Внимавайте какво си пожелавате! Идва! Бежанците са средството! Не причината!

Вихра Павлова

/Поглед.инфо/ След стратегията на САЩ за „разширяване на свободата в Близкия Изток“(1), общият брой на бежанците се е увеличил през последните четири години от 10.40 милиона в края на 2011 г. до 15 100 000 в средата на 2015 г.

Разбира се, тук става въпрос за политическа миграция, породена от военни конфликти, но самата миграция е процес, съпътстващ глобализацията и ускоряван от нея – не нещо ново и непознато, което тепърва да буди страхове!

Вярно, че към 2015 тя вече се възприема като криза, тъй като придоби екстремен характер – за кратко време огромни потоци ох хора се насочиха към Стария континент, съсредоточавайки се предимно в Германия и Франция, без всички непременно да бягат от „горещи точки“, което допълнително буди недоумение.

Много анализатори, въпреки различията в изходните си позиции, в края на краищата стигат до общото заключение: целенасочен и контролируем процес, чиито основни „бенефициенти“ са транснационалните корпораци (ТНК) и САЩв качеството си на техен основен „клъстер“.Това е „инсценировка на грандиозен спектакъл“. Цели се в ситуация на изкуствено предизвикан хаос Европа да подпише Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции (ТТИП), което преди 15 години Франция спря.

Причините за този напор на ТНК са ясни: опасност от крах на финансово-икономическата система, основана на долара и борба по върховете за запазване на властта при прехода към многополюсен свят.

От такива тежки кризи на „преходи между епохите“, каквато е настоящата, обикновено досега се е излизало чрез мащабни, продължителни и кръвопролитни войни. Такива са войните на “дългия” XVIвек (1453-1648) иТрийсетгодишната религиозна война, приключила с Вестфалския мир. Период, в който феодалите успяват да запазят властта си и да влязат в новата епоха. В този период е и генезисът на капитализма и непрекъснатите системни кризи и войни, породени от него, чиято кулминация е следващата Трийсетгодишна война, тази наXX век (1914-1945 г.).

Такава Трийсетгодишна война е необходима и днес на неолибералната олигархия, за да запази хегемонията си. За такава пише в книгата си „Взривоопасните точки на Европа“ (а не другаде!) Джордж Фридман – шефът на мозъчния тръст Стратфор, предупреждавайки, че „това време не е много далече.“

Това, че ние ги гаврим, не значи, че те не действат!

В прогнозата за 2016 г. на Центъра за стратегически и международни изследвания на САЩ подробно се припомнят ползите от плана Маршал за възстановяване на Европа след Втората световна война,1 без да се споменава нищо за настоящата ситуация в ЕС и в частност Германия, освен във връзка с „ролята на НАТО“ и „руската заплаха“.2-1

Насажда се омраза и расизъмИзмества се вниманието на обществото от ТТИП.

В интервю на въпрос „Защо има ислямофобия на Запад?“, американският философ Макмъртри отговаря: „Културните различия провокират невежество – това е първото ниво на проблема. Но фалшивата пропаганда култивира омраза. Дълго преди ислямофобията, ръководеният от САЩ „антикомунизъм“ уби милиони във Виетнам, Индонезия и Латинска Америка. А преди него в борбата с комунизма американските многонационални корпорации финансираха нацизма и фашизма!“3

Днес убиват пак ТЕ!, чрез ислямизма: „Въпреки че американската мощ и влияние в света са намалели, нашите съюзници и техните армии искат от нас посока… В свободни избори Братството (Мюсюлмански Братя) е длъжно да се очертае като основна политическа сила, макар че не им е гарантирано мнозинство… Президентът Обама лично и Съединените щати като страна, могат да спечелят много…Това може да възстанови американското лидерство…Моите фондации са готови да допринесат с каквото могат.“4 Дж. Сорос в статия във Washingtonpost.

В „прогнозите“ на американските и британски мозъчни тръстове не се споменава нищо за създалата се ситуация в Европа? В същото време в т.нар. „матрица за оценка на риска“, 2016 г. на Центъра за превантивни действия на САЩ политическата нестабилност в страните от Европейски съюз, произтичаща от притока на бежанци и мигранти е класирана като „Tier 1“ (риск №1).5За САЩ въздействието на тези събития е оценено като „умерено“.

