Вихрова математика - най-дълбокото пре-откритие на всички времена

"Казват, че математиката е езика на Бог... обаче до сега, никой не говореше на езика на Бог" - Марко Родин

Вихрова математика, източника на неразвалящия се спин на електрона. Обуздаващ енергията на Вселената и картографиращ го в 3D пространство.

"Ако само знаехте величието на 3, 6 и 9, бихте имали ключа за Вселената..." - Никола Тесла... Сега ние държим този ключ.

Оригинален клип:
https://www.youtube.com/watch?v=v5KjVRYZB2A

https://www.facebook.com/pages/Vortex-Based-Mathematics/330690456953017
http://vortexmath.webs.com/

Вихровата математика на Марко Родин

Марко Родин (Marko Rodin) е открил редица закономерности в десетичната бройна система, които досега са били пренебрегвани от общоприетата математика и другите точни науки. С вихровата математика ще разберете как енергията може да се опише математически и какво представлява формата и функцията на вселената като черна дупка с форма на поничка! Числата имат времеви, пространствени и обемни качества и симетрията на числата от десетичната бройна система е в основата на принципа на природата

"Тази теория за числата съществува още от началото на времето, но тепърва предстои да бъде използвана от човечеството и възможностите и са наистина главозамайващи." - Ръсел Блейк, старши научен сътрудник от "Майкрософт".  

Преди да започнем с обясненията на откритията на Марко Родин, за да разберете напълно тази нова теория, е добре да се опитате да забравите какво сте учили по математика в училище. Математика, каквато я познаваме днес, е само инструмент за обозначаване на количества.

Вихровата Математика (ВМ) е различна, тъй като е динамична математика, която показва връзките и качествата на числата, а не просто количество, което може да представляват. В рамките на ВМ числата не са просто символи, А СА ИСТИНСКИ И ЖИВИ. Но какво точно означава това? Разгледайте фигурата.

Започвайки от числото 1 и без да вдигаме молива го преместваме в права линия към номер 2, а след това към 4, след това през центъра до 8. Забележете, че числата се удвояват. Така, че следващото число трябва да бъде 16, но 1+6 = 7. Така че си преместваме молив до 7. След това удвоявайки 16 получаваме 32, но 3+2 = 5. Преместваме молив до 5. След това 32+32=64 и 6+4 = 10 и 1+0 = 1. И така стигаме до обратно 1. Според на календара на маите 64 е един пълен цикъл на безкрая. След това започваме отново с 64+64=128 и 1+2+8 = 11, а 1+1 = 2. След това 128+128=256, 2+5+6=13, 1+3=4 и така нататък до безкрай продължавайки с удвояването на числата.

Обърнете внимание на знака за безкрайност който се образува движейки молива, като създава все повтарящата се поредица от чистлата 1, 2, 4, 8, 7, 5. 

Тази последователност се запазва непроменена, дори и ако делим числата наполовина. Започвайки отново с 1, но този път в обратен ред на символа за безкрайност. Половината от 1 е 0.5, преместваме молив до 5. След това половината от 0.5 е 0.25, а 2+5 = 7. Така че си преместваме молив до 7. И половината от 0,25 е 0,125 и 1+2+5 = 8. Така, че преминава към 8. Следваща половината от 0.125 е 0.0625 и 0+6+2+5 = 13 и 1+3 = 4. Така че отиваме до 4. И половината от 0.0625 е 0.03125 и 0+3+1+2+5 = 11 и 1+1 = 2.   И половината от 0.03125 е 0.015625 и 0+0+1+5+6+2+5=19 и 1+9=10 и 1+0=1. Винаги се движим по поредицата 1, 2, 4, 8, 7, 5, , като тук е в обратна посока.

Числата в лявата колона се получават чрез удвояване, а от дясната страна от хоризонталното събиране на числата. Обърнете внимание как поредицата 1,2,4,8,7,5 се повтаря до безкрай.

1 = 1
2 = 2
4 = 4
8 = 8
16 = 7
32 = 5
64 = 1
128 = 2
256 = 4
512 = 8
1,024 = 7
2,048 = 5
4,096 = 1
8,192 = 2
16,384 = 4
32,768 = 8
65,536 = 7
131,072 = 5
262,144 = 1
524,288 = 2
1,048,576 = 4
2,097,152 = 8
4,194,304 = 7
8,388,608 = 5
16,777,216 = 1
33,554,432 = 2
67,108,864 = 4
134,217,728 = 8
268,435,456 = 7
536,870,912 = 5

На този етап повечето от вас може би искат да попитат: "Какво общо имат тези модели с реалния свят?" Тези числови поредици описват идеално потоците с енергия около нас. Нашата десетичната система не е просто съдадена от човека, а от този поток от енергия. Поредицата 1,2,4,8,7,5 е стъпката на удвояване на веригата, за една много ефективна електрическа намотка.

Забелязахте ли как числата 3, 9 и 6 не се докосват от молива и са сякаш "скрити" от другите. Поредицата 1,2,4,8,7,5 е третото измерение, докато колебанията между 3, 6 и 9 демонстрира четвъртото измерение, което е по-високата измерност на магнитното поле на електрическа намотка.

Числата в поредицата 3, 9 и 6 винаги се появяват заедно като 9 е най-отгоре, в контрол. В действителност, Ин-Ян не е двойственост а по-скоро трижност. Това е така, защото 3 и 6 представляват двете страни на Ин-Ян и 9 е "S" кривата между тях. Движението точно е от 3-9-6 и след 6-9 обратно до 3. Тези три числа са различни от останалите, те са "линейни", докато останалите са непрекъснато се извиват по логаритмичната спирала.

В геометрията има 2 вида линии, права и крива. Поредицата 3, 9, 6 представлява права линия, а другата поредица кривата, която се извива около 3-6-9 като лозови клони, или като двете змии около жезъла на Хермес (кадуцея), или водата, която се завихря чрез обмен на въздух през центъра.

Също толкова важно колкото 9 е и числото 3, тъй като корен квадрат от 9 е 3. Всичко се базира на троицата. Числото 3 удвоено е равно на 6 и 2 х 6 = 12, но 1 +2 = 3, а после и 2 х 12 = 24, а 2+4 = 6 и 2 х 24 = 48, но 4+8 = 12 и 1+2 = 3. Така че на 3 и 6 движат напред и назад в тяхно собствено измерение. Това създава друга важна поредица на (3,9,6,6,9,3,3,9).

Числото 9 е енергия, която се проявява мигновенно при сътворението на физическия свят. То е неповторимо, защото е в центъра на центъра, като е единственият номер, свързан с вертикалната изправене ос. То е точка на единството. Числото 9 никога не се променя и е линейно. Например всички кратни на 9, са равни 9. 9x1 = 9, 9x2 = 18, а 1+8 = 9, 9x3 = 27, а 2+7 = 9. Това е така, защото произтича по права линия от центъра на масата от ядрото на всеки атом, и от единността на черната дупка. То е съвършено число и няма равноценност, тъй като е винаги се равно на себе си. Числото 9 е липсващото звено в знанията ни за Вселената, известно още като тъмна материя.

Това е засега.

Числото 9 е възел и представлява Духа.

zelas.blog.bg

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!