Съкровището на тракийски цар е находката на годината в Царево

Съкровището на тракийски цар

Проучванията на двата владетелски дома край с.Бродилово и с.Синеморец, разтварят една от най-неясните страници от историята на Древна Тракия

Две безценни древни съкровища видяха бял свят на Южното Черноморие през отиващата си година, теглиха чертата археолозите работили там. Откритията им са наистина впечатляващи, но още не им е дадена сериозна публичност. А трябва.

Без съмнение, с най-голямо значение е монетното представяне на тракийския цар Мостис от находката край с. Бродилово, който за втори път, след Синеморец, присъства с образа си при съкровище открито при археологически разкопки в тази част на Странджа планина.

Археологическите проучвания, под ръководството на Даниела Агре от НАИМ-БАН и Деян Дичев, на укрепените домове от късноелинистическата епоха край селата Бродилово и Синеморец през сезон 2015 г. приключи с много добри резултати, доволни са ерхеолозите. Това съобщиха от община Царево на наш репортер.

Безспорно, като най-значим научен резултат през този сезон при обекта в Бродилово, е откриването на двете изключително интересни монетни съкровища, коментират специалисти. В първото съкровище освен сребърни тетрадрахми на Маронея, Одесос, Тасос, бронзови монети на Мостис, Садала ІІ Астейски и синът му Котис ІІ Астейски, влизат сребърни гривни и обеци. Второто съкровище се състои от сребърни тетрадрахми на градовете Одесос, Месембрия, Атина, Маронея и на тракийския владетел Мостис.

Двата дома са разположени на естествено укрепени места в непосредствено близост до река Велека. В тях са живели местни владетели-парадинасти, владеели тази част на Странджа. Те са оградени с масивна каменна стена, като дебелината ѝ при обекта край с. Бродилово е около 2,40 м. В най-достъпната част и на двата обекта са изградени кули. През сезона, във вътрешното укрепено пространство на обектите продължи проучването на помещения със стопански и жилищен характер. И при двата обекта се откриват голям брой луксозни керамични съдове (гръцки импорт), както и керамични съдове местно производство. Вносните съдове са основно амфори и мегарски чаши с място на производство в района на Пергамското царство. При дома в Бродилово е открито голямо количество желязна шлака и железни заготовки.

При обекта в с.Синеморец продължи разкриването на материали от двата хронологически периода на обитаването му – Късният елинизъм и Възраждането, когато там е изградена еднокорабна църква. В западната част е проучена много добре запазена керамична пещ, в близост до която е открита находка от бронзови-късноелинистически монети. В едно от проучваните помещения, до пещта, е открит култов олтар-есхара, върху която са извършвани ритуали свързани с молбите към хтоничните божества. Аналогична есхара беше разкрита в дома край Бродилово, което показва изповядването на еднакви култове от обитателите и на двата дома.

Проучванията на двата владетелски дома край с.Бродилово и с.Синеморец, разтварят

една от най-неясните страници от историята на Древна Тракия-периодът от ІІ-І век пр.Хр.

В този период, на фона на военните конфликти между Рим и Понтийското царство разиграли се на Балканите, в частност на територията на Странджа планина, се оформя едно от най-мощните и значими тракийски царства-Астейското царство, просъществувало до І в.сл.Хр., но за съжаление все още слабо проучено от съвременната ни историография и археология. По богатството на материалите открити в Бродилово и съкровищата от Синеморец (златните накити от гробната находка и сребърните монети) виждаме, че тази част на Странджа е била изключително богата и е играела важна роля в политическото и икономическото пространство на Астейското царство.

Проучванията на двата обекта, край Бродилово и Синеморец, позволява да се изясни в голяма степен хронологията на тяхното съществуване. Най-вероятно тяхното построяване и обитаване започва в последната четвърт на ІІ в.пр.Хр., в периода на разцвета на царството на Мостис, а унищожаването им трябва да се отнесе към началото на втората четвърт на І в.пр.Хр. В този период двата дома са във владенията на Астейското царство управлявано от Садала І, който през този период е на страната на Митридат VІ Евпатор в коалиция със Западнопонтийските градове срещу Рим. През 72 г.пр.Хр. римският пълководец Марк Лукул води наказателен военен поход срещу Западнопонтийските градове и тракийските им съюзници в региона. Най-вероятно, именно при този военен конфликт са унищожени домовете край Бродилово и Синеморец.

no-comment.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!