Китайската Нова година: 2015 - Година на Козата

год Козы, китайский новый год
Пожелаваме Ви успешна Година на Козата! (Catherine Chang/Epoch Times)

Epoch Times

Тази година, 19 февруари отбелязва началото на Годината на Козата.

Китайската лунна нова година е най-важният празник за китайците по цял свят. Подобно на слънчевата нова година, тя представлява време за размисъл, за резолюции, както и нова надежда за настъпващата година.

Китайските новогодишни празници продължават около 16 дни - от новогодишната нощ до Празника на фенерите на 15-ия ден от първия месец на лунния календар.

Китайският лунен календар включва както лунния цикъл, така и позицията на слънцето. Така че, според традиционния китайски лунен календар първият ден от китайската лунна година може да се падне между края на януари и средата на февруари.

Китайците са използвали лунния календар от 2600 г. пр.н.е., когато митичният Жълт Император, или Хуан Ди, започва първия цикъл на китайския зодиак.

Според легендата, Хуан Ди (Жълтия император) е използвал различни животни, които да представляват всяка година в 12-годишния цикъл, който включва плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и прасе.

Китайският йероглиф 羊 (Ян), който обикновено означава коза, овца, или овен, се счита за символ на благополучие, късмет и мир. От древни времена хората са използвали този йероглиф като символ на добродушие. 羊 е сред животните, които китайците възприемат като кротки, спокойни и тихи по природа, както и като източник на много полезни неща (като мляко, вълна и т.н.).

Козата е осмият знак в китайския зодиак. Ако сте родени през 1931 г., 1943 г., 1955 г.,
1967 г., 1979 г., 1991 г., 2003 г. или 2015 г., вашата китайска зодия е най-вероятно козата.
От древни времена козата / овцата е свързана с поминъка на китайския народ. Техните месо и мляко са много питателни, а от вълната им се прави материал, който е лек, мек и качестваен. Китайците са се научили също така да използват руното за четки за писане, а кожата за носене, тъй като е много топла.

Бидейки тихи и спокойни, козите / овцете се считат за мирни животни. Подобно на тях, на родените в Годината на козата се гледа като на спокойни. Техният характер е тих, резервиран и успокояващ. Те са обикновено безгрижни и спокойни.

Стоящи най-често на заден план, те са доволни да гледат нещата далеч от светлината на прожекторите и да се радват на живота тихо, по индивидуален начин.

Най-забележителната характеристика на козата/овцата е нейният мирен подход и така тези хора са склонни да бъдат любители на мира, които предпочитат да избягват споровете. Затова Годината на Козата е време хората да загърбят конфликтите си и да се разбират по мирен начин.

Вашата китайска зодия

Зодии         Година на раждане

Плъх         1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008

Вол         1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009

Тигър        1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010

Заек        1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

Драгон    1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012

Змия        1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013

Кон        1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

Коза        1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015

Маймуна    1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016

Петел         1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017

Куче        1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018

Прасе         1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

китайский зодиак
Дванедесетте знака от китайския зодиак: плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и прасе. (Zhiching Chen/Epoch Times)

Китайский Новый год 2015: год Козы. Обычаи, легенды, традиции

Автор: Лили Чу

19-го февраля начнётся год Козы, и мы вступим в Новый год по китайскому календарю. Китайский Новый год — самый важный праздник для китайцев по всему миру. Как и Новый год по солнечному календарю, это время для подведения итогов, новогодних зароков и надежд в наступающем году. /epochtimes.ru/

Празднование китайского Нового года продолжается примерно 16 дней, начиная с кануна Нового года до Праздника Фонарей в 15-й день первого лунного месяца.

Китайский лунный календарь включает как лунный цикл, так и положение солнца. Поэтому, согласно китайскому лунному календарю, первый день года может выпасть в любую дату между 21 января и 21 февраля.

Китайцы пользуются лунным календарём с 2600 г. до н. э., когда мифический Жёлтый император (или Хуан Ди) положил начало первому циклу китайского Зодиака.

Согласно легенде, Хуан Ди (Жёлтый император) назначил один вид животного представлять каждый год двенадцатилетнего цикла, и они следуют в таком порядке: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Кабан.

