Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Анелия Иванчева, Христина Добрева, Vsekiden.com

Истерия и със сметките за ток

ток, електричество
Снимка: Vsekiden.com

Плащаме с 30-40% повече пари за декември в сравнение със същия период на миналата година

След истерията за парното в София настана и вопъл за декемврийските сметки за тока - фактурите за потребление на еленергия от средата на декември до средата на януари. Клиенти на електроразпределителното дружество ЧЕЗ писнаха, че сметките им се струват прекалено високи. Както сравнени с предходния месец, а още повече по отношение на същия период на миналата година.

„Всеки ден" установи, като съпостави изпратени до редакцията фактури - настоящи и от минали периоди, че средно с 30-40% са повече парите за тока на едно домакинство за последния отчетен период спрямо същия на миналата година.

ЧЕЗ са информирани от много потребители и в момента извършва проверка дали има общ проблем със сметките. Като първо са поръчали сравнителни данни за средномесечните температури преди година и сега, коментира за „Всеки ден" Мария Дойчинова, директор „Комуникации" в „ЧЕЗ България". Тя припомни, че на дружеството се падат само 17% от крайната цена за всеки клиент. Това означава, че при сметка от 10 лева при ЧЕЗ остават 1,70 лева, а останала сума се изплаща по веригата участници в процеса, включително производство, пренос, разпределение, зелена енергия и т.н.

Цените на електроенергията пък се определят от ДКЕВР, която е независим държавен орган. От ЧЕЗ припомнят, че от 1 юли миналата година цената на тока се повиши с почти 14%.

В конкретния случай за декемврийско-януарските сметки трябва да се отбележи, че периодът е с 3-4 дни по-дълъг като месечно засичане на електромерите - вместо 30 или 31 ден включва 34 дни и това е видно от фактурите.

От ЧЕЗ не отрекоха и че е възможно на места електромерите да не са отчетени, а инкасаторите да са дали приблизителни числа. Особено за „по-заснежените" квартали в полите на Витоша. Това означава, че сумите ще бъдат един вид компенсирани при следващо „истинско" засичане на изразходваната енергия.

„Това по никой начин не се толерира, при установяване на такива случаи, в които инкасаторите не са си свършили работата, санкциите са задължителни", категорична е Дойчинова.

Има ли проблем обаче може да се установи единствено и само за всяка конкретна фактура. При каквито и да са съмнения от ЧЕЗ приканват потребителите да подадат жалба в центровете им за обслужване на клиенти. За улеснение това може да стане и чрез електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg. Всеки сигнал се проверява конкретно.


Как да разчетем сметката?

Сложната терминология, използвана от електроразпределителните дружества, за да обяснят откъде идват всички такси във фактурата за тока, затруднява мнозина. Хората масово не могат да разчетат компонентите от сметката си и заради различни абревиатури и съкращения дори се отказват да ги разберат. „Всеки ден" потърси шефа на потребителската федерация Павел Кърлев, който разби фактурата на части, за да стане тя разбираема.

Най-важната съставна част от сметката за ток е в потреблението

Дневна и нощна тарифа: Тук се показва изхарченият ток в светлата част на деня и малко по-евтината цена през нощта. За повечето електроразпределителни дружества тя започва в 06.00 часа в зимния период и от 07.00 часа през летните месеци - от април до октомври. Нощната тарифа пък се начислява съответно от 22.00 часа и от 23.00 часа през лятото.

Показания ново, показания старо и разлика: В тази графа енергото отбелязва натрупаното потребление в последния период на отчитане според показанията на електромера.

Общо кВтч: Тук се вижда общото потребление за периода на отчитане в мерната единица.

Снабдяването с електрическа енергия за посочения период е разбито в 4 графи:

Активна енергия Дневна: Това е цената на разходвания ток през деня за периода на отчитане, като отново е посочено и количеството. Тук се вижда и колко струва един кВтч.

Активна енергия Нощна: Това е цената на разходвания пред нощта ток и неговата цена.

Общо: Тук е сметнато общото потребление в кВтч и неговата цена.

Най-голямата енигма за потребителите остава графата „Разпределение на електрическата енергия" за посочения във фактурата период на отчитане.

Достъп до разпределителната мрежа: Това е цената, която всеки потребител плаща всеки месец, за да достига до него произведеният ток.

Достъп до електропреносната мрежа ВН: Това е цената, която плащаме като клиенти за свързването с далекопроводите, осигуряващи енергията от нейния производител. ВН означава високо напрежение.

Пренос през разпределителната мрежа НН: Това е едно от най-скъпите пера в цялата фактура. Всеки клиент плаща за услугата за свързване на системата между далекопроводите и трансформаторите на ниското напрежение. НН означава ниско напрежение.

Пренос през електропреносната мрежа ВН: Това е таксата за използване на самите далекопреносни мрежи, която енергото плаща на дружеството, отговорно за тяхната поддръжка.

Добавка за зелена енергия: Това е таксата, която електроразпределителното дружество плаща на производителите на енергия от възобновяемите източници или т.нар. зелена енергия - от фотоволтаици или вятърни и соларни системи.

Високоефективно комбинирано производство: Това е таксата, която енергото плаща на топлоелектроцентралите за произведения от тях ток или т.нар. кафява енергия.

Невъзстановяеми разходи: Тук енергото уточнява сумата, която събира от всички свои клиенти за кражби по преноса или загуба на енергия по мрежата при неработещи трансформатори или далекопроводи.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!