Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Подобряване на моралния стандарт - нов начин да опазим природата - част 1

лотос

Снимка: minghui.ca

Проблемите на околната среда са едни от най-сериозните пред които се изправя човечеството днес. Много страни по света търсят начини да съхранят околната среда. И много методи се изпробват за това. Но всички те са в състояние да се докоснат само до това, което е в обсега на съвременната наука.

Методите за опазване на околната среда са сами по себе си методи за производство. Те също изразходват енергия и отделят вредни емисии. Всички съвременни начини за пречистване на околната среда само преместват замърсителите от едно място на друго и не са способни да елиминират факторите причиняващи замърсяването. Нещо повече, тези методи са неспособни да се борят със замърсяванията за които науката все още не знае. Често това е причината, която се цитира за постоянно появяващите се нови замърсявания. Сегашните методи почистват едно замърсяване като създават друго. Затова се постигат изолирани резултати, а средата като цяло се влошава непрекъснато. За да се разреши проблемът със замърсяването напълно, трябва да бъде открита фундаменталната причина за замърсяването на околната среда.      

Посредством анализиране на няколко причини смятани от хората за главни, може да се стигне до заключението, че неправилният начин на живот на хората, както и използваното от тях производство, са основните причинители на замърсяването на околната среда. Причината защо действията на хората могат да замърсяват околната среда, е опорочаването на нравствения стандарт по който се преценява дали поведението на човек е правилно или не. 

Затова, за да може да се разрешат проблемите на околната среда на  фундаментално ниво, хората трябва да повишат своя нравствен стандарт. Погледнато от друга гледна точка, хората допускат поведението им  да бъде контролирано от техните представи и желания. За да могат да променят своето поведение, хората трябва да променят първо своите представи.

В днешното човешко общество материалните неща са достигнали висок напредък и са в изобилие. Въпреки това влошаването на околната среда се е превърнало в сериозен въпрос. То е причината за много социални проблеми, като недостиг на ресурси, глобално затопляне, вродена уродливост, придобито слабоумие и други генетични заболявания, свързани с промяната на човешките хромозоми и гени. Тези проблеми представляват сериозна заплаха за съществуването и по-нататъшното развитие на човешката раса. Много страни по света правят проучвания, за да ограничат влошаването на околната среда, така че човешката раса да може да се развива стабилно, с достатъчно ресурси. Изминаха десетилетия откакто хората осъзнаха за пръв път сериозността на проблема с влошаването на околната среда, и откакто за това бяха адаптирани различни методи, но околната среда продължава да дегенерира. Ако тази тенденция не спре, съществуването на човека ще бъде сериозно застрашено.

За защита на околната среда бяха усвоени редица и разнообразни методи . Но те могат да се разделят на две основни категории: технически и юридически. Тяхната главна цел е да се предотвратят бъдещи проблеми и да се възстанови околната среда.

Първата стъпка от техническите методи е подобряване на технологиите в промишлените процеси, за да се осигури неутрализиране и изолиране на съществуващи там замърсители. Например един от използваните за това методи е филтриране на замърсителите във водата и превръщането им в твърди вещества. Други от методите включват изгаряне на втвърдените замърсители или разсейването им във въздуха. Понякога един замърсител може да се превърне в друг по химичен или биологичен път, какъвто е случаят с превръщането на хрома от 6-та валентност в хром от 3-та валентност. Тези методи са използваеми само за временно ограничаване на замърсяването в определени географски области, или когато замърсителят е специфичен. Но те не могат да унищожат всички замърсители в природа. Освен това, тези методи също представляват вид производствени процеси, които изразходват енергия и могат да създават допълнително замърсяване.

Още по-сериозно стои въпросът с онези нови методи, които бяха възприети за да се ограничат определени замърсявания, но които самите бяха големи замърсители. Такъв е случаят с ядрените електроцентрали, които бяха построени с цел да се разреши проблема със замърсяването на въздуха, както и проблема с недостига на енергия. Но ядрените електроцентрали са всъщност източници на още по-голямо замърсяване. От друга страна, в стремежа си да разрешим проблема радикално, ние забраняваме производства, които може да са източник на потенциално замърсяване. Но тъй като нашите познания са ограничени, понякога дори и индустриите които смятаме за безопасни може да са замърсители на околната среда.

При законите за защита на околната среда вече се използва забраната за да се ограничи поведението на хората и да се защити околната среда. До определена степен тези мерки са ефективни и се разрастват. Но въпреки, че те поставят определени стандарти върху поведението на хората, те приемат и защитават също и това, което не е регулирано, дори когато то може да се окаже сериозен замърсител. Ако законите са твърде подробни или сложни, те ще пречат на нормалния живот на хората. Някои замърсявания са трудни за почистване дори когато се съблюдават наредбите за околната среда. В допълнение на това, законите могат да предотвратят само което е установено и не могат да направят нищо за това, което предстои да бъде открито.

Според статистически данни световното население нараства действително бързо. В началото на 20-и век е имало 1.6 милиарда души в света, а до 1950г. те са били 2.5 милиарда. В 2000г. тази цифра нараства на 6.2 милиарда. Само за последния един век населението в света почти се е учетворило. Увеличаването на населението е довело до по-висока консумация на ресурси, и до увеличаване количеството на отпадъка. Но увеличаването на населението е съобразно законите на природа, така че на теория то не би трябвало да води до влошаване на околната среда. Проблемът всъщност лежи в увеличаването на междуличностните конфликти и желанието на хората да притежават. Все повече хора правят нередни неща от алчност и за лично облагодетелстване. Човешките морални стандарти падат бързо, и хората умишлено или неумишлено правят неща, които повреждат околната среда. Ако всеки наблегне на добродетелите и предпазва околната среда, въпросът със замърсяване на околната среда е вероятно да се разреши от само себе си.

Част 2

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!