David Wu, Epoch Times

Добрият пример на император Шън

Китайският код на морално и етично поведение има много древна история, която датира от времето на император Шън, 2255 години преди новата ера.

Много векове преди ученията на Конфуций през V в. преди новата ера, император Шън е бил познат като основателя на китайските социални правила в семейството и сред различни членове на обществото. Той е казал, че трябва да има обич между баща и син, справедливост между монарха и неговите министри, задължения между съпруг и съпруга, уважение към по-възрастните и доверие между приятелите.

Това се е превърнало в ядрото на китайската етична култура. Историите, които се предават за император Шън, разказват за неговото велико благородство и добрия пример, който е давал.

Император Шън израснал като обикновен човек по време на царуването на император Яо. Император Яо бил човек с високо морален характер, който ценял добродетелите. Когато Яо наближил края на своето царуване, той осъзнал, че нито един от неговите девет сина не притежава добродетели, за да наследи трона. Така той изпратил своите министри да търсят млад мъж, който притежавал великите добродетели, необходими, за да стане човек император.

След известно време на търсене всички министри на императора препоръчали да бъде избран 30-годишният Шън, тъй като бил известен с изключително синовно уважение –уважавал и се грижил за по-възрастните си роднини.

Император Яо отишъл да види Шън, вземайки със себе си две от дъщерите си, за да станат негови съпруги. Той също така казал на синовете си да станат приятели с Шън и да наблюдават поведението му, дали е способен и наистина добродетелен.

Докато времето минавало, Шън доказал, че е достоен. В брака си той бил честен, щедър и прощаващ. Двете принцеси били отдадени съпруги и не се отнасяли надменно с него или с роднините му, независимо от благородния си произход.

Шън бил скромен, любезен и работлив. Той дал земя на хората, за да отглеждат култури. В резултат на това те не се карали за границите на земите и станали по-грижливи.

Когато ходел за риба, Шън не заграждал тази част на реката, която изобилствала с риба; впоследствие хората започнали да правят същото, като оставяли хубавите места за риболов на и други.

Шън дълбоко повлиял на хората. Всички искали да бъдат негови съседи, а тези, които живеели близо до него, се чувствали вдъхновени да бъдат добри. В резултат на това за една година местността, където живеел Шън, се превърнала в село, а на втората година станала малък град. На третата година малкият град станал голям град.

Когато Шън бил на 50 години, император Яо го помолил да стане действащ император. Великият характер на Шън и неговите способности убедили Яо. Когато Шън бил на 61 години, официално станал император и управлявал империята.

Управлението на император Шън продължило 39 години и страната благоденствала. Той управлявал със съчувствие, всички го обичали и му се подчинявали. Император Шън починал на 101 години.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!