегне, ако прехвърлянето на собствеността бъде възмездно – най-често чрез договор за покупко-продажба или за издръжка и гледане.

С други думи, родителят може да се разпореди с въпросната ½ идеална част чрез дарение, продажба или прехвърляне срещу издръжка и гледане. Дарението е оспоримо (евентуално) от други наследници, само ако накърнява запазената им част, и то не изцяло, а до размера на тази част.

Не би имало проблем, ако прехвърлителят приживе разпредели между бъдещите си наследници цялото си имущество, като прехвърли на всеки равна част (идеална или във вид на отделни, равностойни имоти) по еднакъв начин, например на всички – чрез дарение. Тогава не би имало неравнопоставеност, нито основание за оспорване.

Ако търсите правен способ за коригиране на вече създадена неравнопоставеност между бъдещите наследници, съветът на юриста е да се ориентирате към аналогичен на вече реализираните прехвърлителни способи. Тоест, ако сте прехвърлили нещо в миналото чрез дарение, сега също да направите дарение, ако сте продали имот/идеална част от имот на другия бъдещ наследник, сега да прехвърлите тази ½ отново чрез възмездна сделка.

В случай че решите да продавате тази ½ идеална част, ще трябва да се съобразите с изискването на чл. 33 от Закона за собствеността първо да я предложите за продажба на съсобственика и след като той откаже да закупи при същите условия, да я продадете на външния за съсобствеността купувач.

Възможно е най-подходящият за вас начин да се окаже прехвърлянето на собствеността срещу гледане и издръжка, за което режимът по чл. 33 от ЗС не се прилага. По подобен казус обаче има детайли, които е най-добре да се обсъдят с адвоката, който ще работи по конкретния случай.

Какво се случва, ако притежателят на другата идеална част от имота е неизряден платец и има натрупани сметки и данъци? По думите на Петков наличието на неплатени сметки няма отношение към сделката. След като се прехвърля ½ идеална част, а не целият имот, и прехвърлителят на тази ½ идеална част няма задължения към държавата, няма основания данъчните задължения на другия съсобственик да бъдат пречка за сделката.

pariteni.bg 

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!