Вероятно за това с такова самочувствие, след атентатите в Париж, „Афганистанци изнасилват групово в метрото“, „бежанци“ нападат жени в Германия и т. н.

Според испанската медия „Еldigit al de Аsturias“, при нападенията в Кьолн, Германия са участвали 31 души, 9 от Алжир, 8 от Мароко, 5 от Иран и само 4 от Сирия. Участвали са и двама германци, един иракчанин, един сърбин и един американец. Нападенията са били за кражби. Регистрирани са три случая на сексуално насилие (не изнасилване). Заглавието на статията е „Голям брой от замесените в нападенията в Кьолн са „бежанци“, които чакат документите си за убежище“.6 Изданието показва, че става дума не за „Бежанци, които нападат германски жени“, а за мултинационална организирана престъпност, която съвсем не е от днес, и на която е дадано поле за действие; която трябва да свърши „мръсната работа“ наред с тази на медийната пропаганда.

Фридман дава следните съвети: „Ако източникът си струва, трябва да го поставиш под контрол. Финансов, сексуален и психологическидокато бъде готов да приема наставления.“7

Цитирайки доклад на ЦРУ, в който са описани методите за „разрушаване на познатия свят на субекта, както и неговия собствен образ в този свят“, Нейоми Клайн коментира: „Именно в това състояние на шок повечето хора дават на своите инквизитори всичко, което те им поискат – информация, изповед, отказ от убеждения.“8

Нима не става дума за „грандиозен спектакъл“, целящ да приближи времето на социален взрив, точка на бифуркация (критична неустойчивост), в условията на която авторите й да определят правилата и посоката на по-нататъшното развитие на събитията, а те са: ТОТАЛЕН КОНТРОЛ НАД ЖИВОТА НИ!

На знамето на тези, които драстично ограничават личната неприкосновеност, пише "борба с тероризма". Нели Огнянова (медиен юрист)

В лозунгите на радикално десните партии присъстват мантри за „ролята на държавата“; „нациоанализация на монополите“; „пълна заетост“; „развитие за всички“, „патриотизъм“ и др. познати. Звучат прекрасно. Съгласна съм. Това е, което искаме.

НО: има тънка разлика!

Става дума за ТОТАЛНАТА ДЪРЖАВА! КОЕТО ЗНАЧИ СРАСТВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ КАПИТАЛ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ С ЦЕЛ УСТАНОВЯВАНЕ НА ТОТАЛНО ГОСПОДСТВО – „ВСЕОБЩ КАРТЕЛ“!

Капитализмът е немислим без периферия (ниско платена работна сила, суровини, печеливши пазари), без население, което стремително расте! За това чрез фашизма и нацизма той ни подхвърля „реформи“, а не промени! Борави с лява риторика, но се бори именно със социализма! Последният е негов основен враг!

Тогава виновни бяха евреите, сега виновни са арабите и негрите. А ТЯХ КОЙ ГИ ПРОГОНИ ОТ ЗЕМИТЕ ИМ?!

Социалистиеският“ елемент в националсоциализма на Хитлер има още една ВАЖНА „траектория“: „безмилостно преследване на онези, чиито действия са във вреда на общия интерес!“

Не е така“ ли? Или „така трябва да е?“ Четете тогава:

Бъдещето, което се готви на Европа, е превръщането й в „котел за претопяване на народите“ (плавилен котел), по примера на Америка.9 „Евразийско-негроидна раса“.

„Към 2035 г. идентичността повече ще зависи от културата и идеологията, отколкото от географията; С помощтта на медиите ще се формират нови форми на идентичност…Това вероятно ще разшири аудиторията от хора, борещи се за своите каузи, по които ще бъде сложно да се стигне до практически компромис.“10, за това пък „технологическите нововъведения ще способстват да се влияе върху поведението и действията на хората…ще се анализира и моделира социалното поведение“. „До 2045 г. е възможно хората да претърпят трансформация чрез компютърни устройства и вградени сензори, което ще подобри способността да се променят физиологични и психологични състояния, за увеличаване на производителността и подобряване на издръжливостта.“11

Конспираця? Не! Цитатите са от прогнозата на Британското министерство на отбраната „Global Strategic Trends - Out to 2035 и „Global Strategic Trends - Out to 2045“.12 Но практиката с „цифрови татуировки“ на имигрантите съществува отдавна в САЩ и Европа.13

Не забравяйте обаче, че имигрантите НЕ СА САМО АРАБИ И НЕГРИ!

