Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Истории от древен Китай: Ключът към хармонични взаимоотношения

ZHANG Cuiying art

Снимка: zhangcuiying.org

Живял едно време търговец на име Ма Уенан, който бил от областта Шинхуа, провинция Джиангсу в древен Китай. Ма бил образован и имал добри обноски. Неговата съпруга У била умна, хубава и сръчна домакиня, но се славела със своята арогантност и критичност към другите.

У не била в добри отношения със своята свекърва. Всеки път, когато Ма Уенан се прибирал вкъщи от пътуване, неговата съпруга и майка се оплаквали една през друга от раздорите си, без дори да се изслушват. Това угрижило Ма. Той знаел, че У не уважава майка му и искал да промени тази ситуация.

Един ден той направил план как да помогне на жена си да разбере защо има конфликти със свекърва си.

Следващият път, когато У започнала да се оплаква от майка му, Ма Уенан казал:

"Зная, че майка ми приказва много и съм решил да напуснем тази къща и да се отделим. Но роднини и приятели не знаят колко труден човек е майка ми. Ако напуснем ей така изведнъж, хората ще кажат, че не сме изпълнили синовния си дълг и сме жестоки и безсърдечни. Затова ще трябва да я изтърпиш още месец-два. Ако можеш през този период от време да се отнасяш с майка ми уважително, всеки ще знае колко голяма е твоята синовна благочестивост и колко неразумна е моята майка. Тогава никой няма да може да ни критикува.".  

На У не й се искало да приеме предложението. Ма продължил:

"Ние ще излезем от тук скоро. През следващите няколко седмици можеш просто да се отнасяш с моята майка като че тя е почтен гост. Ще е само за кратко време.".

Накрая У се съгласила. От този ден нататък тя станала невероятно добра и почтителна към свекърва си. Свекървата забеляза промяната и много се зарадвала. Тя била доволна и също станала много внимателна и любезна към снаха си. Техните конфликти намалели и взаимоотношенията им се подобрили.  

След няколко дни Ма забелязал, че жена му не се оплаква. Той я попитал:

"Как се отнася с теб майка ми напоследък?"

"По-добре.", отговорила тя. Ma казал:

"Сега, когато тя е по-добра с теб, ти ще трябва да си дори още по-внимателна с нея, за да покажеш на всеки колко дъщерно се отнасяш ти, и колко неразумна е моята майка. Само тогава ще можем да излезем от тук лесно. ". У кимнала утвърдително.

Минали още няколко дни. Ма Уенан пак запитал жена си:

"Как се отнася с теб майка ми?"

У отвърнала:
"Сега майка се отнася с мене така добре, че аз не искам вече да напускам. За мене ще е чест да живея тук и да изпълнявам своите задължения към нея.".     

След това У започнала да се разбира много добре със своята свекърва. Всеки хвалел тяхното семейство и го давал за пример за хармония в отношенията между различните поколения.

Как да оцелеем пандемията и мерките

Защо тези хора в „близък контакт“ със страдащи от Covid-19 не са заразени?

Резонанс: Мистерията и науката за повишаване на имунитета на човешкото тяло

Радио-тайната на ДНК (+Видео)

ПОВЕЧЕ...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!