Разрешиха ГМО-храните в страните от ЕС [Нов прочит на закона]

Правителствата на държавите-членки сами ще решават, дали да отглеждат въпросните култури

ГМО ефект върху животни
ГМО, или кръст на потомството

Държавите от ЕС да могат да забраняват отглеждането на генномодифицирани организми (ГМО), дори и те да са разрешени за отглеждане на ниво ЕС. Това решение взеха европейските депутати в Комисията по околна среда, съобщи вчера пресцентърът на Европейския парламент.Забраната за отглеждане на ГМО може да се основава на различни критерии, сред които политиката по околна среда и по земеделие, устройственото планиране, както и заради социално-икономическото отражение на подобно решение. Мотив за забраната може да бъде и нежеланието за замърсяване на другите култури с ГМО. "Гласуването показа широк консенсус между политическите групи по тази толкова чувствителна тема", каза докладчикът Фредерик Рие от групата на либералите от АЛДЕ.

Водеща роля в режима по отглеждане на ГМО на територията на ЕС ще има Европейската агенция по безопасност на храните, която поотделно ще разглежда исканията за разрешение. В момента ГМО се допускат свободно до пазара в ЕС, като задължително условие е те да бъдат обявени на етикета на продуктите. В същото време обаче е дадено разрешение за отглеждането на само една модифицирана култура - царевицата MON 810, разработена от Monsanto. Някои страни, сред които и България, на този етап се възползват от възможността за отказ от прилагане на европейските правила и не разрешават отглеждането на ГМО на територията си. /blitz.bg/

ГМО, или кръст на потомството

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!