Шесто управление: Да увеличим чувствително агентите в Софийския университет

alt
През втората половина на 70-те години ръководството на МВР дава специални указания да се засили агентурната дейност в Софийския университет, където се следи "вражеската дейност на студенти и университетски преподаватели | Снимка: lostbulgaria.com.

Написано от Христо Христов

Създаденото през 1967 г. Шесто управление на Държавна сигурност за борба с идеологическата диверсия е отговаряло и за следенето на проявите на студентите и университетските преподаватели. За това се е грижило специален отдел 02 в управлението.

Сайтът desebg.com публикува строго секретен отчетен отчет за работата на отделението от въпросния отдел по линия на висшите учебни заведения през 1977 г. От него става ясно, че са основни обекти на „обслужване” от страна на Шесто управление са Софийският университет ( тогава „Климент Охридски”, днес „Св. Климент Охридски”) и Висшият икономически институт „Крал Маркс” (днес Университет за национално и световно стопанство).

В тях по това време следват 10 600 студенти, а обучението им се провежда от 1160 души академичен състав. От тях като „вражески контингент” са следени 81 студенти и 49 преподаватели, както и 10 души от административния персонал. В своята агентурна работа срещу студентите Шесто е разчитало на 78 агенти.

В отчета е посочено, че „чувствително бе завишен броя на агентурата в Софийския университет в изпълнение на разпорежданията на ръководството на министерството”.


Документът е включен в сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност и образованието”, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!