България замесена в гигантски скандал за пране на пари - България взима 8 млрд, евро назаем през Люксембургската фондова борса

евро милиарди

България замесена в гигантски скандал за пране на пари

Седемдесет и четирима души, обявили се за клиенти от България, са използвали швейцарска банка за укриване на доходи, съобщава френският вестник Le Monde, цитирайки данни от разследването на канал за пране на пари през филиала във Швейцария на британския кредитор HSBC.

Според Le Monde става въпрос за гигантска международна измама. Сред клиентите на HSBC са известни американски и френски граждани, като актьора Джон Малкович, комика Гад Алмалех и дори кралят на Мароко Мохамед VI

Според разследващите, в периода 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. през клона на HSBC в Женева са били прехвърлени 180.6 млрд. евро, на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании. Данните идват от дигитални документи, изнесени от Ерве Фалчани, бивш компютърен специалист в банката.

В тези списъци, предадени от френското министерство на финансите на няколко чужди правителства се откриват имената на трафиканти на оръжие или наркотици, хора, финансиращи терористични организации, политици, звезди на шоубизнеса, спортисти и водещи индустриалци.

България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци, със 74 души. Начело са Швейцария с 11 235 клиенти, Франция с 9 187 клиенти и Великобритания с 8 844 клиенти.

По големина на сумите първа е Швейцария с 27.5 милиарда евро, следвана от Великобритания с 19.1 милиарда евро и Венецуела с 13.1 милиарда евро. Българското участие е 335.1 милиона евро.

Освен това над 19 хиляди клиенти не са свързани с нито една страна, а някои от показаните клиенти са свързани с повече от една държава. /darikfinance.bg

България взима 8 млрд, евро назаем през Люксембургската фондова борса

Международната агенция Moody`s присъди предварителен рейтинг Baa2 на България със стабилна перспектива.

Рейтингът се отнася до Глобалната средносрочна програма на страната ни за емитиране на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари, съобщават от Министерството на финансите.

Присъденият рейтинг потвърждава текущата кредитна оценка по суверенните облигации на България и е необходимо условие за регистриране на средносрочната програма на Люксембургската фондова борса.

Средносрочната програма предоставя на Република България, като емитент, възможност за прилагане на гъвкав подход при избора на дългови пазари, инструменти, срочност и валути.

Средствата, получени при осъществяване на средносрочната програма, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв.

Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. eвро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг, определени в годишните закони за държавния бюджет на Република България.

Съгласно параметрите на Средносрочната бюджетна прогноза, очакваният размер на погашенията по държавния дълг за периода 2015-2017 г. възлиза на около 6 млрд. евро. Остатъкът от очакваните постъпления от програмата се планира да бъде използван за финансиране на бюджетен дефицит.

Анализаторите от Moody`s отбелязват, че рейтингът на програмата отразява от една страна перспективата на страната за нисък икономически растеж и предизвикателствата пред банковата система, а от друга отбелязват стабилната фискална позиция, ниския държавен дълг и устойчивите нива на фискалния резерв.

Moody`s отбелязва, че в перспектива рейтингът може да бъде повлиян позитивно от редуциране на влиянието на неблагоприятни външни фактори. Това е възможно при евентуално присъединяване на страната към ERM2, или при доказано намаляване на дела на външния дълг в брутния вътрешен продукт. /darikfinance.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!