Що се отнася до „новите нации“, през 2011г. Б. Обама казва пред Британския парламент: „Времето за нашето лидерство е сега.Съединените щати и Обединеното кралство оформят един свят, в който биха могли да се появят нови нации и индивиди.“14

А известният идеолог на мондиализма Жак Атали е очарован: „Тези хора ще превърнат Европа в първата в света държава…Тяхното пристигане е невероятен шанс за промяна на европейската демография.“15

„Първата световна (афроевропейска) държава“ – новата периферия, която ще обслужва интересите на глобалната олигархия, с „новите инидивди“ на дистанционно управление, за да не й създават проблеми!

Изходът? Знаете го: „Бъдещето на Европа вече не е на Запад, а на Изток. И това е фундаментално геополитическо разместване.“ (Уйлям Енгдал). Възможно ли е това?

Във вече цитираната прогноза за 2045 г. Британското министерство на отбраната го допуска: „Тъй като САЩ се фокусира все повече върху Азия, почти със сигурност ще се очаква Европа да направи по-голям принос към собствената си сигурност. Русия вероятно ще продължи да бъде основна сила, поддържаща значителната възможност за регионална намеса до 2045.“

Т.е. изборът е в ръцете на Европа – „Тоталната държава“- „всеобщ картел“ или справедлив обществено-политически и икономически строй.

 ____________________________

1 Реч на президента Джордж У. Буш на 20-годишнината на Националния фонд за демокрация. United States Chamber of Commerce. Washington, D.C   http://www.ned.org/remarks-by-president-george-w-bush-at-the-20th-anniversary/

2. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Global Forecast 2016, р. 122

2-1 Center for Strategic and International Studies. Global Forecast 2016, р.122-124

3 McMurtry, J. Global Crises 2016: Western Media, the Public Interest, Corrupting Youth, the Real Terrorism, Collective Consciousness . http://www.globalresearch.ca/global-crises-2016-western-media-the-public-interest-corrupting-youth-the-real-terrorism-collective-consciousness/5498764

4SorosG. Why Obama has to get Egypt right. TheWashingtonpost, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/02/AR2011020205041.html?hpid=opinionsbox1

5 PreventivePriorities Survey2016. Center for Preventive Action (CPA), р. 4

6 Еldigit al de Аsturias. Numerosos implicados en los asaltos sexuales de Сolonia sonrefugiados a la espera de asilo. https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/numerosos-implicados-en-los-asaltos-sexuales-de-colonia-son-refugiados-a-la-espera-de-asilo/

7 Wikileaks. https://wikileaks.org/the-gifiles.html

8Клайн, Н. Шоковата доктрина. Възходът на капитализма на бедствията. С. Изток-Запад, 2011, с.26

9 В куртурен план САЩ представляват „гиганстски национален плавилен котел“- междукултурен синтез. Основната – англо-протестантска култура асимилира останалите.

10 Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 2035. Ministry of Defence, р.4

11Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends - Out to 2045. Ministry of Defence, р. xxiii

12 Strategic Trends Programme.Global Strategic Trends - Out to 2045. Ministry of Defence

13  Jean-Marc Manach. Les „doigts brûlés“ de Calais“.Мonde-diplomatique: http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=+Jean-Marc+Manach...

14 Full transcript | Barack Obama | Speech to UK Parliament | Westminster Hall, London | 25 May 2011 http://www.newstatesman.com/2011/05/nations-rights-world-united

15 Attali: «Les réfugiés vont faire de l’Europe la première puissance du monde» http://www.lesoir.be/988143/article/debats/2015-09-13/attali-refugies-vont-faire-l-europe-premiere-puissance-du-monde

Поглед Инфо 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!