Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Прокуратурата пита Борисов къде са 170 млн. лв. от ЕС

Прокурори проверяват къде са отишли парите, които бяха пренасочени от европейски фондове за борбата с COVID-19.

Върховната административна прокуратура (ВАП) изиска информация от правителството
за предприетите до момента действия от компетентните структури на изпълнителната власт, свързани с трансформиране на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и прехвърлянето им в други оперативни програми, с цел подпомагане на борбата с COVID-19.

Проверката е образувана след самосезиране на заместника на главния прокурор при ВАП по публикация в медиите, свързана с решение на МС от 07.05.2020 г. за прехвърляне на европейски и национални средства от 30 964 149 лв. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за социално-икономически мерки за справяне с кризата. Парите следва да се трансформират в ОП „Развитие на човешките ресурси“ - в размер на 28 790 507 лв. и в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - в размер на 2 155 642 лв.

С друго свое решение към ОП за иновации и конкурентоспособност кабинетът
пренасочва ресурс от програмите за транспорт и околна среда в размер на 134 млн. лв. ВАП изисква информация за предприетите до момента действия от компетентните структури на изпълнителната власт, която да съдържа данни за проектите, по които до момента са изразходвани такива средства с цел подпомагане борбата с COVID-19.

Искат се данни за какво конкретно са използвани, както и в какъв размер са средствата.

Източник/ци: https://24novini.bg/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!