Следвайте "Буднаера" в Телеграм

vaksiniistinata.ovo.bg

Укриване на информация в листовки на български ваксини - спестени са най-тежките нежелани реакции

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата са отговорни за нарушенията!

Benjamin Fulford: A lot of people will be filled with murderous rage as they hear about the unfathomable cabal crimes, such as mass sterilization through vaccine, the systematic kidnapping and sexual enslavement of children etc...

Оказва се, че в листовката/КХП за медицински специалисти на БЦЖ ваксината на българския производител Бул Био, не са описани всички странични реакции. Не само това, ами завършва с „и др”. Можем само да гадаем кои са тези други нежелани реакции и кой ще понесе отговорността за това? Фирмата е с държавно участие и собственикът е Министерство на здравеопазването. Това ли е отношението на министерството към българските медицински специалисти и родители – да четат в листовка на лекарствен продукт „и други"?


http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/B-1.htm

Същевременно в държавен документ на американската Агенция по храни и лекарства (FDA) срещаме описани следните странични реакции от БЦЖ ваксините (независимо от кой производител), които липсват в нашата листовка. Притеснително е, че в българската листовка не са описани най-сериозните странични реакции и смърт. Също така, не се споменават и сроковете, в които може да настъпят тези реакции. Нашите здравни власти изобщо не признават, че нежелана реакция или смърт след ваксина може да настъпят повече от година след ваксинация, така както призовават от „Системата за докладване на неблагоприятни ефекти от ваксини” на САЩ:

"Най – сериозното усложнение от ваксинирането срещу туберкулоза е дисеминирана инфекция с вируса. Най – честата дисеминирана инфекция, в резултат на ваксината, е остеомиелит ( от 0.01 до 43 случая на милион инжектирания с ваксината), който обикновено се проявява от 4 месеца до 2 години след ваксинацията. Случаите на фатална дисеминирана инфекция са с честота от 0.06 до 1.56 на милион ваксинации, тези смъртни случаи са настъпили основно сред хора с компрометирана имунна система.
Всички подозрения за неблагоприятни реакции към ваксината трябва да се докладват... на „Системата за докладване на неблагоприятни ефекти от ваксини”. Тези реакции понякога могат да
настъпят повече от година след ваксинацията.”

(http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/
approvedproducts/ucm202934.pdf
)

Българската листовката в този си вид, с непълна и неточна информация по отношение на нежеланите реакции, нарушава Конвенция за честота и системо-органна класификация от база данни на медицински речник за регулаторна дейност (MedDRA frequency convention and system organ class database), която според Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти, би трябвало да се използва при изписването на страничните реакции. (http://lex.bg/laws/ldoc/2135557080) . Нарушена е още и Наредба 38 от 13.09.2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти. Отговорна, че е допуснала тези нарушения е Изпълнителната агенция по лекарствата.

Същевременно в същия американски държавен документ се казва следното:

BCG срещу туберкулозна инфекция е 50%.”

Вероятно точно това е обяснението, че въпреки няколкото реимунизации в България, сме на едно от челните места в Европа по заболеваемост от туберкулоза – ваксината не е достатъчно ефективна.
С основание питаме защо в страните, в които изобщо не се използва БЦЖ ваксина, в някои от 30 години, има в пъти по-ниска заболеваемост, отколкото в България? И дали ваксината и реваксинациите у нас не са именно виновниците за тази висока заболеваемост?

БЦЖ не се поставя от години в 9 държави – Австрия (от 20 г.), Белгия (30 г.), Дания (25 г.), Германия (30 г.), Исландия (30 г.), Италия (15 г.), Люксембург (5 г.), Холандия (30 г.), Испания (30 г.).
БЦЖ се поставя избирателно само на някои деца в 8 държави - Кипър, Финландия, Франция, Норвегия, Словакия, Словения, Швеция, Великобритания.

БЦЖ се поставя само веднъж в 20 държави - Кипър, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Швеция, Великобритания, Хърватия и Чехия.
БЦЖ се поставя с основна доза + реимунизации в 1 държава – България (+4)

Заболели на 100 000 души население:
Австрия - 7.9; Белгия - 9.7; Дания  - 7.4; Германия - 5.6; Исландия  - 3.5; Италия - 6.7; Люксембург  - 6.5; Холандия  - 6.3; Испания - 14
Само в България - 32!

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/
timeseries/tscoveragebcg.html

http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317140584754

Докога българските здравни власти и медицински специалисти ще спестяват умишлено важна информация за ваксините на българските родители, което поставя в риск техните деца?

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!