Yi Fu, pureinsight.org

Класическата наука под въпрос, заражда се нова (Част 3 от 3)

(Част 2 от 3)

III. Материя и дух са едно и също нещо


Светогледът на традиционната китайска философия е много различен от западния материалистичен възглед за света. Традиционните китайски философия, наука и медицина разглеждат нещата като цяло и говорят за "Небето и Земята като едно цяло." Квантовата механика също е доказала експериментално, че Вселената е едно неразделно цяло...


В днешните западни философски и научни кръгове все повече хора осъзнават, че съзнанието е всъщност толкова важно, колкото масата и енергията. То е фундаментално свойство на материята и съществува в частиците на подмикроскопично ниво. Всичко във Вселената има не само материалистичен аспект, но и съзнателен аспект. Квантовото заплитане може да се разглежда като доказателство в подкрепа на идеята, че подмикроскопичните частици имат съзнание. С квантовата механика може да се опише материалистичния аспект на подмикроскопичните частици, но не и техния съзнателен аспект.

Ако приемем, че съзнанието е основно свойство на материята, тогава може би ще можем да разберем феномени като способността на водата да "приема" информация, лечебната сила на молитвата, очевидната реакция на растенията в отговор на тяхната среда, прераждането и много други. Това са все явления, които не могат да бъдат обяснени от класическата Нютонова наука.

Традиционната китайска наука признава фундаментално важността на ефекта на съзнанието и казва, че всичко има съзнание. Зараждащият се нов светоглед на западната философия и научен свят е отдавна познат на традиционната китайска наука, както и в кръговете на духовно култивиращите се. Така например, в основната книга на Фалун Гонг, "Джуан Фалун", се посочва, че "материята и ума са едно и също нещо" ("Джуан Фалун", 2003 г).

Материя и дух (съзнание) съществуват едновременно във всичко във Вселената. Материя и дух (съзнание) са обединени в едно и не могат да бъдат разделяни. Съзнанието е нещо, което надминава четири-измерния свят, който можем да видим и усетим. Ако хората могат да видят реалността на подмикроскопичния свят, тогава ще могат да приемат, че всичко има съзнание.

Много хора са предсказали, че периодът на нов светоглед, с фундаментални промени в областта на науката, ще дойде много скоро. Тогава ще изчезнат и бариерите между научните и духовните разбирания и убеждения.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!