Истории от древен Китай: Петте правила на император Танг Тайзонг

Танг Тайзонг (Tang Taizong), вторият император на Династията Танг

Танг Тайзонг (Tang Taizong), вторият император на Династията Танг, управлявал от 626-а до 649-а г. сл. н. е.

Един ден китайският император Танг Тайзонг (Tang Taizong), вторият император на Династия Танг, управлявал от 626-а до 649-а г. сл. н. е., пристигнал в палата Куей (Cuiwei Palace). Той се обърнал към царедворците с думите:

"От древни времена до днес императори са успели да завладеят централните равнини на Китай, но не можаха да склонят малцинствени националности като Ронг и Ди да се присъединят към тях. Моите способности не могат да се мерят с тези на императорите от древността, но аз съумях да постигна повече от тях. Няма да говоря за причините за това сега; по-скоро бих искал да запитам вас господа, вие да ми кажете кои са те.".   

Царедворците отговорили:

"Добродетелите на Ваше величество са велики като Небето и Земята, и ще е трудно да се обяснят с няколко думи."

Императорът продължил:

"Не е така. Пет са причините, поради които аз можах да постигна това.

Първо, императорите от древни времена са таяли обикновено завист към онези, чиито способности надминават техните; аз, от своя страна, ценя силните страни у други хора както ценя моите собствени.  

Второ, никой не е съвършен, затова аз често пренебрегвам слабостите на хората и оползотворявам техните силни качества.

Трето, когато други срещнат талантливи и добродетелни хора, те искат да ги притежават, като отблъскват неспособните, със скритото желанието да ги хвърлят в бездната. Когато аз видя таланти ги почитам, а когато видя некадърни - изпитвам съжаление към тях. Така всеки - и талантливият и неталантливият - заема мястото, което му се полага.

Четвърто, императори нашир и длъж не харесват изкусните и точни стрелци. Те ги неутрализират с лукавост или директно. Никоя династия не прави изключение. Но откакто аз съм император, имперският съд е препълнен със силни служители и никой не е бил наказван.

Пето, от древни времена императори оценяват централните равнини на Китай високо, като игнорират националностите Ронг и Ди. Само аз се отнасям с тях като с равни. Така те вярват в мен така, както биха вярвали на своите родители.

Горепосочените пет причини са което ми е позволило да постигна всичко това днес."

Източник: Zizhi Tongjian (Comprehensive Mirror for Aid in Government), volume 198, Tang Dynasty, record 14.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!