Американското онкологично дружество признава, че конвенционалното лечение на рак причинява повече рак

лечение на рак
(NaturalNews) Колкото повече лъчева терапия получава човек, толкова по-вероятно е да развие втори рак, причинен от радиацията, според документ [PDF], издаден от Американското онкологично дружество, което признава, че някои органи като гърдата и щитовидната жлеза са по-склонни към развитие на втори рак.

Тази информация е последвана от ново проучване, което установило, че вторите ракови заболявания при американците са се увеличили с цели 300% от 1970 г. насам, всички от които са напълно нов вид рак, а не повторение на стар рак.

Проучването също така констатира, че първите ракови заболявания са се покачили със 70 процента през последните 45 години, подчертавайки процъфтяващата доходност на една индустрия, която не показва никакви признаци на забавяне, както капиталовите печалби от лекарства против рак са достигнали $ 100 милиарда през миналата година.

Радиацията, която може да повреди ДНК, се смята за отговорна за 1.5% от рака в Съединените щати, и това не е само от лечения на рак, но също така и от други източници на радиационни изображения като мамограми и коронарна артерия и компютърна томография, последната от които доставя 100 до 500 пъти повече радиация от една обикновена рентгенова снимка.

„За всеки 1000 души, подложени на сърдечна компютърна томография, радиацията добавя един допълнителен случай на рак към 420-те, които нормално биха се случили“, според The New York Times.

Децата, изложени на радиация, много по-вероятно да развият рак на гърдата

Децата, които са получили радиотерапия за лечение на рак, са много по-вероятно да развият рак на гърдата по-късно в живота. Възрастта по времето на радиотерапията играе роля, тъй като „терапията“ засяга развитието на други тумори, включително на белия дроб и рак на щитовидната жлеза, рак на стомаха и сарком на костите.

Ако пациент получава химиотерапия и радиация, рискът за развитие на някакъв втори вид рак се повишава още повече.

Химиотерапията, всъщност, се счита за по-голям рисков фактор, причиняващ левкемия от радиацията, и е свързана със следните втори видове рак: миелодиспластичен синдром (MDS, най-често срещан), остра миелогенна левкемия (AML) и остра лимфобластна левкемия (ALL).

Рак на тестисите също е свързан с лечение с химиотерапия.

Химиотерапията увеличава риска от развитие на трудната за лечение левкемия

Алкилиращите средства в химио-лекарствата са отговорни, тъй като пречат на клетъчната ДНК, понякога причинявайки развитието на AML и MDS, които след това могат да прогресират до ALL.

Някои алкилиращи средства, известни, че причиняват рак включват:

• mechlorethamine
• chlorambucil
• cyclophosphamide (cytoxan)
• melphalan,
• lomustine (CCNU)
• carmustine (BCNU)
• busulfan

Колкото по-дълго е лечението, включващо алкилиращи агенти, както и колкото по-висока е дозата, толкова по-вероятно е да се разрвие втори рак, с риск за левкемия, нарастващ около две години след лечението и с връхна точка между пет и десет години, след което рискът намалява.

Втори ракови заболявания, причинени от химио-лекарствата са „трудни за лечение и имат неблагоприятни последствия“

Въпреки, че не са толкова рискови, други химиотерапевтични лекарства също могат да причинят втора поява на рак. Химиотерапевтичните лекарства цисплатин и карбоплатин действат сходно на алкилиращите агенти по начина, по който атакуват раковите клетки, също увеличавайки някои видове левкемия, които са трудни за лечение и често имат лош изход.

Ако цисплатин или карбоплатин се прилагат в комбинация с лъчетерапия, рискът за развитие на левкемия се покачва.

Инхибитори на топоизомераза II, клас от химиотерапевтични лекарства, които карат клетките да не са в състояние да поправят ДНК, също допринасят за риска от развитие на левкемия, особено AML, която се развива много по-рано (в рамките на две до три години) след лечението, в сравнение с алкилиращи агенти.

Лекарства от този клас включват:

• Etoposide (VP-16)
• Teniposide
• Mitoxantrone (Novantrone)

Друг клас от химио-лекарства, наречени антрациклини, които също са инхибитори на топоизомераза II, също причиняват левкемия, но не са толкова рискови като другите споменати лекарства.

Те включват:

• Doxorubicin (Adriamycin)
• Daunorubicin
• Epirubicin (Ellence)
• Idarubicin

Източник: http://www.naturalnews.com

Автор: Julie Wilson

http://biopogled.com 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!