Удивителни костюми в грандиозно представление на Бродуей

Автентично и прецизно дизайнирани костюми отразяват истинската история на различните китайски династии - пресъздаващ очарованието на Великата династия Танг танц, изпълнен на първия Международен Галаконцерт на NTDTV по случай Китайската Нова Година. (Epoch Times)

Девойка от Великата династия Танг по време на първия Международен Галаконцерт на NTDTV по случай Китайската Нова Година (Epoch Times)

Със своите автентични и колоритни театрални костюми и тематики от древни времена, Международният Галаконцерт на NTDTV се радва на значителното внимание на публика от всякаква възраст и по цял свят. Дизайнерският екип на Галаконцерта прилага модерна естетика, за да възстанови и пресъздаде историята на сцената. За разлика от съвременния, имащ теории зад всеки детайл дизайн, хората от древността са се опирали на красотата и добродетелта като основни принципи за техните модели. За приемливо се е смятало това, което е удобно и хармонично.

Женска копринена дреха от династията Чинг. (Pure Insight)
Женска копринена носия от династията Чинг. (Pure Insight)
Обществото на династията Танг било стабилно и процъфтяващо, ето защо облеклото било елегантно и уравновесено (Pure Insight)
Дреха с широки ръкави в пиесата „Девойката от Танг” на Международния Галаконцерт по случай Китайската Нова Година през 2005 г. в Ню Йорк. (Epoch Times)
Сцена от пиесата „Девойката от Танг” на Международния Галаконцерт по случай Китайската Нова Година през 2006 г. (Epoch Times)
Жените от династията Сонг считали стройното за красиво и облеклото им се променило съобразно това. (Pure Insight)
Основна отличителна черта на дизайните на облекло от древността е съобразяването с принципите за красота и добродетелност. (Pure Insight)
Ежедневно облекло на жените от династия Танг. (Pure Insight)

Главният дизайнер на костюмите за Международния Галаконцерт на NTDTV (New Tang Dynasty Television) по случай Китайската Нова Година е г-жа Ли Фанхон. Ние имахме възможността да я интервюираме по време на представленията на спектакъла на Бродуей. Ли сподели за целия процес на дизайниране и подготвяне на костюмите за концерта.

Всеки един костюм се възпроизвежда от исторически летописи и се планира в детайли

Ли Фанхон отбеляза, че дизайнът на костюмите е бил стриктно съобразен със сведенията в древни книги и рисунки, за да може да пресъздаде възможно най-точно за публиката китайското традиционно облекло и култура. Един от източниците на информация е „Историята на китайското облекло”. Книгата е компилирана от проучвания на археологични находки, направени от група старши научни сътрудници от шанхайски университети и колежи.

По-директен източник на подробна информация са фреските в пещерата Дънхуан, съкровищница на китайската култура. От Южната и Северна династии до династията Танг, през всеки един исторически период там са прибавяни картини, като голяма част от облеклото на персонажите е специфично за съответния период. Освен от Дънхуан, идеи за дизайн на дрехите са взети от скулптури, нефритени гравюри и домакински съдове от древността.

Тези културни реликви позволяват екстраполиране на стила и дори цветовете на облеклото от всяка епоха. В съвременни филми и телевизионни програми, където действието се развива в древни времена, костюмите биват представени от гледната точка на съвременните естетически предпочитания; хората, които създават тези костюми, не се допитват до подобни реликви.

Направата на костюмите за Галаконцерта от своя страна взема под внимание наред с редицата други неща и ролята на персонажа, като например къси сака за работническата класа и дворцови одежди за аристократите. Тези костюми се допълват с подходящи украси и декорации, в съответствие с нуждите на пиесата.

Облеклото на династията Чинг не е традиционното китайско облекло

Повечето млади хора, тоест китайците в чужбина и Западните чужденци, често смятат, че облеклото на династията Чинг е традиционното китайско облекло. Но това облекло не е представително за цялата област на юг от Жълтата река. Общо казано, традиционното китайско облекло е в стила на династията Хан, за която са характерни широките мантии и ръкави.

Танг, Сонг, Юан, Минг, Чинг – всяка династия е имала своя собствена, специфична култура, създаваща за всеки един период облекло с подчертано изявени характеристики, типични за районите на юг от Жълта река.

Отличителни черти на древното китайско облекло

Ли Фанхон изтъква, че в сравнение с облеклото на други династии, стилът на обличане на династията Танг е бил олицетворение на възвишен и величествен дух.

В периода непосредствено преди династията Танг, животът на хората бил много бурен, най-вече вследствие на войните по време на Южната и Северната династии. Това се е отразило и върху вида на цветята по дрехите, които изглеждали сравнително груби.

По време на династията Танг икономиката била в добро състояние, а обществото - стабилно. Цветята по дрехите били богати, величествени и ведри, а декоративните мотиви излъчвали елегантност.

