Следвайте "Буднаера" в Телеграм

30dumi.eu

Черни астрали контролират човешкото съзнание

астрали, астрален контрол
Artist Jeroen van Valkenburg/en.wikipedia.org

Списание «SA Scientific Journal» публикува интересно съобщение за сензационно откритие на учени от университета в Кейптаун, свързано с управлението на човешкото съзнание от астрални същности. Тези данни са потвърдени чрез изследване на аурата.

Проведените изследвания са били засекретени, а освен това e имало опити за изземване на информация от вече публикувани материали. Методът на съпрузите Кирлиaн, който позволява да се правят снимки на аурата – поле, което окръжава биологични обекти, е вече добре известен. Снимки на такива полета, създадени по подобрен метод на Кирлиан, дават възможност да се наблюдава динамиката на тези полета, и те могат да бъдат намерени в много източници. В допълнение, има голям брой сериозни произведения, които потвърждават динамичните отношения на полето с психо-физиологичното състояние на човека.

Изследователи от университета на Кейп Таун, Южна Африка, в които са включени учени с дългогодишни изследвания на паранормалното и за определяне на аура, водени от доктора по философия Тобаго, са направили революция в разбиранията за значението на тези полета за хората. Изследователският метод, разработен от учените, и изобретеното устройство, за което е издаден патент в САЩ № US 525 3984 B1, позволява да се регистрира динамиката на аурата на биологични обекти.

Експерименталните резултати довели до откритие, сензационно за световната общност. Изследвания все още не са готови, обаче, повечето от тях са класифицирани, тъй като резултатите от проучвания дават възможност да се правят изводи, отнасящи се до оценката на поведението на хората.

Въпреки това, част резултатите от научните изследвания не са могли да бъдат скрити. В ранните етапи на изследванията за проверка на методите са участвали голям брой хора, от които резултатите от експериментите е било невъзможно да се скрият.

В резултат на тези изследвания е доказана пряка връзка на хората с астралите.

Паранормалните изследователи не веднъж са се опитвали да регистрират призраци, полтъргайсти и други така наречени астрални същества на филм. Независимо от факта, че някои от тези опити са били много успешни, официалната науката все още поставя реалността на тези изображения под съмнение.

Екип от учени от Университета на Кейптаун са доказали реалната възможност за получаването на тези изображения, както се потвърждава и от патента в САЩ. В резултат на подобрения метод на Кирлиан, те не са само са получили ясно фиксирани астрални обекти, но и са изследвали техните динамични характеристики, като динамиката на спектъра на излъчване и техните съставни полета.

В резултат на проучванията са получени доказателства, които потвърждават директното взаимодействие на астралните същества и човешката аура, и са разкрити някои закономерности в поведението на астралните същества. Получени са фотографии, които позволяват да се види как тези астрали "проникват" в аурата на човека.

За да се гарантира чистотата на експеримента и да не предизвикват подозрения, снимките са правени в лаборатория, която е била прикрита като фото студио, на известно студио за дизайн.

Изследванията са установили, че полетата от астрала има променлива интензивност. Първоначално те са приети за статистически колебания. Въпреки това по-подробните изследвания са показали, че тези колебания са взаимносвързани с хармонични компоненти на модулиран сигнал и анализът им показва, че те взаимодействат с биоелектромагнитната дейността на човешкия мозък и му влияят.

Учените са успели да определят етапите на "проникване" на астралните същества в човешката аура. В ранните етапи на "проникване" тече синхронизиране с вътрешните ритми на астрала с ритмите на "жертвите", в резултат на което астралът получава достъп до аурата на "жертвата". След като астралът проникне, под неговото влияние се променят вътрешните ритми на "жертвата".

В резултат на задълбочени изследвания проведени в сътрудничество с психолози и психоаналитици, е показана ясна връзка между тези колебания и психо-физиологичната реакция на хората, които са участвали в експериментите.

Въпреки че повечето от резултатите от проучването са класифицирани, информацията, която е получена в ранните етапи на научните изследвания, води до някои изводи.

Астралите могат да бъдат разделени на два типа: "черни" и "чисти", които се различават с интензитета на излъчване в спектралния състав на емисиите и динамичните си характеристики. В действителност върху хората тези същества действат по различен начин. "Черните" непрекъснато се опитват да проникнат в човешката аура. "Чистите" такава дейност обикновено не показват.

Получената връзка между психо-физиологичното състояние на лицето и активността на "черните", също се различава от въздействието на "чистите" по степента на въздействие върху човека. Най-често въздействието на "черните" предизвиква неоправдана агресия, която не е адекватна на ситуацията.

Експериментите показват, че под постоянно влияние на такива същества се намират голям брой хора.

Редица психологически и медицински тестове, изучаване на реакциите на хората, участвали в експериментите в някои специално създадени ситуации, позволили да се изследва стабилността на психо-физиологичното състояние. Била е доказана връзката между психо-физиологичното състояние на човека и "чистотата" на неговата аура, нейната податливост към "проникване".

За да се потвърдят тези констатациите, са провеждани статистически проучвания на големи групи от хора, които се състоят от представители на различните категории: от затворници, държани в затвори, до бизнесмени и политици, събрали се за да обсъдят различни въпроси.

За да се гарантира чистотата на експеримента, участниците са държани в неведение, а изследователите се представяли за репортери, взимащи интервюта. За да получат подходящи поведенчески реакции, задаващите въпросите са били специално обучени от психолози.

Изследвания са правени и на срещата на върха в Йоханесбург през 2002 година. Заключението било зашеметяващо:

"Почти всички бизнесмени и политици, които са били на срещата на върха в Йоханесбург, са били "заразени" от "астрални същества". Тези резултати шокирали учените!

Установено е, че най-голям брой "черни" астрали изцяло или частично са проникнали в аурата на политици и бизнесмени, като броят им е много пъти по-голям от броя на "заразените" затворници. "Заразени" с астрали били много световни политици с най-висок ранг.

По този начин, в резултат на статистическите изследвания са се потвърдили констатациите на учените, че голям брой хора постоянно са подложени на въздействието на "черни" астрали, които контролират ума и поведението им. Най-често това се отбелязва у политици и бизнесмени.

Ако приемем, че "подобното привлича подобно" , то чистите мисли и чувства, любов към ближния – са най-добрата защита срещу проникване на "черни" астрални същества.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!