8 технологии, чрез които ни превръщат в уроди!

8 технологии, чрез които ни превръщат в уроди!

Статия на Андрей Романов за това как се превръщаме в безлики уроди, живи мъртъвци в една душененавистна система, разграждаща самите нас. Ако си спомним и за влиянието на генетическата предразположеност, то картината става още по пълна…

Криминалната статистика разказваща ни за поредната мерзост, несвойствена за здравия човек, става символ на нашето време. Многочислените изнасилвания на деца, зверските убийства, психопатите с „разхлопана дъска” убиващи случайни минувачи – това на практика не е сърцевината, а само върха на айсберга. Това е само тази омерзителна част от проблема, която е видна за по–голямата част от нас. Този айсберг е огромен и многостранен, той е безкраен в своите проявления, които не се състоят от хора, нито дори от животни, защото даденото сравнение е оскърбително за последните. Този айсберг се състои от същества от трети вид – изменени, болни, загубили себе си, движени от изключително долнопробни инстинкти и химерни фантазии. Тези същества без род и религия се наричат уроди.

В по-голямата част от случаите уродите не се раждат такива, а живота ги прави такива. Всеки път, когато вземаме решения, когато вървим против нашия вътрешен глас, когато вършим престъпни активности чрез своите мечти и идеали – ние стъпка по стъпка се превръщаме в уроди. Макар, че е по-вярно да се каже, че нас ни превръщат в уроди, нас ни превръщат в безлика и отвратителна биомаса създаваща добавена стойност за господарите на това чудовище. Важно е да се осъзнае, че ние се явяваме жертва на определена психологическа технология, използвана масово, като това е дотолкова очевидно, че всякакви доказателства за заговор стават излишни. Мотива за това престъпление е излишен – създаване на идеалния роб, надарен с физически възможности на човек с интелектуални способности, но лишен от душа и превърнат в идеален инструмент за умножаване на капиталите.

Създаването на същество, което е неспособно на критическо мислене, неспособно да разбира картината на света, същество със специфична ценностна система специално създадена за него, примитивно същество служещо на химери, същество с напълно блокиран разум – идеалният роб за всички времена и народи – урода.

Уродът е много лесно да бъде управляван, защото е предсказуем и прост, той е лесно манипулируем, нужно е само правилно да се поставят необходимите стимули. А ако урода е прогнозируем, значи е напълно безопасен за управляващата класа.

Настоящата технология е всичко на всичко пореден етап за развитието на робовладелческия строй.

В древността оковите на роба са били от желязо и насилие, сега методът за производство на окови е силно усложнен, може да се каже, че вече оковите на робите се изготвят по технология „стелт”. Сега, за тази технология да се опише в рамките на една статия не е възможно, защото не може с две думи да се опише това, което в продължение на десетилетия, ако не и столетия, са създавали най-злодейските умове на света.

Преди всичко ще се постараем да разкрием най–очевидните моменти. Главното оръжие на техния арсенал е оръжието убиващо душата. Основния смисъл на това оръжие е прост – тя се заключава в подмяната на ценностите. Знаейки основата на технологията за създаването на уроди, вие ще бъдете предупредени, а както знаем – който е предупреден значи е въоръжен.

И така, накратко да разгледаме стълбовете на деградацията:

1. Възпитанието на децата се изгражда по схемата на стимулиране на инфантилното поведение, по друг начин казано – изкуствено се задържа процеса на социалната зрялост.

Това се прави за да се потисне енергията на младите хора в периода на нейната най-голяма активност – от 15 до 25 години.

Във всички исторически времена основната маса от млади революционери е била съставена от дадена категория от населението. При младите мъже пикът на физическата и интелектуална активност настъпва на около 20 годишна възраст. Тогава те са умни, здрави, силни, горещи, принципни и безкомпромисни.Опасни са, нали? Достатъчно е да си спомним, че Александър Македонски е бил едва 20 годишен, когато започва своята „кариера”, Иван Грозни покорява Казан на 22 години, княз Светослав умира едва на 30 години. А в наше време и особено в Европа, на тази възраст младите хора се считат за „подрастващи”, и на това е разчетено и възпитанието в социален инфантилизъм – да се превърне създателя на история в здраво и безопасно хлапе, а излишъка от енергия да го изразходва, с каквото и където иска – например с безпорядъчни полови връзки, с алкохол, наркотици или в улични криминални дейности.

2. Възпитаване на момичетата и момчетата по общи стандарти.

Това се прави не толкова за да се добави у жените мъжественост, колкото за това да се отнеме от мъжете.

3. Създаване на егоцентрическа картина на възприятие.

Егоиста – това е самотник, ако цитираме Маяковски: ”… единицата – това е раздор, единицата е нула, един човек, даже и да е много важен, не може да повдигне проста пет вершкова[1] греда, още повече ако къщата е пет етажна…” Или казано по друг начин „разделяй и владей“, както са говорили древните римляни.

Бел.прев. един вершок (староруска мерна единица) е равен на 4,29 см

4. Формирането на образ на „успешен човек”.

На пръв поглед този „успешен човек” не е нищо повече отколкото образа на идеалния роб на системата. Вратовръзка, костюмче, главозамайваща кариера, хубав дом, скъп автомобил, ваканции в чужбина, ирландско уиски. Много яко, нали? Казваме си, че му е провървяло на човека, а той станал роб на системата, защото зависи изцяло като наркоман от своите вещи. Затова той ще прави всичко за да съхранява стабилността на системата, той ще търпи всякакви унижения по стълбичката на своята кариера. Той ще скрие своите детски мечти толкова дълбоко в себе си, че да забрави сам за себе си, и ще се превърне в човекоподобно същество – в урод.

