Проф. Петър Иванов: Нацията ни загива, разберете го! Намаляваме с по 9 души на час

Петър Иванов
Проф. Петър Иванов

Мариела Балева

Стопяваме се със скорост 80 000 души на година, 220 души на ден, младежите са навън, българският генофонд постепенно изчезва

- Проф. Иванов, наскоро БАН представи два доклада, свързани с овладяване на демографската криза, и даде препоръки към кабинета какво трябва да се направи до 2030 г., за да може да има решение. Интересна беше тезата, че ако се намали смъртността (България е на първо място в Европа с около 15 промила) до 12 промила, естественият прираст у нас може да е около нулата. Възможно ли е това да стане?

- Това в настоящия демографски контекст е пълен абсурд. Даже в самото твърдение за нулев отрицателен прираст звучи като подигравка. Знаем всички, че уважавани институции като Световната банка, Евростат, Държавния департамент на САЩ, ЦРУ, Департамента по икономически и социални въпроси към ООН и др. показват, че до 2050 год. населението на България ще намалее с цели 2 милиона (след като само за 25 години, от 1990 г. до 2015 г. също е намаляло с 2 милиона и в момента сме под 7 млн. души).

- Учените от БАН препоръчаха 180 000 българи да се завърнат в страната. Реалистично ли е това?

- На този въпрос ще отговоря само с възклицание: каква препоръка, а! Хванах се за главата като я чух. Как така и съвсем сериозно учените от БАН допускат, че ще върнат в България 180 000 български емигранти! Хора, които са се устроили навсякъде по цивилизования свят, имат доходи, които са несравними с доходите у нас, правят успешна кариера, децата им вече са граждани на чужди страни, как ще ги накараме да се върнат. БАН, както винаги, въобще не се интересува как ще стане това „създаване на условия за постепенно връщане на част от българите емигранти”. Ако знае как ще стане тази тайна мисия, нека я издаде, за да можем да привлечем час по-скоро тези български емигранти.

- Добре ще е да се знае колко българи напускат страната всяка година.

- Според официална информация, всяка година около 22-25 000 българи емигрират извън страната. И то с желание никога да не се върнат. Има и неофициално становище, че годишно емигрират около 40 000 български граждани. БАН обяви сериозно, че ще създава и условия за привличане и на етнически българи от чужбина; числото тук е по-скромно – 10 000 души. Как ще стане това, също не е ясно. Кои са тези етически българи, не знаем и не ще узнаем.

- Доста коментари предизвика новината, че ще заселим 7000 бежанци заради демографската криза. В този момент, в който обществото, че и цяла Европа, са настръхнали по темата за мигрантите, как да приемем и тази препоръка? Възможно ли е това да е част от решаването на проблема?

Това е най-скандалната и опасна теза за националната сигурност на България в контекста на актуалните събития по света (ислямския тероризъм). В доклада е записано буквално:  „създаване на условия за привличане на част от потенциалните емигранти от страни, стремящи се да се присъединят към ЕС”. Слава Богу, че става дума само за част от тези хора, знаем, че в стремящата се да се присъедини към ЕС Турция има няколко милиона „потенциални емигранти”. Броят на хората от Турция и от подобни на Турция страни авторите на доклада милостиво свеждат само до някакви си 185 000 души. (По официална информация вече 900 000 емигранти има само в Германия.)

Последната идея за решаване на демографската криза, осенила учените, е за „изграждане на капацитет за съразмерно приемане и интегриране на емигранти от трети страни, основно от Близкия и Средния Изток и Африка”. БАН провижда приемане, че и интегриране на тези емигранти, които, както знаем, са главно от Сирия и от африканските страни, имат друго вероизповедание, други ценности, женят се за 4 жени и т.н. Хората от този тип, които ще решат демографските ни проблеми, трябва да са 1 промил, т.е. 7000 души. Скромно, но от сърце.

- Какви ще са разчетите за реализирането на една такава миграционна политика?

- Веднага може да се пресметне – това означава, че в скоро време у нас ще бъдат настанени близо 380 000 души.

- Но откъде толкова много, как ги пресметнахте?

- Пресмятаме всичките цифри, които ги пише в докладите на БАН. Първо са 180 000 наши емигранти, които учените допускат, че ще се върнат у нас. Второ, прибавяме още 185 000 от Турция и съседните страни. Трето, БАН сериозно иска да привлече още 10 000 етнически българи от Молдова, Бесарабия, Украйна. И четвърто, иска още 7000 бежанци от Близкия и Средния Изток, от Африка. И като съберем всички тези числа, получаваме точно 382 000 души, които според докладите на БАН, могат да дойдат в България и да спомогнат за демографската криза. Това е абсурд!

