Сегашната демокрация е най-висшата форма на манипулация и диктатура

ECCCP

Представителна Демокрация е, когато два вълка и една овца гласуват какво да обядват.

Свободата или Пряка Демокрация е една добре въоръжена овца, която оспорва решението.

Светът се управлява от съвсем други хора, а не както си МИСЛИМ, от това че не можем да надникнем зад кулисите, защото при диктатурата на представителната демокрация НЯМА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ, а това означава само едно - физическа, ментална и емоционална МАНИПУЛАЦИЯ.

Ако изборите или референдумите при представителната демокрация можеха нещо да променят, щяха да са ЗАБРАНЕНИ! Защото РОБЪТ няма право на ВЛАСТ (информация, решение, контрол, проверка).

демонкрация

Сегашната форма на представителна демокрация, това е най-високата и най-ефективна форма на манипулация над обществото.

Манипулацията се извършва чрез избирателната система, парите и медиите, съответно в трите сектора: политика, икономика – финанси и социален живот - култура. Хората са ПРИНУДЕНИ да предоставят своето право на глас, своите парични средства и своята работоспособност на този, който държи лостовете на управление. Народът, отделният гражданин, предоставяйки своето право на глас и своята спестена парична (спестовна) единица на имащите власт и банков капитал, всъщност кредитира ТЯХНАТА линия и политика, ТЯХНАТА програма и стратегия, ТЯХНАТА фирма или банка, съответно бизнес начинание или проект. Лостовете за убеждаване – това са тотална дезинформация, прикрита лъжа, умело изковани митове, подкупи и корупция, всичко това основано върху система на мощно подхранван егоизъм.
Следователно представителната демокрация е просто вид ДИКТАТУРА, а Гражданите РОБИ!

Представителната демокрация не е демокрация. Представителната или фалшивата демокрация е демократичен модел на американската неолиберална държава. Тя коренно се различава от "реалната демокрация" известна още с името “пряка демокрация“, която е демократичен модел на "Европейската социална държава"(welfare state). Пряката демокрация позволява на хората да се самоуправляват, без намесата на бюрократи и политици. Всички трябва да се съгласим, че представителните политиците са корумпирани, защото НЯМА ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ или с други думи, гражданите, след фалшивите и фасадни избори за представителни политици, стават безправни същества-РОБИ!

Когато едно малцинство контролира целия ресурс на една държава, ще бъде твърде наивно да очакваме от същото това малцинство да се съобразява с принципите на свободата, справедливостта, демокрацията.
Богатите нямат нужда да правят това. Те спокойно могат да си купят политически партии, депутати, премиери, медии и да осигурят изпълнението на всичките си желания. И нещо, което е не по-малко важно, но за жалост остава встрани от общественото внимание.
Най-съществената ПОКУПКА, която правят хората с многото пари, е покупката на онези личности, които обясняват света!

Когато купените от богаташите политолози, социални антрополози, журналисти непрекъснато ти втълпяват как социалното неравенство всъщност е нещо естествено, как едва ли не наличието на много богати и много бедни е природен закон, желанието ти за съпротива неизбежно намалява. Така де, как да се съпротивляваш срещу природните закони!? Именно това е целта на безбройните неолиберални, либертариански, пазарно-фундаменталистки фондации.

Освен да протестира РОБЪТ няма друго право при представителната демокрация. Демократичната система трябва да бъде задвижвана отдолу нагоре, а не както е сега: отгоре спускаща се власт, която оформя човешките мисли, надежди, възгледи и очаквания.
Да опитаме да намерим най-добрия политик или партия не е решението, защото представителните политиците не трябва да съществуват, нито диктатурата на представителната демокрация, защото това е вид РОБСТВО?!

Ето Резултатът от работата на представителните политици за 25г.:

Политиците твърдят, че носят цялата отговорност, нали! Само, че тази отговорност е само една - Пълна Колективно "Узаконена" Грабителска Безотговорност - Бандитизъм и Паразитизъм.

Броят на българското население падна под 7 милиона. С това се връщаме 65 години назад в 1947г.
Министерството на Здравеопазването установи, че през 2012г. в България са се родили 62 760 бебета.
Процентът на бебетата с майчин език български драстично намалява и е под 30%.
Според ЦРУ по критерия „Смъртност на населението” нашата страна заема първо място в Европа. През 2012г. имаме 183 напълно обезлюдени български селища. Тези села-фантоми са в 40 общини от 15 области. Други 1 262 селища (23,7% от всичките 5329 населени места в България) са с население между 10 и 99 души (по официални данни на НСИ) и също умират.
По официални данни на НСИ в 1398 градове и села (26,2% от всичките 5329 населени места в страната) етническите българи са малцинство, като тази тенденция се усилва.

България e безспорен европейски шампион за 2012 по безработица. Над 500 хиляди човека са безработните в България и броят им се увеличава. Разходите за издръжка на циганския етнос в България нараснаха до сумата 3,2 милиарда лева. Циганите в България са около 1,3 милиона души.
Общо наетите на трудов договор в България са 2,09 млн. Над 769 хиляди лица са наети в бюджетният сектор, от тях 430 хиляди лица са наети в държавният бюджет (над 130 хиляди лица са наети само в изпълнителната власт). Минималната заплата е 158 евро, която получават над 120 хиляди работници. За над 500 хиляди работещи заплатата е до 255 евро. За над 80 % от работещите средна заплата е 250 евро.
Пенсионерите са 2,2 млн., като 60% от тях са с пенсия до 138 евро. Минималната пенсия е 77 евро за 736 хиляди пенсионери. Средната пенсия е 150 евро. За да покрие основните си разходи на всеки човек са му необходими 300 евро. Над 65% от хората нямат никакви влогове. Животът без свобода и пряка демокрация е това, което е България сега.

Всичко, което може да се изкаже, не може да е истина. Това, което може да се каже, няма да е истина и Истината не може да се изкаже. Само толкова може да се каже и само това е истина.
Ето по този начин ви държат в РОБСТВО, алчните и болни мозъци представители на представителната демокрация (ФАШИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ, КОМУНИЗЪМ, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ). Политиците само Ви казват, говорят И набиват ТЕХНИТЕ МИСЛИ с една определена цел, да им повярвате!

Ето го безумието на представителните политици - да им вярваме само на говоренето. Следователно Ние какво имаме, РЕЛИГИОЗНИ политически водачи и МАНИПУЛАЦИЯ, ето това имаме!
А РЕАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ (Всеки,Днес,Тук и Сега) къде е тогава?! ОТГОВОРА Е: НИКЪДЕ, ЗАЩОТО ТЕРМИНА ДЕМОКРАЦИЯ Е ФИКЦИЯ, ИЗПЪЛНЕНА С ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, ИЗМИСЛИЦА, КОЯТО НИКОГА НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА ИЗВЪН ПРИКАЗКИТЕ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

Източник: http://investoracademy.blogspot.com/
http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/01/blog-post.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!