Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Последните 90 км от любимата магистрала на Борисов ще са от чисто злато – 1.38 млрд. лв.

Hemus

Любимата автомагистрала на премиера Бойко Борисов „Хемус“ ще погълне нови 1.38 млрд. лв., които правителството отпусна на днешното си заседание, за участък от 90 км. Става дума за отсечката от разклона за Велико Търново до пътен взел „Белокопитово“.

Солидната сума ще е предназначена за изготвянето на технически проекти и изпълнение на строително-монтажните работи в отсечката в периода до 2022 г. От тях 483 млн. лв. се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за предстоящи плащания.

Миналата година правителството отпусна други 1.35 млрд. лв. за строителството на 134 км от пътен възел „Боаза“ до разклона за Велико Търново.

Неизградената част, започваща от „Боаза“ и завършваща при с. Белокопитово, ще свърже вече изградените участъци от двете страни на магистралата.

Схемата е следната: МС предоставя парите на МРРБ, а то – на държавната компания „Автомагистрали“. Тя ги разпределя на подизпълнители.

В средата на ноември от риболовен клуб „Балканка“ алармираха, че строителите причиняват истинска екокатастрофа на р. Вит при строежа на „Хемус“, а премиерът лично провери как вървят работите и заръча да се пази екологията и археологията около автомагистралата.

Изграждането на магистралата до „Белокопитово“ е разделено на 9 участъка:„

Участък 1 е с дължина 15.26 км. Започва от „Боаза“, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и ще е до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.

Участък 2 е 19.2 км. Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път III-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път III-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260)

Участък 3 е 17.08 км. Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път III3005 Радовене – Катунец до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).

Участък 4 е 26.8 км. Той е от края на п. в. „Плевен“ при пресичане с път II-35 Плевен – Ловеч до път III-301 Летница – Ловеч, включително пътен възел „Летница“ (от км 139+340 до км 166+144.09).

Участък 5 е 23.2 км. Той е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово – Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09 до км 189+344).

Участък 6 е 32.6 км. Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени – Левски до път 1-5 Русе – Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344 до км 222+000).

Със сумата от 1.38 млрд. лв. ще се изгражда отсечката от 222-ри до 310-ти км

Обособени са следните три участъка по нея:

Участък 7 е 43.6 км. Той е след пресичането на път I-5 Русе – Велико Търново до км 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла – Търговище.

Участък 8 – 33.5 км. Отсечката е след пресичането с път II-51 Бяла – Търговище и е до връзката с път II-49 Търговище – Разград.

Участък 9 – 11.9 км. Този участък е от пресичането с път II-49 и до изграждащия се в момента участък Белокопитово – Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102).

За изграждането на трите участъка се подготвя процедура за сключване на договор по чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, приложими за публичните възложители, какъвто е Агенция „Пътна инфраструктура“ с държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД.

МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По решение на правителството с 824 119 000 лв. се увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРРБ през 2019 г. Те са предвидени за сключване договори за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, (т.е. за снегопочистване).

Дейностите по превантивно, текущо и зимно поддържане и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ще бъдат със срок на изпълнение от 60 месеца и ще се извършват в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за съответната година.

С 350 962 401 лв. се увеличава максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от министерството през тази година. Промяната се налага поради извършено авансово плащане за изграждането на магистрала „Хемус“ през септември 2019 г. на „Автомагистрали“ ЕАД.

Оф нюз

Източник/ци: http://onovini.com/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!