- Не сте ли прекалено краен в изводите си, проф. Иванов? Едва ли учените от БАН ще искат това.

- Не съм краен, справедлив съм . И ядосан. И освен това - със своите разработки, ако те бъдат реализирани, в което дълбоко се съмнявам, академичните учени легитимират обезбългаряването на България.

- И тук ще ви прекъсна. Говорете с цифри, ако обичате.

Разбирам ви, не вярвате това да е възможно. Но знаете приказката за фактите и мълчанието на боговете... Ето ви още нещо. След като този доклад е на Института за икономически изследвания, би трябвало да очакваме и икономически разчети на всяко предложение. Част от икономическата страна на приемането на тези 380 000 имигранти изглежда така: само за издръжката на тези хора (1 200 лв на месец за всеки емигрант), без никакви други разходи, ще коства на Република България месечно сумата 450 милиона лв. Годишната издръжка ще е в размер на 5,5 милиарда лв. А за 10 години това прави космическата сума от бюджета 54 милиарда лева!

- Но това звучи фантастично, проф. Иванов!

- Ами БАН работят с фантазии! След като са написали това число, те не дават никакви разчети. Те не казват тези мигранти за колко години ще бъдат привлечени в България. Така че - всичко това са фантазии и илюзии на БАН.
В другия доклад има още едни, бих ги нарекъл фалшиви данни. И тогава сигурно няма да повярвате...

- И какви са тези „фалшиви“ данни, какво имате предвид?

- В доклада на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) фалшивите данни са за „стойността на миграционното салдо” по време на прехода. Според авторите на втория доклад, от България са емигрирали зад граница само 470 000 души, което прави 18 800 души средно на година. Възниква въпросът, как тогава извън България живеят според официални данни над 2 млн. български емигранти - само в Чикаго има 120 000 българи, в Кипър, в Гърция, в Испания и в Германия те са по стотици хиляди!

- Всички тези числа са стряскащи, но не мислите ли, че най-страшното е, че емигрират окончателно главно млади и способни хора?

- Ами ето, това е най-страшното. Защото точно тези способни млади хора изнасят навън по чужди страни генофонда на България. Според проф. Веселин Минчев от Института за икономически изследвания половин милион българи са готови веднага да напуснат страната. Пак в този доклад има друг основен извод: че е налице „Постепенна хомогенизация на нашето общество около основния етнос –  българския, и са постигнати определени резултати – относителният дял на българското население нараства от 73,8% през 1887 г. на 89,4% през 1989 г.”. Този извод звучи радостно, но той е дълбоко погрешен, манипулативен и опасен.

- Защо?

- Първо, изводът се отнася за друго време (за 1989 г.), преди повече от четвърт век, през който четвърт век нашето население намаля с 2 милиона души. Второ, внушението е в рязко противоречие с демографските факти сега: известно е, че около 55% от новородените всяка година са от майки, които нямат за майчин език българския език. Само след няколко десетилетия „основният етнос – българския”, както пишат в доклада учените от БАН, няма да е нито основен, нито да е български, а ще е цигански, като етническите българи ще са екзотично малцинство.

- Проблемът с раждаемостта в доклада бе илюстрирана с една сравнителна таблица на Евростат за плодовитостта на жените в страните от ЕС. Къде сме ние?

- Да, тази таблица е известна. Но от БАН не казват каква е плодовитостта на жените в различните социални групи и в различните етнически общности. Крие се истината, че у нас раждат главно жени с малцинствен произход, особено циганките, чиято плодовитост (средно по около 4 деца) е много по-висока от плодовитостта на етническите българки (около 1 дете).

- Учените все пак предлагат доста неща за решаване на този проблем, не бъдете толкова черноглед.

- Да, и първите им предложения се отнасят до външно-миграционните процеси. За да бори демографската катастрофа на България, БАН иска да се въведат: административен регистър на имигрантите;
регистри за емигрантите на национално равнище, по области и общини, значи общо 285 регистъра (1+28+256), без да казва защо и кой ще ги попълва; тестове за имигранти, пак не узнаваме защо.

Вторите предложения пък се отнасят до вътрешно-миграционните процеси. Там основното предложение и единственото май, което има смисъл, е „Провеждане на диференцирана регионална политика в изостаналите райони”. Мисля, че по правилно е това предложение да е „Подкрепа и стимулиране на изостаналите райони”, защото диференцираната политика не изключва и по-нататъшно развитие на регионализма и съответно на вътрешната миграция към София и към някои от най-големите български градове.

