Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Написано от Христо Христов

Как Държавна сигурност "заплува" в офшорни води след Указ 56

alt
Държавна сигурност не се колебае много след приемането на Указ 56 за стопанската дейност през януари 1989 г., позволяващ създаването на частни фирми в НРБ. Чрез Първо главно управление тя започва смело да плува в офшорните зони по света, където регистрира свои неявни фирми, прикриващи участието на комунистическия режим в тях | Източник: Интернет.

Държавна сигурност не си е губила времето, защото веднага след приемането на Указ 56 за стопанската дейност от ръководството на БКП през януари 1989 г. е използвала новата фирмена организация за създаването на множество свои неявни фирми, познати днес като офшорни дружества.

Образуването на т. нар. неявни фирми е приоритет на Научно-техническото разузнаване в Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) политика, която е продължена и от неговия правоприемник през 1990 г. – Националната разузнавателна служба след прекрояването на ДС в нови специални служби в навечерието на 14-я извънреден (и последен, бел. ред.) конгрес на БКП в края на януари 1990 г.

Дружествата, с които разузнаването прикрива своята дейност, не само са учредявани с държавни средства, но и се превръщат в потоците за изтичане на държавни капитали в чужбина след 10 ноември 1989 г. – един от големите политическите скандали в началото на прехода, по който обществото и до днес не е получило ясен отговор.

Днес, 25 години по-късно, завесата е повдигната от новооткрити документи, включени в сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност и Научно-техническото разузнаване”, които сайтът desebg.com публикува онлайн.

Документите разкриват, че веднага след приемането на Указ 56 в ПГУ е разработена строго секретна „Концепция за нови форми на работа в условията на фирмената организация на народното стопанство”.

С нея се приема зад граница да бъдат създадени и регистрирани явни и неявни фирми в страните от Европейската икономическа общност и Югоизточна Азия, които предлагат данъчни привилегии и облекчен финансов режим. Държавна сигурност има предвид офшорните компании в Англия, холдинг формите в Швейцария, Австрия, Лихтенщайн, Люксембург, Кипър, Малта, анонимни фирми в посочените страни плюс ФРГ, Бенелюкс, Гърция, Франция и Италия, а също така и в бившата холандска колония  Антилските острови в Карибско море.

Същите фирми структури са обект на повишено внимание от страна на ПГУ и в някои страни от Югоизточна Азия като Тайланд, Малайзия, Сингапур и др., както и в Панама.

С тези явни и неявни фирми разузнаването подчертава, че се постигат следните преимущества:

„Концепцията” разглежда и създаването на фирми с ограничена отговорност на територията на НРБ от специализираните звена на Научно-техническото разузнаване. Една от тази форми е създаването на дружества с чуждестранно (западно) участие в структуроопределящи отрасли на икономиката по време на управлението на БКП и др.

Отбелязано е, че новите постановки на партията за икономическото развитие задължително включват и участие на банки, за което в Управление „Научно-техническо разузнаване” в ПГУ през 1989 г. планират създаването на специализирано банково звено.

Цялата тази политика в ПГУ продължава и през 1990 г., когато Първо главно управление на ДС е трансформирано в сегашната Национална разузнавателна служба (НРС). Това се потвърждава от строго секретно „Предложение относно: Създаването на нови структури (фирми), прикрития на НРС”  (виж последния документ).

В този документ вниманието е обърнато на фирми за прикрития в страната, насочени към „професионално ориентиране” на ученици в горния курс на средните училища. Дейността на подобни фирми е предвидено да бъде легендирано чрез участието на оперативни работници от направление „Оперативна психология” в НРС.

През лятото на 1990 г. в разузнаването също така предвиждат да бъде създадено бюро за организиране на курсове по редица въпроси на мениджмънта, както и бюро за търсене и предлагане на работна ръка в чужбина.


Документите са включени в разширеното електронно издание на сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност и Научно-техническото разузнаване”, 2013 г. 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

svetlan:
Уважаеми читатели на сйта на Г-н Христов,този материал стига на по-високо ниво по отношение на подържаната от Г-н Христов теза за всемогъщата бивша ДС в състава на МВР на НРБ.И отново се опитва да моеделира граница между ДС и БКП.Ето какво казва в текста под първата фотография;

"Държавна сигурност не се колебае много след приемането на Указ 56 за стопанската дейност през януари 1989 г., позволяващ създаването на частни фирми в НРБ. Чрез Първо главно управление тя започва смело да плува в офшорните зони по света, където регистрира свои неявни фирми, прикриващи участието на комунистическия режим в тях ."

ДС не се колебаела, добре, но преди евентуалните колебания в ДС, би трябвало да има колебания в собственика(родителя) на ДС. А това са българските комунисти, по-точно бълграскта комунистическа сган и съвсем точно това е централата на БКП.

Напълно е измамно твърдението на Г-н Христво, че "ДС не се колебае". Тя и не може да се колебае,след като на нейните ръководители е заповядано какво да изпълнява.

Много комунисти и много хора не знаят,че ДС е изпълнителен орган в рамките на МВР и там не съществува такъв процес на колебание. Този орган е в същото време оперативен.
То ЦК и Политбюро не се колебаят, Ръководството на МВР също, та последното звено от тази верига ще се колебае.

Досега излязоха десетки книги-спомени на бивши служители от Висшето ръководство на ДС, включително и на няколко генерали. Нито един от тези автори не говори някъде за някакво "колебание".Следоватлено Г-н Христов се опитва да ориентира своите читатели в съвсем погрешна посока. Ако беше казал, че БКП не се колебае,тогава нещата са приемливи и верни.

Той никъде не говори за "човешкия фактор" в тези материали,а това са българските комунисти. Говори за ДС,но не казва нищо за комунистите,гов ори за РУМНО,но комунисти също не присустват там,говори за банки,но комунисти в банкиъте няма,говори за офшорни компании,но пак няма комунисти,говор и за НТУ,пак няма комунисти,говор и за ПГУ и НРС,но и тях не ги свързва с комунистите.

А всичко е комунистическо, всички двожещи фактори и лица са стопроцентово комунистически.Но според Г-н Христов,на комунистите хората не бива да обръщат внимание. Ще се изброяват десетки и стотици агенции,банки,д ружества,комапн ии,фирми,но кой ги създава,ръкводи и притежава не бива да се знае.

Нашата група за сетен път ще прояви нужната съпричастност с честните и достойни читатели и ще им каже,че всичко изброено по-горе е собственост на комунистическат а сган.И няма абсолютно никакво значение,дали някой от хилядите комунистически гадове и [censored] е бил агент на ДС,или портиер на ПГУ.

Окрадоха държавата,окрад оха народа и никой не може да ги пипне с перце.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!