Държавата отказва последен жест на своите войници! Министър Горанов отряза привилегиите за ветераните от войните

ветераните от войните

Приетите на първо гласуване без нито един против и въздържал се поправки в Закона за ветераните от войните получават между двете четения убийствено становище от министъра на финансите Владислав Горанов, съобщава otbrana.com. На практика народните представители казват „Да!", но министърът, от когото зависят парите, посочва „не подкрепяме приложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните".

Така слага черта на надеждите на около 3 хиляди останали живи фронтоваци у нас, които са над 90 години, за по-добър социален и здравен статус.

В становището на Министерството на финансите се отхвърля заложеното в проекта отпадане на предоставянето на лекарствени продукти по списък, утвърден от здравното ведомство, т.е. ветераните да ползват лекарствата без сега съществуващото ограничение. Министърът смята, че така ще се създадат предпоставки за злоупотреби и ненужно изписване на лекарствени средства, т.е. няма доверие в лекарите.

Освен това, той е сметнал, че ако се удовлетвори желанието на фронтоваците, разходът по това перо ще се увеличи два пъти. Тук сметката е много интересна и най-малкото необективна. Тя се основава на две допускания. Първото е, че средната стойност на лекарствените продукти на един ветеран за един месец е 62 лв. Второто - по данни на социалното министерство, респективно на Агенцията за социално подпомагане, за лекарствени продукти и дентална помощ през 2015 г. са заплатени 2,6 млн. лв. Изводът е, че ще бъдат необходими още 2,6 млн. лв., като се допълва, че тази оценка е подценена, с оглед на стойността на новите медикаменти.

Защо сметката на финансовия министър е меко казано необективна? Защото не е поискал справка от Националния осигурителен институт, за да види колко са били ветераните от войните през последните години, включително през 2015 г., какъв е процентът на смъртност при тях, как той расте и други такива статистически данни, които правят допусканията в становището нереални. Или подбрани преднамерено, за да се отхвърли проектът по финансови причини, което е учудващо, след като се отнася за хора, които преди 71 и 72 години са изпълнили своя дълг пред държавата, рискувайки собствения си живот.

В становището се посочва, че сметката е направена за 3500 ветерани, колкото бяха към 31 декември м.г.. В момента те са много по-малко. Дано са живи и здрави, но колко ще бъдат след влизането на промените в сила?! И не е ли морално държавата да направи този последен жест на своите войници!

Същият подход финансовото министерство прилага и по отношение на предложението достъпът до медицинска помощ на ветераните от войните да бъде без ограничения. Тук аргументите не са само в милионите от рода на 12-13, а и в притеснението, че НЗОК трябва да промени редица нормативни документи, а лекарите щели да се натоварят допълнително.

Министър Горанов е изчислил, че ако се даде право придружител да пътува безплатно с ветеран във вътрешно-градския и междуселищина транспорт и се предоставят една или две безплатни карти за общинските и областните ръководство на съюза за обслужване на ветераните, държавният бюджет трябва да отдели около 1 млн. лв.

Общата финансова прогноза в становището е, че ще бъдат необходими около 15 млн. лв., при наличие на 5 милиона в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, респективно на Агенцията за социално подпомагане и в бюджета на Министерството на здравеопазването за тази категория лица за една година.

epicenter.bg 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!