pureinsight.org

Външният вид и почтеността определят джентълмена

Конфуций
Конфуций (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Един ден, докато Конфуций си почивал вкъщи, той казал на сина си Конг Ли с въздишка: "Един джентълмен трябва да учи. Той трябва да си придава добър вид преди среща с другите, или би изглеждал мизерен. Ако изглежда мръсен, това би се приело за неуважение към другите. Ако изглежда неуважителен към другите, той няма да може да живее в този свят. Тези, които сияят от разстояние, са тези, които си придават добър и спретнат вид. Тези, които се обръщат към другите и ги просветяват, са тези, които имат голяма мъдрост."

"Татко, това, което имаш предвид тук е, че джентълменът трябва да бъде добър и да има добър външен вид. Но ти често ме учиш и че джентълмените трябва да бъдат такива, каквито са. Те не трябва да бъдат прекалено показни, нали?" , попитал Конг Ли. 

"Ли, не си разбрал какво имам предвид - казал Конфуций. - Елегантният външен вид е толкова важен, колкото вътрешните качества на човек. Външният вид плюс почтеността определят джентълмена. Ако човек е прекалено недодялан, той би изглеждал просташки и варварски. Но също така човек не трябва да придава прекалено голямо внимание върху външния вид. Ако външният вид говори "повече", отколкото реално е човекът, той ще стане лицемерен и нереален. Тези, които говорят само сладки думи или се преструват, че са добри, рядко имат някакъв морал. Само когато присъщите качества съвпадат с елегантния външен вид, човек може да стане джентълмен." 

Джентълменът е идол и модел за всички смъртни в конфуцианството. Но да се стане такъв не е лесна задача. Това изисква баланс на външния вид и личностните качества, точно както в конфуцианската поговорка: "С външен вид и почтеност човек може да отговори на условията за джентълмен." Има и друга поговорка: "Твърде много е същото като недостатъчно", което означава, че човек не може да бъде джентълмен, ако е твърде крещящ или твърде непринуден. Единственият начин човек да бъде джентълмен е да се намери баланс между тях.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!