Хорошие ассоциации и значения

Китайский иероглиф 羊 (yang — ян), который означает козу, овцу или барана, считается символом благополучия, удачи и мира. С древних времён люди использовали 羊 как символ доброжелательности.

Коза и овца — одни из самых любимых животных в Китае. У них спокойный, кроткий, сдержанный характер, и они являются источником многих полезных для людей вещей.

羊 используется в составе многих китайских иероглифов, которые означают какое-то положительное качество.

Вот несколько иероглифов, которые включают 羊.

祥 (xiáng — сян) означает хорошее предзнаменование или благополучие. 羊 находится в правой части этого иероглифа.

善 (shàn — шань) означает доброту и милосердие. 羊 находится в его верхней части.

義 (yì — и) означает праведность и справедливость. 羊 также находится в его верхней части.

美 (měi — мэй) означает совершенство и красоту. В его верхней части также есть иероглиф 羊.

鮮 (xiān — сянь) означает свежий и вкусный. Иероглиф 羊 находится справа.

Знак козы

Коза — восьмой знак китайского Зодиака. Если вы родились в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или 2015 году, то, скорее всего, ваш знак зодиака — Коза. Однако если вы родились в январе или феврале, нужно учитывать дату рождения и то, когда в том году начинался новый год по китайскому календарю.

С давних времён коза и овца тесно связаны с жизнью китайцев. Их мясо и молоко очень питательны, а из шерсти получаются лёгкие, мягкие и тёплые вещи. Китайцы научились делать кисти для письма из овечьей шерсти, а шкуру использовали для тепла.

Коза считается миролюбивым животным. Люди, родившиеся в год Козы, также обладают спокойным, мягким, сдержанным характером. У них покладистый и лёгкий нрав. Находясь в стороне, они спокойно наблюдают, как другие блистают на публике. Они получают удовольствие от жизни по-своему, ведут спокойный образ жизни.

Самой характерной чертой козы или овцы является её миролюбивый характер, поэтому люди, родившиеся в год Козы, предпочитают дружелюбную атмосферу и стараются избегать разногласий. Таким образом, год Козы — это время оставить конфликты и уладить споры мирным путём.

Ваш знак Зодиака

Узнайте ваш знак зодиака!

китайский зодиак
(Lilly Wang/Epoch Times)

12 знаков китайского Зодиака: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, кабан. Иллюстрация: Zhiching Chen/Epoch Times

Самый долгий праздник и самое грандиозное празднование

Китайский Новый год является самым важным и самым длительным из традиционных китайских праздников.

Празднование обычно начинается в день Нового года и длится до Праздника фонарей на 15-й день первого месяца китайского лунного календаря, то есть свыше двух недель! Нетрудно представить, насколько грандиозным может быть такое празднество.

Существует много обычаев и традиций, связанных со встречей китайского Нового года. Китайские семьи тщательно убирают свои дома, чтобы вымести прочь все беды и невзгоды и освободить дорогу удаче.

Окна и двери украшают ажурными вырезками из красной бумаги и поэтическими куплетами, которые выражают радость и надежду на исполнение желаний в Новом году.

Фейерверки, петарды, красные конверты, танец льва, танец дракона и фонарики с загадками — это традиции, которые соблюдают во время празднования Нового года в Китае.

Многие семьи собираются за большим праздничным столом, и китайцы навещают родственников в знак уважения. Это тоже часть новогодней традиции.

год козы

Радостного Года Козы! Иллюстрация: JaneKu/EpochTimes

Новогодние поздравления в год Козы

Новый год — это повод отпустить все недобрые чувства и искренне пожелать всем мира, здоровья и счастья. В это время китайцы приветствуют друг друга при встрече добрыми пожеланиями. Ниже приводятся несколько самых популярных пожеланий в Год Козы:

Радостного года Козы! (喜洋洋, xǐ yáng yáng — си ян ян)

Мира и доброго здоровья в год Козы! (羊年安康, yáng nián ān kāng — ян нянь ань кан)

Три козы несут успех и гармонию. (三陽開泰, sān yáng kāi tài — сань ян кай тай)

Счастливого года Козы! (羊年吉祥, yáng nián jí xiáng — ян нянь цзи сян)

Будьте всегда счастливы! (幸福伴你同行, xìng fú bàn nǐ tóng xíng — син фу бань ни тун син) 

Всем счастливого Нового года Козы!

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!