Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Младен Мутафчийски, Красимир Стойчев и Георги Агафонов - агенти на ДС

София /КРОСС/ Кредитните милионери Младен Мутафчийски, Красимир Стойчев и Георги Агафонов са били агенти на ДС, съобщиха от Комисията по досиетата. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник, съобщиха от комисията.
Проверени са лицата- длъжници към банка "Балканбанк" на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) към момента на отпускане на кредитите - 148 длъжници. Проверени са 288 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 19 лица не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.
За Държавна сигурност са работили:
- Ангел Димитров Кючуков, едноличен търговец с фирма - длъжник - ЕТ "АЛВА АНГЕЛ КЮЧУКОВ", Стара Загора - 4 645 000 лева.
- Младен Иванов Мутафчийски, Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "БАЛКАНИНВЕСТ" АД, гр. София също е бил агент на ДС - като длъжник фигурира сумата от 4, 256 млрд. лв.
- Красимир Стойчев Стойчев, Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "НЮЗ ХОЛДИНГ" АД, гр. София също фигурира като агент на ДС. НЮЗ ХОЛДИНГ е длъжник на "Балканбанк" с два заема - 736 560 000 лева и близо 2,4 млрд. лева.
- Георги Симеонов Агафонов, Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "ИНТЕРКЛИМА" ООД, гр. Бургас, е бил сътрудник на ДС и длъжник на "Балканбанк" в размер на 1 281 000 лева.
- Борис Симеонов Янков - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник „БАЛКАНКАР".
- Борислав Ганчев Шулев - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "МАК" ЕАД, гр. Габрово
- Васко Генов Павлов - Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма - длъжник "КООПКОМЕРС" ПК, гр. София
- Вера Христова Ахундова - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "ПЛАМА" АД, гр. Плевен
- Владимир Павлов Павлов - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "ЛИНДОР 13" ООД, гр. София
- Георги Кирилов Тошев - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "ТРЕЙДЖЕВАЛ" ООД, гр. Шумен
- Георги Михайлов Владов - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "БАЛКАНМИЛК" АД, гр. София
- Димитър Атанасов Ежков - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "БОДИ ИВ КОМЕРС" ООД, гр. Благоевград
- Димитър Любенов Андреевски - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "БАЛКАНМИЛК" АД, гр. София
- Евстати Борисов Гюров - Управител на фирма - длъжник "ГРИЙГ ФАЙНАНШЪЛ КЪМПАНИ Л" ЕООД, гр. София
- Ивайло Йорданов Малчев - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "ПЕТКОВ МАЛЧЕВ" ООД, гр. Велико Търново
- Иван Димов Спасов - Съдружник във фирма - длъжник СД "ТИРОЛКАР", гр. София
- Камен Любомиров Илиев - Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма - длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София
- Кирил Христов Медникаров - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "БАЛКАН МАШИНЪРИ" АД, гр. София
- Константин Николов Петров - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София
- Красимир Йорданов Пелов - Съдружник във фирма - длъжник СД "ТОП ШОП"
- Любомир Борисов Йоцов - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин
- Людмил Милушев Досев - Едноличен собственик и управител на фирма - длъжник "ЖОРЖ 93" ЕООД, гр. Велико Търново
- Методи Петков Нинков - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "ВИДАХИМ" АД, гр. Видин
- Никола Пенчев Троански - Лице, посочено като едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ТРОНЕКС", гр. София
- Петър Ангелов Лозанов - Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "ПЕТЪР ЛОЗАНОВ ФЕРОС", гр. София
- Радослав Минчев Габровски - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов
- Радослав Петков Петрински - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - длъжник "МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. Стара Загора
- Сергей Киров Ангелов - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "МАРИНЕКС" ООД, гр. Бургас
- Симеон Асенов Русанов - Член на управителен орган /Общо събрание/ и съдружник във фирма -длъжник "ТЕКСИМ-М" ООД, гр. София
- Христо Тодоров Маринов - Член на контролен орган /Контролен съвет/ на фирма - длъжник „БАЛКАНКАР" ЕАД, гр. София.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!