Холокостът и Геноцидът над българи, извършен от - демократи, комунисти, капиталисти, масони, глобалисти и ционисти

българска роза

След ,,дворцовия преврат" на 10 ноември 1989г. мнозина българи си въобразиха, че дългоочакваната свобода е дошла и ще настъпят истински промени.

Промени настъпиха - тоталитарната комунистическа власт се срути, появи се свобода на словото; на частната инициатива беше дадена ,,зелена улица", даже се появиха различни партии и хората се радваха. Тези промени обаче бяха по-скоро нещо като изпускане на парата" или живителна глътка въздух, за да не се стигне до окончателно задушаване, както и малко театър и забавление за тълпата.

Едни фигури на ,,шахматната дъска" бяха заменени с други, но скритата власт дирижирана от истинските играчи и външни сили, остана. На хората с ,,око", които умеят да анализират събитията, макар и от ,,висотата" на някакви 15-16 години им стана ясно, че всички промени бяха внимателно подготвени и програмирани далеч преди емблематичната дата 10 ноември 1989г.

След тази дата в обществено-политическия живот на страната се появиха някакви ,,дисиденти" и ,,демократи", назначени от ДС и ЦК на БКП. В ръководството на прословутото СДС около 60-70% от хората бяха или такива, или сътрудници и агенти на ДС и хора, произлезли или свързани с бившата комунистическа номенклатура. Затова е фарсът, наречен ,,Кръгла маса", беше пълен. Не случайно това мероприятие (януари  - май 1990г.) като ,,Диверсията наречена ,,Разговори около Кръглата маса". Интересното е, че тази публикация се появи в съмнителния глобалистко-масонски вестник ,,Про и Анти" чак през декември 2002г.

Така или иначе диверсията, ръководена тогава от лицето Андрей Карлович Луканов, който раздаде на 300 комунистически клана партийни и държавни пари и активи за около 20 милиарда долара, за да трансформират политическата си власт в по-трайната и сигурна икономическа власт. С тази цел беше закрито Министерството на външноикономическите връзки и тайно бяха приватизирани около 800 български фирми в чужбина заедно с техните капитали и активи. Като министър-председател Андрей Луканов, под влиянието на Робърт Максуел (агент на ,,Мосад и ЦРУ) подписа влиянието планът ,,Ран-Ът" , разработен от агентите на ЦРУ Ричард Ран и Роналд Ът (1990г.) Според покойния журналист Георги Тамбуев в приложението към плана ,,,Ран-ът" става дума за това, че българската икономика се предвижда (планира) да изхранва 5 милиона души. Веднага възниква въпросът къде ,,изчезват" или се ,,редуцират" 3 милиона българи, а също тяхната собственост кой я взема?... На този въпрос имаме отговор, но междувременно ще отбележим, че след задействането на плана, Андрей Луканов беше премахнат от господарите си като неудобен свидетел. Навремето по същия начин бяха премахнати Трайчо Костов, Георги Димитров (отровен с бавнодействаща отрова) и няколко генерали и партийни величия. Така се заличават следите...

Планът ,,Ран-Ът" за България, беше изготвен на основата на един друг документ, подписан по-рано от ,,бащата на перестройката" Михаил Горбачов и американския президент Роналд Рейгън на паметната среща на двамата президенти масони на остров Малта. Едва сега, преди няколко години, документи, публикувани в Англия, от точките на споразумението предвижда след престройката населението на страните от Източна Европа да бъде редуцирано (т.е. намалено) с 40%; как, ще разберем след малко, поне що се отнася до частта за България

През 1995г. в Сан Франциско е организирана среща на фондация ,,Горбачов". Поканен е елитът на истинската световна власт (така нареченото ,,Световно правителство" в сянка) т.е. масонерията от най-тежък калибър: цялата ,,Уол Стрийт", Трилатералната, Световният икономически форум, институтът ,,Аспен", Съветът за чуждестранни връзки, Римския клуб, Билдербергският клуб и други. Между 400-те поканени са Джордж Шулц, Джеймс Бейкър, Маргарет Тачер (Таджер), Збигнев Бжежински, Хенри Кисинджър, Рупърт Мърдок, Тед Търнър, Бил Гейтс и други. Ето някои от изказванията:

Михаил Горбачов: ,,Трябва да контролираме потребителските, културните и духовните нужди на човечеството"

Барбара Хубърт - психоложка: ,,От целия спектър на човешкия род 1/4 е разрушителна и с дефектно семе. В миналото на тези хора са позволявали да умират от естествена смърт. Но сега нямаме време и тази 1/4 трябва да бъде отстранена колкото се може по-бързо от общественото тяло!"