Тук могат да се прибавят и други образи на т.нар. „успешни хора” – на „якия пич” – здрав чичка с халба бира в бара, „златотърсачката” – сменяща мъжете като носни кърпички, и феминизираната мадам, която не е нищо повече от стара мома и гангстерка. Най-общо казано, на всякакъв вкус и цвят: Можеш да си избереш, който искаш, но няма да намериш нито образа на защитника, нито образа на воина, нито майчиния образ, нито образа на поета, художника и ученика. Това са само изкривени субститути на естественото поведение на човека.

5. Сексът и насилието на мястото на доблестта и любовта.

Не е тайна, че половите инстинкти се явяват едни от най-силните. Съответно чрез темата за „секса” може по определен начин да се въздейства на човека.

Освен половите инстинкти се използват както и всякакви други инстинкти съставляващи нашата тъмна животинска част от личността – подсъзнателното поведение от нисш порядък чрез средствата за масово осведомяване, рекламните технологии, пропагандата в научната и художествената литература, компютърните игри – чрез тях се стимулират.

Фридрих Ницше е казал: „Човекът, това е въже закрепено между звяра и свръхчовека, въже над пропастта”. По този начин от психологическа гледна точка „свръхчовека” е свързан с висшата форма на нашето подсъзнателно поведение, областта явяваща се източник на творческото, научното, поетичното вдъхновение, източник на героични постъпки, а областта на низшата подсъзнателна дейност е свързана със звяра – с инстинкти на насилие и страх. „Свръхчовекът” и „Звярът” се явяват неразделни части от нас самите, само че в едни „свръхчовека” доминира над „звяра”, а в други обратното.

Ще разкрием една малка тайна – нашите господари се страхуват от развитието на своите роби, на висшата форма на подсъзнателната дейност, защото тази част от нашата личност е божествено дълбока, неконтролируема и непредсказуема. Те справедливо за себе си са решили, че създаването на чудовище с животинско насилие, свързано с инстинкта за размножение, е много по–малко опасно за системата от източника на божественото вдъхновение. Именно по тази причина психологическия измамник Зигмунд Фройд е започнал да насажда своята теория. Фройд не го е безпокояла науката, него го е безпокоял „окултизмът” на подсъзнателното, него го е безпокояло проявлението на неистова божествена сила – всъщност това е безпокояло по скоро неговите спонсори. За тях все още е бил жив примера как от висшето подсъзнание на германския народ се изтръгнал, както им се струвало отдавна забравения образ на „руския бяс”, и който за малко не прекроил света. За тях е много по–безопасен „сексът и насилието”.

6. Потреблението в неговото негативно значение – това е оръжие от техният арсенал, което убива наведнъж няколко заека. По какво се отличава потребителството от потреблението?

Потреблението безусловно е естествена необходимост на личността за притежанието на този или онзи предмет. Това лесно се вижда, например на вас ви се е износила/скъсала дрехата, и ето отивате и купувате друга – това е потребление. А ако отидете и си купите дрешка, защото тя е модна, или просто ви се иска да се отличавате от другите – това е потребителство. С други думи, потребителството е необосновано и неумерено по естествен път потребление.

Защо за съществуващата система това е така важно?

На първо място, потребителството е двигател на техният икономически модел, то постоянно увеличава търсенето, което от своя страна стимулира производителите, а робът биват принуждаван да тегли нови кредити, без които съществуващата парично-финансова система ще рухне. На второ място, потребителството е великолепен антидепресант снижаващ социалното напрежение в обществото, а най-главното – определящ за населението цял спектър от достъпни цели. На трето място, както към него така и към всеки „антидепресант” се пристрастява, а това значи, че прави хората зависими, слаби и лесно управляеми. На четвърто място, но не последно, потребителството блокира висшите подсъзнателни процеси.

7. Пълна забрана на благородството.

Благородството е опасно за системата, защото то формира в хората непредсказуемо и неконтролируемо поведение. Те се страхуват от лесните мотиви, на тях им е комфортно, когато хората ги движи жаждата за печалба, похот, зависимост и порок.

8. Разрушаване на семейните ценности.

Този пункт се пресича със секса и насилието, но разполага със собствена специфика. Разрушаването на семейните ценности способства за унищожението на националните култури, както и за раздробяването на обществото, стимулиране на егоизма и скотското поведение.

Всички изброени методи се явяват непълен списък на оръжия от техният арсенал, но целта на всички тези методи е проста – да се унищожи душата. Вашата душа. И най-интересното е, че за тази напаст има едно универсално лекарство – да не забравяте да слушате себе си. Не продавайте своите идеали за зелена хартия! Не постъпвайте никога против своя вътрешен глас дори да ви се струва, че така е по-рационално!

Интелекта е най-важния инструмент, но много неща не могат да се обяснят със сухата логика. Човек разполага не толкова с разум, но и с емоции, чувства, интуиция. В здравия човек трябва да са развити всички аспекти. И само вашата душа е способна да обедини всички тези противоречиви и неразделни части на вашата личност.

Не си продавайте душата дори под смъртен страх или нищета. С продадена душа да живееш е болезнено и безсмислено, защото именно вашата душа знае за истинското ви предназначение. Вие можете да бъдете различни – може да сте учени, художници, музиканти, строители, инженери, земеделци, воини – вие можете да създавате и разрушавате.

Главното е да не се превръщате в уроди. Безлични живи мъртъвци, роби на духоненавистната система – разрушаващи сами себе си!

Източник: kramola.info

anonybulgaria.wordpress.com 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!