Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Как да намалим разхода на бензин?

Качественото масло намалява потреблението на гориво с 10%

Можете да намалите значително разходите си за бензин, ако спазвате определени правила. Те няма да ви затруднят, а ще ви помогнат да избегнете ненужните харчове от семейния бюджет.

Първата стъпка, която трябва задължително да направите, е да слагате само висококачествено масло. Качественото смазване води до по-ефективна работа на двигателя, което ще ви гарантира и значителни икономии от страна на горивото.

Моторните масла са разделени на 10 класа по вискозитет - шест зимни, означени с цифра и буква W, и четири летни - означени само с цифра. С нарастването на номера се повишава и вискозитетът. Летните масла са по-гъсти (с по-голям вискозитет) от зимните. За климатичните условия у нас най-подходящи са маслата с означения 15W-40. По произход маслата са минерални, синтетични и полусинтетични. Освен намален разход на бензин до 10% синтетичните масла осигуряват и по-добра термоустойчивост. Те намаляват и износването на двигателя с близо 50 на сто. Синтетичните масла ще ви излезнат по-скъпи спрямо минералните. За минерално масло 15W-40 ще трябва да платите близо 30 лв., за полусинтетично от същия тип около 50 лв., а за синтетично близо 70 лева.
Не трябва да забравяте, че максималният пробег на автомобила, след който задължително трябва да се смени маслото в двигателя, е от 7 до 15 хил. км. Той зависи от качеството на маслото и условията, при които се експлоатира автомобилът.

Гуми

Преди да тръгнете, се убедете, че налягането на гумите е достатъчно добро. Пониженото налягане ще доведе до значителен преразход на гориво и опасност при движение в завоите. Нормалното налягане на гумите е указано от производителя на автомобила, но за по-голяма част от колите то не трябва да е по-ниско от 1,9 бара. Основен принцип при всички гуми на автомобила е да бъдат от една марка, конструкция и размер. В случай че се използват гуми от различни конструкции или с различни шарки на протектора, задължително трябва да бъдат поставени по двойки, така че на една ос да бъдат еднакви. Същото правило важи и в пълна сила за гуми с различна степен на износване. Ако не се получат други дефекти, гумите се сменят задължително, когато височината на протекторния рисунак падне под 1,6 мм. По-нататъшната експлоатация се счита за сериозна техническа неизправност и се санкционира по Закона за движение по пътищата.

Скорости

Работете изключително внимателно със скоростите на автомобила, ако искате да имате оптимален разход на гориво. Поддържайте ниски обороти за съответната предавка. Добре е на трета да карате с 30 км в час, което при добър двигател ще ви осигури разход около 6 литра на 100 км. При положение че карате на трета предавка с 60 км. в час, разходът ви на бензин ще мине 9 литра.
Не трябва и да ускорявате рязко, а плавно, за да гарантирате по-добър режим на работа на вашия двигател. Не се движете с максимална скорост, защото така ще увеличите значително разхода на бензин. Където е възможно, отпуснете педала на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
Когато сте спрели за престой за повече от 15 секунди, е добре да изключите двигателя. Така освен пестене на гориво ще намалите и замърсяването на околната среда.

Зареждане

Зареждайте сутрин рано, когато е по-хладно. Тогава обемът на бензина е по-малък. По този начин ще спестите близо половин литър бензин, при положение че сте напълнили целия резервоар. Независимо от модерната електроника за управление на двигателя не се изкушавайте да зареждате с по-евтин вид гориво. Ако преминете от най-масовия бензин А95 на А92, ще намалите мощността на двигателя и ще трябва да карате с по-голяма газ, което от своя страна ще повиши и разхода на бензин.

Товар

Отстранете всички ненужни вещи от вашия автомобил. По този начин ще намалите неговото тегло, което ще доведе и до по-нисък разход на бензин. Отстранете от вашата кола всички ненужни каси от напитки и туби с антифриз. Друго правило, което трябва да спазвате, е да не пълните до горе резервоара. Близо 100 килограма по-малко натоварване на автомобила ще намали разхода на гориво с около половин литър.

Източник/ци: bgfactor

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!