Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Албена Белянова: С парите ни изхранват армия от чиновници, която променя резултати на избори

Из делниците на един маргинал...
Това е от мен за днес. Малко дълго стана, но дано е от полза за четящите маргинали, андрешковци и слънцеяди. За вас ще бие камбаната!

Днес един приятел написа, че в Хърватия рязко намаляват заплатите в държавния сектор, където според негов приятел, повечето в момента си барали топките само... У нас това действие не е само в извънредно положение. По принцип е така за една значителна част от чиновниците. За това многохилядната армия от чиновниции получава заплати, които Андрешко плаща.

Ден преди решението на Министерския съвет за удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 г., пушещият пури „COHIBA BEHIKE“ и живеещ под наем, без наем, обитател на министерството на финансите ни информира, че не се предвижда намаляване не възнагражденията на хората, които получават заплати от държавния бюджет.

От доклада за състоянието на администрацията през 2018 г. се вижда, че броят административни структури на централната администрация е 116, на териториалната администрация – 469, в т.ч. 261 общински администрации.

Наетите лица в администрацията на изпълнителната власт в края на 2019 г. са 98 136 души, без тези в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната.
Щатната численост на служителите на МВР е 49 818 души.

Точни данни за числеността на служителите на МО не се открива. Към 2014 г. постоянният щатен състав на МО е 37 100 души. В момента 831 са щатните бройки в МО, без тези в другите структури на отбраната - Служба "Военна информация", Служба "Военна полиция" , Централно военно окръжие , Стационарна комуникационнa и информационна система няма данни, Комендантство - МО, ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", Институт по отбрана, Военномедицинска академия, Военна академия "Г. С. Раковски", Национален военен университет "Васил Левски", Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", Национален военноисторически музей.

По груби сметки чиновниците са приблизително 185 054 души. В края на 2008 г. броят на държавните служители е под 100 000 души, а Борисов казваше: „Всичко читаво работи за частния сектор, в държавния са само кратуни.“.

Какво получават служителите на народа?

Основните заплати на министрите са 5522 лв. В някои административни структури ръководителите вземат много повече от министерски заплати. Добър пример е Комисията за финансов надзор, чиито председател получава над 13 000 лева месечно, а заместник-председателите на Комисията над 12 000 месечно.

Основната заплата на главен секретар в държавната администрация е в диапазона 2400 лева - 4 000 лева. Младши експерт получава основна месечна заплата в диапазона 510 лева – 2013 лв.

Това, обаче, не е всичко. 175 е броят на дружествата с повече от 50 на 100 държавно участие в капитала, които не подлежат на приватизация. Едно от тези дружества е „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в който работят около 21 000 служители.Ами общинските? Само Столична община е собственик на капитала на 18 търговски дружества, без да се включват Диагностично-консултативните центрове и общинските болници.

На някого да е неясно защо правителството няма желание да намалява възнагражденията на тези, които получават заплати от държавния бюджет, за да са съпричастни с бизнеса, с маргиналите и с андрешковците?

На някого да е ясно какво правят едни около 90 000 души в момент, в който държавата е спряла да функционира и за какво точно получават заплати? На някого да е неясно защо ще се теглят нови заеми?

Трябва да се изхранва армията от чиновници, която може да променя резултати от избори. А ще плащате вие и децата ви и децата на децата ви.

„и затова недей да питаш за кого бие камбаната:
камбаната бие за теб“ - Джон Дън

Албена Белянова

Източник/ци: https://liberta.bg/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!