Новогодишни поздравления заобикалят Интернет блокадата за основателя на Фалун Гонг

Картичката гласи: "Практикуващите Фалун Дафа от правителствените отдели в провинция Джилин пожелават Честита Китайска Нова година на уважаемия Мастър!". Януари 2012.
Картичката гласи: "Практикуващите Фалун Дафа от правителствените отдели в провинция Джилин пожелават Честита Китайска Нова година на уважаемия Мастър!". Януари 2012. (Minghui.org)

От 2001 г. насам по време на всяка Китайска Нова Година Фалун Гонг практикуващи от цял ​​свят изпращат десетки хиляди поздравителни картички до уебсайта на Фалун Гонг, за да изразят своята признателност към основателя на практиката, г-н Ли Хонгджъ. Най много от картичките и тази година са от континентален Китай, където хората трябва да заобикалят Интернет блокадата. Основна тема в картичките е отново възхищението към издържливостта на практикуващите Фалун Гонг на продължаващото вече 12 години преследване ...

Картичката гласи: "Съдебните служители в провинция Шандонг, които научиха фактите за преследването на Фалун Гонг, честитят Новата Година на Мастър Ли!" Януари 2012.
Картичката гласи: "Съдебните служители в провинция Шандонг, които научиха фактите за преследването на Фалун Гонг, честитят Новата Година на Мастър Ли!" Януари 2012. (Minghui.org)
Картичката гласи: "Пенсионирани военни офицери, научили фактите за Фалун Гонг, почтително честитят Новата Година на Мастър Ли!" Януари 2012.
Картичката гласи: "Пенсионирани военни офицери, научили фактите за Фалун Гонг, почтително честитят Новата Година на Мастър Ли!" Януари 2012. (Minghui.org)

По-голямата част от поздравите са от континентален Китай. Картичките идват от различни части на страната, от групи и индивиди от различни сфери на живота, включително служители в правителството, правоприлагащите органи, полицията, националната сигурност, образованието, здравеопазването и други държавни сектори.

Красиво изработените поздравителни картички са изпратени по електронна поща на китайскоезичния сайт Minghui.org (Clearwisdom.net на английски език). Тези сайтове се поддържат от практикуващи Фалун Гонг като форум за обмяна на опит и разбиране относно практиката, както и за документиране на фактите за преследването й от китайския режим.

Хората в Китай използват специален софтуер, за да заобиколят Интернет блокадата на режима и да публикуват своите послания.

Поздравите са не само от практикуващи Фалун Гонг, но и от техни семейства и приятели, и хора, които искат да изразят своята подкрепа и уважение към г-н Ли. В знак на уважение, обикновено той е наричан в поздравленията с традиционното за китайците "Шифу" ("Shifu"), или "Мастър" ("Учител").

Г-н Ли започва да преподава Фалун Гонг (Фалун Дафа) през 1992 г.. Само за седем години, Фалун Гонг се разпространява до всеки ъгъл на континентален Китай. Според официални китайски данни от този период, между 70 и 100 милиона души практикуват Фалун Гонг, практика, която се основава на принципите истинност, доброта и търпимост.

През 1998 г. проучване сред десет хиляди практикуващи Фалун Гонг в Пекин показва, че 98% от тях имат значителни подобрения в здравето. Друго проучване, проведено от Китайския народен конгрес преди 1999 г. заключава, че Фалун Гонг е от полза за всяко лице, организация и общество, със "стотици ползи и никакви вреди", "учейки на високи нравствени стандарти", които ще са от полза както за страната така и за хората, поради което практиката трябва активно да се насърчава.

Въпреки това на 20 юли 1999 г. Китайската комунистическа партия (ККП) започва незаконно преследване на Фалун Гонг по нареждане на тогавашния лидер на ККП и Китай, Джянг Земин (Jiang Zemin, Цзян Цзъмин). Джянг е алармиран от факта, че броят на практикуващи Фалун Гонг в Китай е надхвърлил броя на членовете на ККП и че китайският народ би могъл да предпочете учението на Фалун Гонг пред доктрините на ККП.

През последните 12 години ККП използва огромни държавни ресурси да преследва Фалун Гонг и провежда масирани кампании за опетняване на практиката, на г-н Ли и на практикуващите, докато криейки от китайския народ истинската причина за преследването.

Според Информационния център на Фалун Дафа (FDIC) във всеки един момент стотици хиляди практикуващи са заключени в затвори и трудови лагери, където са подложени на тежък труд, мъчения и психически тормоз.

До момента има доказателства за 3427 практикуващи Фалун Гонг, които са убити по време на изтезания и малтретирания. Истинският брой на смъртните случаи се оценява от FDIC на десетки хиляди.

В допълнение, според доклада "Кървава реколта" на бившия канадски държавен секретар Дейвид Килгор и международния адвокат по човешките права Дейвид Матас, задържаните практикуващи Фалун Гонг са най-вероятният източник за 41 500-те трансплантации на органи, които се правят в Китай за периода 2000-2005 г. Онези, чиито органи са събирани така (на живо), са убити в процеса. Според Килгор и Матас практиката на използване на практикуващи Фалун Гонг за отнемане на органи все още продължава в Китай.

Изпратените сега хиляди колоритни и изкусно изработени картички са доказателство, че след 12 години сурово преследване Фалун Гонг има все още силно присъствие в континентален Китай. Поздравления, изпратени от тези, които не практикуват Фалун Гонг предполагат, че макар преследвани и рискуващи да загубят живота си, практикуващите в Китай успяват да убедят членовете на китайското общество, че очернящата пропаганда срещу Фалун Гонг е лъжлива и несъстоятелна.

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!