- Професор Иванов, виждам, че сте много критичен, но не трябва ли да видите и добрите страни на тези доклади – ето предлагат се мерки за намаляване различията, свързани с етничността.

- Аз съм критичен, защото искам да погледнем проблема в зародиш и да не си заравяме главата пред ужасяващите факти. Да, тези мерки, за които говорите, са в областта на деформациите на етническата структура на българското общество. Но не е резонно като формулировка да се говори за „Намаляване на различията, свързани с етничността”. Съвсем сериозно се предлага да се намалят всякакви смъртности (детска, майчина, преждевременна и т.н.). Само че как ще стане това, не е посочено.
После, БАН иска от някого „осигуряване на условия за постигане на по-добър човешки капитал” и „осигуряване на мониторинг и отчитане на изпълнението на задачите”. Съжалявам, но това не е сериозно.

- Пак ще ви помоля да сте конкретен.

- Ще ви го обясня и не искам да се заяждам. Мен ме боли, че този проблем пак няма да се реши. А това е жизнено важно за оцеляването ни като нация. Как звучат например тези предложения на ИИНЧ за Националната стратегия за демографско развитие на България: здравнонеосигурените да станат здравноосигурени, да се въведе електронна здравна карта и да се осигури здравословен живот на хората, ни повече ни по-малко.

- И какво лошо има в това?

- Момент! Има още едно важно откритие на този институт за  причините за отпадането на циганчетата от училище: не знаели български език, бедност, сегрегация, необразовани родители (възрастните цигани), затруднени взаимодействия родители-учители в смисъл, че първите бият вторите и т.н.  
И след тези свои епохални открития учените в ИИНЧ предлагат какво? Ами естествено, да се увеличат помощите за циганите, да се увеличат детските ясли и градини, да се наказват циганите, които не пускат децата си на училище, и т.н.

Искат още да се въведе целодневно обучение „с храна за обяд”за всички циганчета и турчета (за българчетата няма обяд, те гледат), искат и „покриване от държавния бюджет на всички разходи по обучение (транспортни, учебници и др.) за учениците от осми до дванадесети клас. Другите ученици от първи до седми клас ще си плащат сами. Защо ли? БАН пропуска новите промени в средното образование.

И нещо много важно. В докладите няма никакви финансови разчети относно направените предложения. Не се посочва и технологията, сроковете, изпълнителите и отговорностите по техните изпълнения на практика. Това е недопустимо за всеки един проект, още по-малко за национален проект, какъвто е Националната стратегия.

- Добре, професоре, нека все пак да обобщим нашия разговор, виждам, че оценката ви е негативна за двата доклада на БАН...

- Да, негативна е. Защото поставената от правителствена задача не е правилно формулирана. Не е нужно „осъвременяване” на съществуващата Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030), а създаване на напълно нова Стратегия, след като стана ясно, че настоящата Стратегия не работи и е безполезна, безполезна се оказа и предходната Национална стратегия за периода 2006-2012 г.

За последните 10 години нашата страна изпадна на последното 229-то място в света по раждаемост и се качи много бързо на 6-ото място по смъртност до Сирия, Афганистан, Лесото, Уганда. Съчетанието на тези два факта направиха България световен шампион по намаляване и изчезване на населението. Намаляваме със скорост 80 000 души на година, 220 души на ден, 9 души на всеки час.

- Тези числа, вие не веднъж сте посочвали, но може би недоволството ви идва от това, че не е поканен и вашият демографски център към БАНИ, който да вземе участие в написването на тази стратегия?

- Ще го кажа в прав текст - адресатът на правителствената задача не е правилно избран. Не може хора, по професионална квалификация икономист и психотерапевт, които нямат нито едно изследване и нито една научна публикация в областта на демографията да оглавяват колективи за разработване (осъвременяване) на Национална стратегия по демография.

По правилно би било да не се кани една институция (държавна, т.е. зависима и необективна), а водещи учени в областта на демографията, да се търси мнението на университетски катедри, на граждански общности, да се ползва опитът на страни с успешна съвременна демографска политика (Русия, например) и т.н. И това мое мнение се споделя от доста хора. Нацията ни загива, разберете го! И ние – учените, сме задължени да помогнем това да не се случи. Майка България изчезва, какво по-стршна истина от това. Нека заедно решим този проблем, защото по-важно от това няма.

*Проф. Петър Иванов е директор на Демографския център към БАНИ

epicenter.bg 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!