Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Българите са създали първата световна държава Идел през 15 000г. пр. Хр.

лъв

Източник: Блог на Валентин Иванов-Atil

Според “Джагфар Тарихъ” – сборник с най-старите български летописи – българите са създали първата световна държава Идел през 15 000г. пр. Хр. Тя била конфедерация от седем племена, в която се говорело на няколко асирийски и алтайски диалекта. Нейни наследници са Шумерска, Индийска, Критска, Микенска, Троянска, Етруска, Хунска, Дунавска, Киевска, Волжска, Хазарска, Унгарска държави....

Най-древните български летописи

Според “Джагфар Тарихъ” – сборник с най-старите български летописи – българите са създали първата световна държава Идел през 15 000г. пр. Хр. Тя била конфедерация от седем племена, в която се говорело на няколко асирийски и алтайски диалекта. Нейни наследници са Шумерска, Индийска, Критска, Микенска, Троянска, Етруска, Хунска, Дунавска, Киевска, Волжска, Хазарска,Унгарска държави. Това звучи помпозно за незапознатите, на които години наред е втълпявано, че българите са шепа полудиви племена. В споменатия сборник е показана генеалогията на създаване на тези култури. Частично тези истории се покриват с поетичния “Шан кизи дасатани” (“Сказание за дъщерята на хана”), от преди единадесет века от Микаил Бащу – секретар на владетеля на черните българи.

През средните векове само в две държави се запазва името българи: Дунавска и Волжка Българии. Историите и на двете днес са изопачени от техните врагове и асимилатори. Паметниците на тяхната култура, цъфтящите им градове са изравнявани със земята, свободолюбивия народ е унищожаван с геноцид и многовековно робство, културата – с огън...

Послe, освободен от окови, неукротеният български дух възсиява отново.

Българите са били първите металурзи в света според “Джажфар Тарихъ”.

Всичко, свързано с териториите на волжките българи е потопено в мълчание. В официалните справочници се говори за късната заселеност на тяхната територия, за примитивността на местната култура и за скорошното им изчезване от историческата сцена. Това са скалъпени политически сценарии, с които приридата не се съобразява.

И ето, че сега тя разкрива своите недра, показващи следи от колосалната древна металургична дейност там, където според учебниците има само примитивни племена. През 1997г. руският геолог Черних съобщава, че в Южна Бакширия (днешен Оренбург), заселена от древността с етнически българи – бурджани, се е добивала медна руда в мащаби, сравними само със съвременните. Този добев датира между IV-то и II-ро хилядолетие пр. Хр. Обемът му е огромен: дълбочината на мините е била 42 метра, масата на рудата – няколко милиона тона, а добитата мед – стотици хиляди тона. Специалистът отбелязва, че този рудодобив няма равен на себе си в Евразия. Не е ясно къде се е пласирала толкова мед и кой е бил консуматорът. Смята се, че е обслужвала Урал, Сибир, Източна Европа – площ около 1 мил. кв. км. Наречена е каргалинска мед (до град Каргал). От този мед се изработвали брадви, ножове и други оръжия, както и много прдмети за бита, намерени във Волго-Уралските могили в района на Каргал и Уранбаш.

Според живеещата у нас волжка българка доц. Т. Ярулина, уранбашите са дали материалната основа за разцвета на бронзовия век в района на старите български територии. Макар и разположени върху площ от 500кв. км. И регистрирано от Космоса чрез американски спътници, археолозите е специалистите по древни култури не бързат да разгласяват откритието. “Поразително е , че в археологическата литература до най-последно време Каргал беше осветен крайно малко” – възмущава се Черних. Според доц. Ярулина, мълчанието на археолозите се дължи на тяхното консеративно мнение за възникването на човешката култура само на едно място – в Междуречието - и на страха им да пренесат центровете на древните цивилизации далеч на север – в земите на волго-уралските българи.

Доцент по лингвистика, Т. Ярулина прави интересен фонетичен анализ на наименованието на находището Каргал. Според споменатия епос “Шан киз дастани” алп (дух) Карга е божествен покровител на хората. А от II- ра песен може да се съди за огромната възраст на Уралските култури: “първите хора бяха ур-одливи , но алп Хурса поправи телата им” и “от алп и човек се роди великански род”. Първият цитат ни отправя към легендарната лемурийска епоха, когато човекът още нямал добре оформена костна система, а вторият – когато на земята са се раждали гигантопитеци. Срещат се и преки указания за металургията на Урал: “Ковачницата на алп Хурса е днес цяла планина. От сгур и шлака Хурса издигна целият Урал”. Остава да добавим, че алп Хурса е древнобълграският бог на огъня и ковашкия занаят.

