Албания спасява горите си – забранява дърводобива за 10 години – Румъния подема същата инициатива


obshtestvo.net

В края на ноември Министерският съвет на Албания одобри проектозакон за „Управлението на националния горски фонд и пасищата в Република Албания”. Чрез него се предвижда въвеждането на десетгодишен мораториум за износа и търговията с дървен материал и продуктите от него в страната и извън нея. Този проектозакон е част от законодателните мерки на албанското правителство за съхраняване и опазване на природното богатство и многообразие в страната, за което са приети мерки като мораториум върху лова, озеленяване на градовете и националните транспортни артерии, залесяване на планински земи и др. С тези мерки се цели преодоляването на много негативни явления като обезлесяването, урбанизацията на крайбрежието, замърсяването и др. Тази законодателна инициатива, която предстои да се гласува от парламента на Албания, е широко отразена от румънските медии, които предлагат подобни мерки и в тяхната страна.

По информации от албанските медии

Общество.нет

 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!