Сам Кийн - философ хуманист: ,,Да се намали населението на света с 90%, така че на планетата да няма много хора, които да й нанасят екологични удари.."

Тези ,,хуманисти" не говорят приказни приказки - те действат по заповед на господарите си и имат нужните лостове и средства за постигане на своите сатанински цели. Нека видим как се разви тяхната ,,хуманна" дейност в България и кои бяха колаборационистите от българска страна. Преди това обаче ще анализираме някои от методите, които очевидно се използват от масонерията и богоборците (,,богоизбраните") за редуциране на ,,низшите раси" и излишното население според талмудските им расистски теории. Отстраняването на няколко милиарда души е много сериозна задача, която изисква мобилизация на голям и качествен научен и военен потенциал. Като се вземе в предвид голямата численост на материала, подлежащ на ,,саниране", възможностите за реализация на замисъла се очертават сами:

 1. Ядреното оръжие, поради опасност от замърсяване на средата за необходимата част от човечеството, може да се използва само за сплашване и подготовка на действията, описани в следващите точки. За скрития геноцид са нужни ,,тихи оръжия".
 2. Снижаване на жизнения стандарт и на здравеопазването до равнище, позволяващо на широко известните епидемии да постигнат част от необходимата редукция.
 3. Създаване и разпространяване на нови биологични оръжия, предизвикващи епидемии от нов тип (СПИН ,, луда крава", атипична пневмония, птичи грип и други), борбата срещу които е изключително трудна или направо невъзможна в по-бедните страни. Същевременно ползване на ваксини за противодействие, но само от елита, провеждащ геноцида.
 4. Стерилизиране на населението по химичен или хормонален път чрез въвеждане на масови ваксинации и вредни химикали, влагани в храните и различни предмети за бита.
 5. Използване на невидими и суперрафинирани методи за унищожение на цели групи от населението чрез психотронни оръжия, генно инженерство, генномодифицирани храни и други
 6. Снижаване или ликвидиране на функционалността на формации от типа ,,държава", които могат ефективно да организират действия на по-големи групи обекти с цел предпазване или противодействие срещу елементите от Програмата. Ефективно средство е поставянето на власт на индивиди, достатъчно мотивирани чрез предоставяни на материални гаранции за собственото им оцеляване и на които се оказва неограничена подкрепа до опреден момент. Особено действено е използването на етническо противопоставяне и приложението му се препоръчва (от ,,играчите") навсякъде, където това е възможно, даже и чрез измисляне на нови етноси (например помаци ,,български турци", каракачани, македонци, гагаузи ,,татари" и т.н.), съставящи бъдщеето ,,мултиетническо общество".
 7. Създаване (чрез масмедиите, жизнено равнище и т.н.) на територии с аморфно население, а не нация, което да е манипулирано физически, психически и материално да изпълнява в сравнително продължителен период действия, осигуряващи същинското изпълнение на Програмата. Колаборационистите (сътрудниците) трябва да са достатъчно свободни от морални предразсъдъци, за да имат вътрешно убеждение в неизбежността и нуждата от провеждане на Програмата
 8. Те трябва да притежават и необходимата подготовка и умения за употреба на необходимите средства (оръжия) за материално или психическо въздействие върху реципиентите на процедурата (за геноцида). Мотивацията ,,превъзходство" трябва да се съпровожда с убеждението ,,безопасност" при действие за колкото е възможен по-дълъг период от време.
 9. Крупните огнища на съпротива с достатъчно мощна централна организационна сила сравнително лесно могат да бъдат вкарани в състояние на хаос посредством филигранно по точност приложение на мощни средства, ликвидиращи комуникациите, снабдяването и транспорта и?или влияещи пряко върху психическото състояние на съставляващите ги индивиди. След преминаване в състояние на хаос върху такива формации могат да бъдат приложени и всички други ,,екологично чисти" механизми за ефективно редуциране на числеността
 10. След изпълнението на Програмата или на важна част от нея се предвижда и премахването на колаборационистите, като излишни свидетели, и заличаване на следите, за да се пресече евентуалното бъдещо възмездие.
 11. В допълнение на това Програмата предвижда във важни геополитически зони да се провеждат локални войни с ниска интензивност, маскирани под формата на ,,борба срещу тероризма" и последващо прилагане на ,,меките средства" на Програмата (справка Ирак, Югославия, Израел, Афганистан и други).
Най-важните части от тази Програма са заложени още в прословутите ,,Протоколи на Ционските мъдреци" (1901г). Независимо че те са оспорвани като автентичен документ, ние се придържаме към становището на Хенри Форд, че по-важният факт е, че ,,предначертаното в тях се случва" Човек не е нужно да вярва в ,,теорията на конспирацията", за да разбере какво става и да усети Геноцида и Холокоста, провеждани според посочените програми в България. Фактите говорят сами по себе си.

