Според българския съд България не е българска държава

Според българския съд България не е българска държава
Съдиите, постановили решението.

Автор: Костадин

Звучи абсурдно, но със свое тълкувателно определение Административния съд в София отменя българската етническа основа на нашата държава. То се основава на предишни решения на ВАС, с което се дава възможност на всякакви чужди граждани, нямащи български произход, да получават оттук нататък български паспорти по облекчена процедура, като българи по произход, макар и да не са такива. Хронологията на случая е следната.

  1. Първо тричленката – Галина Христова и състава й Таня Куцарова (докладчик) и Пламен Петрунов от 3-то отделение във ВАС, с определение по адм. дело № 12221/2014 на гражданката на САЩ Анжела Зарбханелян заличават в правния мир българите като законно съществуващо етническо понятие, защото „Понятието българин“ у нас „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ понеже било дискриминационно и представете си противоконституционно в България (?!).
  2. След това на прокурорския паркет Владимир Йорданов от ВАП, като подкрепя Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич, живуща в Република Турция, гр. Чорлу, „Силахтараа махаллеси“ №3, представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри (член на Комисията за защита от дискриминация), Сениха Рюстем и пр., оспорващи решението на съда, според което българите са българи, а турците не са българи, формулира и отстоява шокиращата теза, че: „Съдът погрешно е приел, че за да е едно лице от български произход, то поне един от родителите му следва да е от българска народност и език. Поставянето принадлежността на дадено лице към даден етнос, при условие, че родителите му са били български граждани, създава предпоставки за неравностойно и и дискриминационно прилагане на закона.“ (Протокол от заседание на 12.10.2015 по Дело №3888/2015)
  3. Пак същите Галина Христова и състава й Таня Куцарова и Пламен Петрунов от 3-то отделение във ВАС, основавайки се не на ясните дух и буква на българския закон, а на собственото си решение най-горе, постановяват със свое решение № 11634/04.11.2015 по дело №3888/2015 буквално следното: „понятието „българин“, с оглед конституционната уредба на основните начала в държавата, не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ и то „е в противоречие със забраната за дискриминация“, т. е. правното понятие етнически българин е антиконституционно в България и предвид случая, сякаш тричленката е Конституционен съд или Народно събрание, отменя правото на „понятието „българин“ като „етническо съдържание“ както и смисъла на закона, конституцията и въобще на държавността в България като държава, на българския народ !!!
  4. Капака слага нисшестоящата на посочените от върховната тричленка Ралица Романова, на която е разпределено да вземе правилното решение като правораздаваща в 16-ти състав на 3-то отделение на „Административен съд София град“. Тя практически копира записаната от тричленката абсурдна СЪДЕБНА ЗАБРАНА НА „ПОНЯТИЕТО „БЪЛГАРИН“ КАТО „ЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ“ в правната му употреба, защото водело до дискриминация и излиза антиконституционно, както виждаме според определението й от 8 април 2016 г. по образуваното дело № 2101 по опис на 2016 г. за Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич живуща в Република Турция, гр. Чорлу, „Силахтараа махаллеси“ №3, представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри, Сениха Рюстем и пр.
  5. Резултатът е, че не просто „понятието „българин“ в България „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“, защото било дискриминационно според горепосочените длъжностни лица и следователно противоконституционно, а че от тук нататък всички турци, албанци, цигани, арменци, евреи, руснаци, чехи и пр. предшествениците на които някога, дори за кратко, са били поданици на Княжество България, на Царство България, на Народна република България и на Република България не са турци, албанци и пр., тези вероятно над 3 000 000 чужди небългарски граждани стават българи и получават правото да придобият български паспорти, избирателни и всякакви други права по облекчена процедура, а българите като реално съществуващо в закона етническо понятие изчезват!

Какво следва сега? Ако България е наистина държава на българите, трябва веднага компетентните органи и институции да проверят извършен ли е с горепосочените действия и актове конституционен преврат и има ли в резултат на горепосочените действия и актове и техните последствия осъществена държавна измяна. Ако нищо от това не се случи, отговорът ще е налице – да, България наистина не е държава на българите.

Приложения:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14535 ОТ 03.12.2014 на ВАС 3-то отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА, ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ по докладваното от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА адм. дело № 12221/2014
http://www.sac.government.bg/…/43fe5c31b4162144c2257da2004c…

РЕШЕНИЕ № 11634 от 04.11.2015 на ВАС 3-то отделение, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА и ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ, с участието на прокурора от ВАП Владимир Йорданов, докладвано от председателя ГАЛИНА ХРИСТОВА по. дело № 3888/2015.
http://www.sac.government.bg/…/a0e41245a0eb713bc2257ef10058…

ПРОТОКОЛ от 12.10.2015 на 3-то отделение на ВАС в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА с ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ и с участието на прокурора Владимир Йорданов
по дело № 3888 по описа за 2015 г.
http://www.sac.government.bg/…/3de449f83849bc69c2257ed60044…

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2036 от 08.04.2016 г. на АССГ,3-то отделение 16 състав, в закрито заседание на 08.04.2016 г. при следния състав: СЪДИЯ: Ралица Романова.
http://domino.admincourtsofia.bg/…/temp42471791145833395439

kostadin.eu 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!