Най-популярни по време на династията Танг били дрехите с широки ръкави. Връхната дреха била прозрачна, а долната – с дълбоко деколте. Прическите били разнообразни; косата на жените можело дори да лежи на земята, когато не била вдигната.

Поезията и литературата на династията Танг били изпълнени с въображение, китайският народ имал широк мироглед и неговото облекло отразявало това, бидейки също така доста открито и широко. Поради честите контакти с районите на Запад, Индия и други азиатски страни, облеклото от това време включвало елементи и от други култури. Персийските дизайни били също доста популярни.

Канши харесвал културата на областите южно от Жълта река

Различните региони имали много различен стил на обличане. Така например тези на север от Жълтата река носели силно контрастиращи цветове. Техният стил нямал ограниченията на конфуцианската идеология. Династиите Юан и Чинг били управлявани от чужденци. Но по онова време хората от Хан носели облеклото на Хан, докато хората от Ху – облеклото на Ху.

Въпреки че и двете династии установили контрол в районите на юг от Жълта река, те били неспособни да променят културата там; вместо това самите те били асимилирани с тази култура. Например, при създаването на династията Чинг, самият Канши - известен император от династията Чинг - обичал дълбоко културата на юга и посъветвал своя народ да продължи тази култура.

По време на династията Сонг идеологията се променила, променил се и начинът на обличане. Жените не считали вече пълнотата за нещо красиво и се стремели да бъдат слаби. Облеклото се променило съобразно това, така че да не изглежда впечатляващо и разкошно.  

Най-популярното облекло през този период била дългата жилетка, както е показано на илюстрацията по-долу. Късото сако в китайски стил също било популярно в съчетание с дълга пола. Мъжкото облекло обикновено включвало кръгла яка или наклонен ревер.

Нравственост и красота са основните принципи при създаване на костюмите

Експертите по облеклото за Галаконцерта започнали със сформирането на групи. Първо изслушвали подробна лекция на режисьора относно пиесата, за да разберат необходимостта от нейната идея. След това събирали сведения за нейното историческо минало.

Г-жа Ли открила също така, че издирвайки възможно най-ранната информация от археологични находки, исторически данни и скулптури, човек би могъл да постигне дизайна, който е най-акуратен и представителен за всеки един период. Започвайки от самия източник, въображението на човек може да се насърчи и окрили.

Древното облекло не се е ограничавало само до няколко стила за период. Големите ръкави например са се променяли и като детайл, и като цвят от златната епоха на Танг, до нейния по-късен период. При дизайнирането на костюми за Галаконцерта е трябвало да се вземе под внимание специфичния исторически момент. Размерът на ръкавите е също така съобразен със съответната ера, като основните цветове са пресъздадени на базата на най-ранните находки.

Династията Танг не обичала яркочервеното

Династията Танг не била привърженик на яркочервения цвят. Съвременните драми с исторически сюжети обаче са кървавочервени навсякъде; това не отговаря на описаното в историческите книги. При народните танци липсват ограниченията на династиите и дизайнерите могат напълно да дадат воля на въображението си при съчетаването на древни стил и дизайн, чрез което обикновено се постига елегантност и се удовлетворяват вкусовете на широката публика.

След като даден стил бива определен при дизайнирането на костюмите за Галаконцерта, скиците биват представяни на режисьора, на драматурзите, на декораторите и на театралните групи. Едва след това започва изработването и изпробването на истинските костюми. За да бъдат нещата автентични, основата на костюмите е главно от Китай, тъй като иначе лесно се разбира, че продуктът е чуждестранен.

Отговорност пред обществото вместо стимулиране на сетивата

Дизайнерите на костюмите за Галаконцерта следват следния принцип – да сътворят нещо с отговорност пред обществото и характерно за него, същевременно уважавайки общоприетата култура, а не обекти, провокиращи сетивата. Ето защо, костюмите трябва да бъдат съобразени с наличните данни от историята. По време на целия творчески процес, дизайнът на всичко – от прическите до шапките – е съобразен с историческите сведения.

Известният така наречен метод на „използване на миналото за целите на настоящето” изглежда много добре замислен, но той не е в състояние да пресъздаде оригиналният, древен вкус; той може да представи само индивидуалността на дизайнера.

Съвременният дизайн има теории за всеки детайл, включително и за съчетаването на цветовете и техния динамизъм. Хората от древността не са имали подобни теории. Красотата и добродетелта са били основните принципи на техните модели. За приемливо се е смятало това, което изглежда удобно и хармонично.

Дизайнерската група на Международния Галаконцерт по случай Китайската Нова Година прилага модерна естетика, за да възстанови и пресъздаде историята, като допълнително набляга на хармонията и контраста, основавайки се на красотата - тази красота в традиционната китайска култура, открита в историческите реликви, запечатили образите на традиционното китайско облекло и китайската култура като цяло.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!