Защо бе убит генерал Христо Луков?

генерал Христо Луков

На 13.II.1943г. ген.Христо Луков е убит от комунистическа бойна група. Събитието и до днес поражда доста спорове и нестихваща дискусия в историографията.

Основният въпрос е: Защо бе убит генералът?

Версиите са много. На някои от тях се спира о.з.полк. Дянко Марков в своята беседа от 1993г.

Тезата на Д. Марков - съвременик на събитията от 1943г., изложена подробно в неговата книга ''Свидетелствам под клетва" е, че ''Деветосептемврийската катастрофа можеше да бъде избегната.

Един от факторите, които можеха да постигнат това бе ген. Хр. Луков, водач на СБНЛ, който именно затова бе убит. Защото той се стремеше да осъществи един държавнически акт, с който да изведе България от съюза с Тристранния пакт, за да бъде изключена окупацията й от СССР и да бъде осъществено едно по-друго бъдеще на нашия народ и държава."

В комунистическата публицистика след 9.IX.1944г. този терористичен акт е мотивиран с обвинителната теза, че ген. Луков се е готвил да извърши преврат с помощта на преданите му офицери и легионерите, за да тласне България във война със СССР.

Ген. Луков не можеше да замисля преврат. Човекът, който отстрани превратаджиите от армията, който я върна към възрожденските идеали и я постави в служба на тия идеали, не можеше да крои заговор. Тази версия отпада по морални и психологически съображения. Че генералът не е имал приписваните му намерения може да се заключи както от свидетелството на оцелели дейци на СБНЛ, така и от някои съхранени документи.

Още в есента на 1942 г. ръководството на легионерския център около генерала разпространява позив, внушаващ резервираност към обвързването на България с военни съюзи и особено към участие във военни действия, освен ако страната ни бъде нападната. Ген. Луков е вещ военен.

Той е следял и разбирал по-добре от всеки друг каква е действителната обстановка по фронтовете. Особено през зимата на 1942/1943 г. си е давал сметка, че Германия войната.

Един български патриот в такъв момент можеше да мисли само за едно: как по-безболезнено да бъде изведена България от съюза й с Германия, който я обричаше да сподели докрай последиците на едно тежко поражение. Именно в тая насока са били генералските планове, държани в строга тайна дори и от най-близките му сътрудници, но доловени от политическата полиция.

В архивно дело 1358, с. 45-46 и сл., полицейският доклад съдържа данни за срещи на ген. Луков с чужденци (есента на 1942г.) и водени тайни разговори с представители на англо-американците с германско съгласие. Упоменати са и срещи на Луков с Н. Мушанов, Кр.Пастухов, Софийския митрополит Стефан - всички противници на съюза с Германия, но не комунисти; срещи и с представители на Турция. За какво?

За да прави преврат и хвърля България във война със СССР? Абсурд!
Проф.Алтънков за ген. Луков /youtube.com/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!