България е предмет и на още една специална разработка, наричана от някои план ,,Мойсей -2" (,,Талит - 4"), която според анализите предвижда ,,разчистване на жизнено пространство" (чрез ,,редуциране на населението" и евентуално заселване в България на 2 милиона евреи от Израел, в случай на война там и невъзможност за живеене. Тоест този план предвижда превръщането на страната във ,,втора Палестина", с всички негативни последици за българите от това!...

   Нека видим какво се случи у нас след промените през 1989г...

 1. Започна разграждане на държавата: появи се беззаконие и изгодна за ,,скритите сили" анархия
 2. Извършен бе чудовищен грабеж на държавно имущество и активи в размер на 180 милиарда долара и това беше наречено ,,приватизация"
 3. Унищожени бяха голяма част от досиетата на ДС, МВР и МНО, а също и много от документите на БКП и на някои банки (като ,,Булбанк" например).
 4. Умишлено бяха доведени до фалит редица държавни предприятия, банки, финансови къщи и фирми (по същество ,,пирамиди") и по този начин бяха изсмукани спестяванията на хората. Появиха се и 3000 кредитни милионери.
 5. Мутрите, борците, ,,застрахователите" и престъпните групировки създадени от служителите на ДС, МВР и масонерията заместиха комунистическия репресивен апарат и започнаха да тероризират обществото.
 6. С благословията на президента Желев в България нахлуха различни религиозни секти и се възстановиха масонските ложи, особено чисто еврейските (бенеберитски ложи).
 7. Жизненият стандарт на населението се влоши значително, а също и качеството на медицинското обслужване, и обществото се раздели на групи - много богати (около 3%) и бедни и много бедни (97%).
Тъй нареченият ,,преход" наруши социалната справедливост в българското общество и започна да налага една фалшива ценностна система по американски (юдео-масонски) образец, вместо да се заимстват неща от ценностната система на старите демокрации в Европа. Тук трябва да отбележим, че въпреки негативите на тоталитаризма, в последните десетилетия на 70-те и 80-те години в България имаше и някои успехи, особено в областта на културата, образованието и социалната справедливост, които сега бързо се заличават с налагането на глобализма и ,,Новия световен ред"  -  една отвратителна идеология, родеещата се с комунизма, фашизма и ционизма!...

С промените, по върховете на властта се пробутаха пребоядисани ,,сини комунисти", дъщери и синове на бившата номенклатура и посредствени хора от БКП, които  не бяха успели да се реализират при предишната власт (да отхапят тлъсто парче от ,,баницата"), както хора от бившите специални служби, които ограбиха държавата.

Западът веднага припозна този ,,нов политически елит" и започна да работи с него. Запитани защо го правят и къде им са съвестта и принципите, някои от най-овластените лица на Запада отговориха, че ,,една сграда най-лесно се разгражда от нейните архитекти и строители" Очевидно е, че и едните и другите нямат никакъв морал, а и ,,парите не миришат" , както е казал един древен римски император.
Тъй нареченият ,,български политически елит", състоящ се от национални предатели и чужди агенти, продължава  да тъне в евроинфантилизъм и атлантически наивизъм, разяден от тотална корупция и патологична алчност.

Всички тези потресаващи факти доказват, че в България се извършва целенасочен и предварително планирал Геноцид и Холокост спрямо българите. Преки виновници за това ужасно престъпление срещу човечеството (без право на давност!) са всички продажни и марионетни правителства до днешна дата.

Възмездие за виновниците за Геноцида и Холокоста над българи трябва да има, защото както е казал Шекспир: ,,Който на убийците прощава - той сам в убийствата ги насърчава!" Душите на невинните българи, изгорели в Българския Геноцид и Холокост, искат възмездие!.. България ще се справи само тогава, когато виновниците бъдат наказани, а страната започне да се управлява от честни българи, защитаващи българските национални интереси и провеждащи независима българска политика! /http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_78.html

Без САЩ комунизма нямаше да се роди

Списание „Американски Евреи” от 10-ти септември 1920 година пише: „Болшевишката революция в Русия беше работа на Еврейски мозъци, извършена от Еврейско недоволство, чрез Еврейско планиране, чиято цел е да създаде Нов световен ред...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!