Следвайте "Буднаера" в Телеграм

След БЗК мъглата на прехода падна и върху кредитните милионери към ЦКБ

Написано от Христо Христов

Седемнадесет годишната забрава на кредитните милионери доведе до това, че част от тях вече много трудно се идентифицират, за да бъдат установени, които от тях са принадлежали към репресивния апарат на Българската комунистическа партия.

Това стана ясно от разпространения доклад (решение №2-293 от 22 януари 2013 г.) на комисията по досиетата от проверката на кредитните длъжници към Централна кооперативна банка (ЦКБ). От общо 67 фирми и дружества, получили и не върнали кредити от над 1 млн. недоминирани лева за 40 комисията не е получила необходимата информация, за да извърши проверката. Общата сума, която те дължат, надхвърля 1,2 млрд. недоминирани лева, показва справката на невърнатите кредити. 

„На първо място изискаме  от съответната банка информация за членове на управителните или контролни органи на съответното предприятие или дружество. Когато не получим данни продължаваме търсенето в Агенцията по вписванията. При проверката на кредитните длъжници в ЦКБ отново се сблъскахме с проблем, който съпътства почти всички проверки на кредитните длъжници – липсват необходимите ни данни, за да извършим проверката”, разясни пред desebg.com председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов.

Поради тази причина комисията е принудена да пусне резултатите от проверката за онези дредитни милионери, за които се е добрала до данни, и в решението си отбелязва в две отделни приложения отбелязва, за кои не са установени данни и проверката продължава.

Сходен проблем пролича и при проверката на фалиралата през втората половина на 90-те години на ХХ век Банка за земеделски кредит, където от общо 229 длъжници не са установени данни за 170 от тях.

От проверените 27 кредитни милионери към ЦКБ, за които данните са уточнени, комисията е установила трима сътрудници на бившата Държавна сигурност. Атанас Търев от фирма-длъжник – ЕТ „АТАНАС ТЪРЕВ”, Пловдив с дълг от 43,7 млн. недоминирани лева и Данчо Йонков, член на Съвета на директорите на фирма-длъжник – „МЕСКОМС” ЕАД, гр. Разград ("МЕСОКОМБИНАТ-РАЗГРАД" АД) с дълг 2,3 млн. лева, са сътрудници на Трето управление на ДС – военното контраразузнаване, съответно от 1988 г. и от 1972 г.

Митко Данчев, едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ „ТУНЕЛ –ДАНЧЕВ”, с. Веселиново, обл. Ямбол с дълг от 1,6 млн. лева, е разкрит като сътрудник на Окръжно управление на МВР-ДС в Ямбол от 1987 г.

До момента комисията по досиетата е обявила сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби сред кредитните милионери към следните банки:

Информации за всички тях може да намерите в секцията „WHO IS WHO”, рубрика „Кредитни милионери” на сайта.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!