Разрушаване на политическото единство на Европа

През династическия период на западната история войните, водени в Европа, са били по-разгърнати и продължителни, но в рамките на определена цел, победата е била стриктно зависима от условията.

Те са династически войни, но не и национални. Целели са постигане на сила и власт, но е преобладавала форма на рицарска етика, вежливост, взаимно спазване на правата и обичаите между държавите и културното единство. С възцаряването на материализма натискът от страна на либерализма, якобинството, парите и рационализма върху западните традиции постепенно разрушава династичната представа за националност - идея, която е била стълб на Запада през много векове.

Новата епоха на XIXв. придава материалистическа форма на разбирането за националност. С поскъпването на живота в западния свят се увеличава и населението, а това поражда мощна икономическа система, оформят се много по-силни държави от предишните, които довеждат до още по-големи войни и непрекъснато увеличаване на вътрешните борби.

Материалистическото настъпление не бе напълно успешно.

Най-трудно беше да се справят с традициите, които бяха тясно свързани със западната култура. Сключеният след френско-пруската война договор за примирие между победител и победен бе написан по старите рицарски и кавалерски правила.

Борбата между традицията и материализма продължи до Първата световна война, но с края на тази война веднага изникна нов свят. Европа изведнъж попадна в нова фаза на съществуване. Промяната бе заложена с революцията от 1789г. Старите понятия за общество, история, политика, държава, война, образование, култура и етика сега бяха вече пометени. На тяхно място дойде нов, напълно различен поглед към живота. Първата световна война, може да се каже, е границата между времето на национализма и настъпващата епоха на материализма. При либералкомунистическата демокрация пък, нравствените принципи на капитализма отстъпиха пред нови социалистически принципи. Вместо съществуващите допреди нея закони, поощряващи принципи всеки за себе си, възникна нов кодекс - всеки човек за всички, и съзнанието, че държавата е опекун на човешката съдба. Но смисълът на новата държава е вече само в политика и парламентаризъм с хаотично състояние на избори, програми, утопии и корупции. Политическият живот става интензивен и напрегнат, пацифизмът изчезва. Европейските държави една след друга се обединяват и правят усилия да възстановят спокойствието на Европа. Когато през 1936г. четирите водещи сили в Европа подписаха пакт за ненападение помежду си, подчертаха стремежа към разбирателство и единство, с което бъдещето на Европа изглеждаше гарантирано.

Но от другия, външния свят вражески настроените либерал комунистически демократи не желаеха да видят конфедерирана и мирна Европа. Тези чужди разбира се, елементи в 1933г. вече бяха завзели напълно властта в САЩ, и държейки всички ресурси там в ръцете си, откриха пътя за отмъщение, реванш и разрушение на западната цивилизация. Чрез непозната дотогава пропаганда, колосални подкупи, превземане на цели управления и парламенти, финансови манипулации с европейското валутно обръщение и смазващ икономически натиск вашингтонската управа раздели Европа на две и подготви световна война срещу нея. Оръдието на тази подготовка в Америка беше Рузвелт, чието име ще остане вечно опозорено в историята. Той бе проводник на интересите на тези чужденци, които държат парите и властта в света. Тези хора и техният Рузвелт направиха това, което никаква вътрешна европейска сила не е сторила - възбуждане на съвсем неестествена  и чужда война на разрушения и терор срещу Европа. И европейският престиж продължава да е засенчен от извъневропейските сили. Следвоенната нова Европа, създание на либералкомунистическата демокрация, стана вече Европа на рационален материализъм, на пролетарско-марксически финансов капитализъм, на класова война и на национализъм, който избива неудържимо до крайните си предели. Безскрупулната върхушка от чужди капиталистически и империалистически елементи се стараеше да превъзпита Европа чрез вашингтонския режим и чрез Червената армия, базирана в сърцето на Европа. Европейското единство и мощ сега са подменени с множество борси, където всеки ден се купува и продава духът и въплъщението на Европа. С разрушителната си тактика тези врагове поддържат посредствени държавници-марионетки, безсмислено съревнование и създават лишения, несигурност, глад, безработица и отчаяние. Закачайки веригата не икономическата зависимост около вратовете на европейските хора, те очакват ода на признателност от тях, които много добре знаят що е независимост и величие. Либералкомунистическата демокрация е най-големият враг на Европа и света. Тя ги поддържа в непрекъсната война един срещу друг, с което постига съкровената си цел - да ги разори и разруши. Методите й са непочтени и безчестни. Тя възбужда всички шовинистически и националистически страсти, които стават неизбежен повод за кръвопролития и страдани. Крещящ пример са събитията в Хърватско, Словения, Босна Херцеговина, Косово и другаде, с които се разбива политическото единство на Европа и политическите взаимоотношения между Европа и останалия свят.

http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_56.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!