Българското правителство продължава да крие договорите за т.нар. златни концесии

Над 700 български граждани поискаха по законов път достъп до златните договори на България – договори, чрез които от държавата ежегодно биват изсмуквани над 1 милиард долара.

България е изобилна на подземни богатства. Доказателствата са навред: от десетките скъпоструващи и мащабни проучвания, провеждани съвместно с чуждестранни екипи в течение на 6 десетилетия, през всички тези огромни мини, работили над 30 години в полза на страната, а после отдадени на концесия на чуждестранни фирми, до научните публикации на професори с неоспорим авторитет.

Сега цялото това имане е в чужди ръце.

1507759_1493277380883892_4577743553142335150_n

Поискахме да разберем по какви правила се управлява нашето национално богатство. Отказаха.

Отново питаме: защо българското правителство крие договорите за златото?

1797466_1493277257550571_5754206358688475699_n

10345775_1493277204217243_9207527991804301032_n

Юристът на Министерски съвет Христо Градинаров естествено оспорва жалбите, като се позовава на конфиденциалност, договорена между МС и концесионерите, като приложи извлечения от концесионните договори и един анекс. Освен това доста нескопосано се опитва да тълкува нашето искане за договорите с някакви странни обяснения от сорта, че сме се интересували само от ниската концесионна такса, а тя не фигурирала в концесионните договори!

Злато, сребро, мед и 46 други метала, сред които и безценният германий (700 г на тон по данни на доц. Васил Атанасов от Минно-геоложкия университет), изнасят тези 4 компании – “Дънди прешъс металс”, “Асарел Медет”, “Елаците Мед” и  “Аурубис България” с тонове всяка година.

За страната остават огризки. 1,5% концесионна такса. 1,5% от какво? От добива, който компаниите решат да обявят. Никой не ги проверява колко и какво добиват. От 15 години!

10345851_1493277087550588_778733971614747050_n

За 29-ти май в Административен съд – София град (ул. “Георг Вашингтон” 17, зад Халите) са насрочени две дела, от серията дела, свързани с искане за достъп до информация за т.нар. златни концесии, като едното е на второ заседание, а другото – на първо, за 5-те концесионни договора, поискани от над 700 българи! Първото дело е на Димо Карабоюков, а второто на Милко Болградов, двама достойни българи.

ЕЛАТЕ ДА ГИ ПОДКРЕПИМ И ДА ПОКАЖЕМ НА СЪДИИТЕ, ЧЕ ИМА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС!

Нека да видим дали най-накрая ще възтържествува правдата, нека българският съд докаже, че работи не под натиск и не е корумпиран!

Всеки, който иска да помогне, може да пише на info@zazemiata.com .

10408791_1493277150883915_6505457740909747316_n

 

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА (в обратен ред)

1-20-ти април 2014 г.

Десетки българи обжалват в Административния съд отказа на Министерския съвет да покаже договорите за златните концесии.
Продължават да се присъединяват и още граждани след 20-ти април.

14-ти март 2014 г.

ПОБЕДА! Административният съд реши в полза на българското общество! Министерство на икономиката трябва да разкрие информацията за концесиите.
Министерството може да обжалва решението.

6-15 март 2014 г.

Близо 700 българи поискаха от Министерския съвет да покаже договорите за златните концесии.
Правителството отказа на 700 български граждани!
Следващата стъпка: обжалване в Административния съд на отказите.

27-ми февруари 2014 г.

От 15 години четири частни фирми добиват неограничени количества скъпоценна руда и я изнасят, почти без остатък за нас, българите. Безчинствата на тези компании навлязоха и в последното убежище на българската природа – защитените земи на “Натура 2000″.

С БЛАГОСЛОВИЯТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (всички правителства за последните 15 години).

Роман Кендеров реши да съди държавата, в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката, задето вече 8 месеца отказва да даде информация за съдържанието на договорите с тези 4 фирми, разорителки на България:

“Дънди прешъс металс”
“Асарел Медет”
“Елаците Мед”
“Аурубис България”

Министерството казва: “Няма достатъчен обществен интерес, за да разкрием договорите с нашите партньори”. Казва го, въпреки че множество смели българи вече 4 години застават редовно пред Министерството в знак на гневно несъгласие с безкрайната несправедливост спрямо българския народ и българската природа. Искат отговори, получават мълчание.

Злато, сребро, мед и 46 други метала, сред които и безценният германий (700 г на тон по данни на доц. Васил Атанасов от Минно-геоложкия университет), изнасят тези 4 компании с тонове всяка година.

Дванадесет хиляди килограма сребро годишно добива само една от тези компании – “Дънди прешъс металс”. Изнася ги без в България да остава нито стотинка. Среброто някак се изплъзва от договорките…

Съдебното заседание на 17-ти февруари мина. Очакваме съдебното решение. Което после можем да обжалваме пред ВАС. Колкото повече сме, толкова по-силни сме!

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 15.
Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

Чл. 18.
(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.

eurochicago.com

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!