Ярулина подчертава, че името на рудното находище: Уранбаш, разположено между реките Малък и Голям Уран ема същия корен както Урал и го сравнява с древния шумерски град Ур. Вшумерския език Ур е означавало “човек, мъж”, Уру – град, Уруду – бронз. Очевидно териториите кроя Урал и Шумер са принадлежали на родствени племена – заключва волжката българка.

Според “Джагфар Тарихъ” бълг-арийците са населявали Уралските пещери още през Ледниковата епоха. Що се отнася до Шумер, до персийското му завоюване през VI –ти в. Пр. Хр. се пазели писмени свидетелства за основаването му от черноглавия български народ и за българо-шумерската култура. Така се разбира кои са въпросните “родствени племена”. “Ние сме учили, говори Ярулина, че шумерската култура е начало на човешката цивилизация от нов тип. Сега се оказва, че освен Шумер е имало и друг център за добив на мед – Каргал...”

Ще добавя, че според варненския археолог И. Иванов преди Каргал мед в огромни количества (около 2000 тона) се е произвеждал и в района на ...днешната Стара Загора (VI-то до IV-то хил. пр. Хр.). Изработените предмети – разнообразни украшения, сечива, оръжия, жезли...са обслужвали на юг района до Бяло море, на запад: по Дунав – до днешна Словакия, средното течение на Волга...Варна е била отправна точка..после е дошъл потопът, който е прекъснал тукашния живот и подгонил траките...накъде? Случайно ли е, че щом прекъсва производството на мед по нашите земи, започва такова в бълграските земи по Урал? Бих се радвал да чуя компетентен отговор...(, че те са дошли през XIII век от Урал по р.Кама, преследвани от татаро-монголите. Техните военачалници През лятото на 2000г. е открита областта Тракия в района на Волжка България. Акад. Юхма свидетелства били велики певци и поети...)

От книгата на Христо Маджаров - "Големият заговор срещу българите"

.............................

Относно произхода на Българите - съществуват неколко хипотези:
- Повечето чужди изследователи смятат българите за смесен народ, принадлежащ към Алтайската ( “тюркска”  ) езикова група народи.                                                         
- В 1756 и 1768 г. Френският историк  Дегин изказва за първи път становището, че Древните българи са били урало-алтайски народ.(J.Deguignes. Istorie, Paris, 1759,                                                                                     
- В 1771г. Немският историк Шльоцер, а в 1774 г. Неговият колегаТунман също обявяват древните българи за урало-алтайски народ. (A.L.Schlozer. Algemeine Nordische Geschichte. Halle, 1774, 243-248; J.Thunman. Untersuchungen uber die Geschichte der ostlichen europeischen Volker. Teil I, Leipzig, 1774, s. 29-34 )                    
- В 1797 г. Немският учен Енгел издига тезата, че не само древните, но дори и днешните българи са урало-алтайци по произход.( J.Chr. von Engel. Fortsetzung der Algemeinen Welthistorie der Neuer Zeiten. Halle, 1797, 251-293,299.)                                
- Димитър   Съсълов счита древните българи за основен клон на азиатските хуни, наричани  “хун ну или хунори”, а като праотечество на българите-хунори сочи Таримската котловина на северозапад от Китай.
( Д.Съселов, “ Пътя на България”- издадена за пръв път през 1937 г. В София, второто издание излиза през 2001 г.)

 - Скалния релеф “Мадарския конник”, край Шумен,  е изсечен през VII век по времето на кан Аспарух. Първият надпис, които е написан на скалния релеф е бил на тюркски език с гръцки букви ! Освен него съществуват още два надписа на каменни колони, също на тюркски език. Българските племена, които довел Аспарух отсам Дунава са били хуно-българи, говорещи на тюркски език, дошли от земите на днешна Волжка България, Русия и Украйна. 

- Димитър Табаков в книгата“ХОРИЗОНТ НА ПОЗНАНИЯТА-Българите през вековете “ пише:
Масовите заселвания на Хуно-Българи в днешна България и цяла Добруджа преди идването на кан Исперих/Аспарух С ПРАВО МОЖЕМ ДА НАРЕЧЕМ „ХУНОБЪЛГАРСКО МОРЕ” ОТ ЗАСЕЛНИЦИ.

За ПЪРВОТО заселване на Хуно-Българи в днешните Български земи съобщава летописецът Клаудиан от Александрия (поч. в 404г.).Той пише, че Римският претория префект (главнокомандващ) Руфин сключил съюз с „Хуни” и „Готи”. Условията на този съюз били Хуно-Българите и Готите да станат федерати на империята.
За ВТОРОТО заселване на Хуно-Българи на юг от река Дунав в днешната Северна България и цяла Добруджа, за което имаме писмени сведения от тази епоха, съобщава Йоан от Антиохия (VII век). В 393/4 година императорът на источната Римска империя Теодосий I (379, 395 гг.), както пише Йоан Антиохийски, събрал армия наемници от Мала Азия , от Готи от Европа и от „множеството хуни от Тракия с техните „филарси ”. От това съобщение става ясно, че „Хуните от Тракия” са били фоедерати за диоиеза Тракия.(за „фоедерати” виж стр.77/78) със свойте началници „филарси”.
За ТРЕТОТО по ред пак на Хуно-Българи в същите територии пише Созоман.  В 408 г.Хуно- Българският монарх Йюлдин (Улдин) )395, 410 гг.) преминал Дунава в поход  срещу Ромеите. Една голяма част от войските на Хуно-Българския монарх Йюлдин (Улдин) останали в Мизия и Мала Скития на юг от Дунава като фоедерати в граничните гарнизони. Техните многобройни родове се заселили в областите, където били установени тези гарнизони-станове. Това е било едно масово заселване  на Хуно-Българи в днешна България и цяла Добруджа през 408-ма и следващите години.  
..................
                                               
ЗА ЧЕТВЪРТОТО И ПЕТОТО по ред заселване на българи пък пишат самите българи: " При императора Анастасия/ управлявал Византия от 491 до 518 г./ наченаха българите да завземат тази земя/България/, като преминаха от Бдин и първом почнаха да завземат долната земя Охридска, а след това цялата тази земя. От изхода на българите досега има 870 години",
и :
" При Константин Брадати стана шестия вселенски събор. При този цар Константин преминаха българите през Дунава и отнеха от гърците, след като ги разбиха, тази земя, в която живеят и до днес. По-рано тази земя се наричаше Мизия. Бидейки безчисленно многобройни, те изпълниха и тази страна на Дунава, и онази до Драч, и по-нататък, защото и власите, и сърбите, и всички останали са все едно".
Това са Втората и Третата добавки към превода на Манасиевата хроника за цар Иван-Александър: 
atil.blog.bg/history/2012/01/06/dobavkite-za-bylgarskata-istoriia-kym-prevoda-na-manasievata.878108
                                                              
Отдавна имаме вече и едно безусловно сведение за прословутия произход на българите, което обяснява и уточнява някои от хитотезите а други от тях пък ги опровергава. Сведението е от устата на най-големия син на Кан Кубрат изречено през седми век:

..."Халифа Омар, когото считали за най-мъдрия и справедливия от всички халифи приел Бат Бояна и го попитал:
- Кои са били предците на българите и къде живеят българите?
На това Бат Умар отговорил:
- Предци на българите се явяват сакланите(източните арийци) и тюрките( при българите думата "тюрк" тогава означавала фино-угрите, угрите и отюречените угри).
А земята която населяваме преди са я наричали "Балънджар", и "Джеремел" или "Себер". А всички тези названия означават едно и също - "ливада" или "поле с малки участъци горска растителност("лесостеп")".
Сега ние наричаме нашата земя по името на нашия народ - Булгария".

На което халифа отговорил:
"Цялата земя е Божия, нали Той я е създал, и всичко което има по нея, затова да я наричаме с имената на народите е неправилно".
Бат Умар се съгласил с това, и, те решили, че халифа в своите послания ще нарича Велика България "Балънджер"... :
atil.blog.bg/history/2015/02/06/ukrainskata-troia-drevnite-bylgari-velika-bylgariia-kan-kurb.1336156

И ЗАРАДИ ТОВА КОЕТО СА И ЗА ДА НЕ СЕ ПОТУРЧАВАТ И ИСЛЯМИЗИРАТ И ОСМАНИСВАТ ДО БЕЗКРАЙ ДНЕШНИТЕ ДУНАВСКИ БЪЛГАРИ ОТ КОМУНИСТИТЕ, РУСОФИЛИТЕ И ПАНТЮРКИСТИТЕ, СПЕЦИАЛНО НАПИСАХ ТОЗИ ТЕКСТ:

Образуване и формиране на съвремената българската народност:
atil.blog.bg/history/2012/07/03/obrazuvane-i-formirane-na-syvremenata-bylgarskata-narodnost.975394


В четирите видеоклипа долу, източниковеда и историка Фаргат Българина разказва за историята на древните и средновековните българи. Засега БГ субтитри, които могат да минат за приемливи са сложени само на първия видиоклип.

Източник: Блог на Валентин Иванов-Atil 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!