Практиката Фалун Гонг побеждава ефекта "Носибо"

Носибо-ефектът е обратен на плацебо-ефекта. Това явление предполага негативни очаквания, които оказват негативно влияние върху пациента...

Практиката Фалун Гонг побеждава ефекта „Носибо”

Практиката Фалун Гонг

Д-р Лили Фенг, отдел "Медицина" към колежа по медицина "Бейлър". Clearwisdom.net

При лечение с плацебо (безвредна субстанция, без лечебен ефект, употребявана за проверка на действието на определено лекарство) пациентите се чувстват по-добре, отколкото след като са лекувани с регулационни средства (например захарни таблетки). Този тип "лечение" се използва във всички области на медицината и малко лекари го оспорват. Неотдавнашно изследване откри, че дори обикновена операция на коляното не е по-добра от плацебо.

Носибо-ефектът е обратен на плацебо-ефекта. Това явление предполага негативни очаквания, които оказват негативно влияние върху пациента. Ефектите „плацебо-носибо” показват, че човешкото съзнание може да играе важна роля във формирането на реакция у пациента към дадена болест и съответното й медицинско лечение.

Носибо-ефектът създава негативни очаквания относно симптомите и може да има опустошително въздействие върху възстановяването на пациента. Точно както работи плацебо-ефектът, карайки пациента да вярва, че се подобрява, носибо-ефектът играе роля на влошаване на пациента и дори може да стане причина за неговата смърт.

Така например, при един експеримент пациенти, страдащи от астма, вдишали изпарения, за които изследователите казали, че съдържат вредни химически вещества. Близо половината от пациентите почувствали затруднения в дишането, а дузина от тях развили пълна астматична реакция. Когато участниците в експеримента били третирани с вещество, което вярвали, че е лекарство, разширяващо бронхиалните пътища, те се възстановили незабавно.

Всъщност, както „дразнещите вещества”, така и „лекарството, разширяващо бронхиалните пътища” били пари на разтвор от солена вода. Бронхиалното стесняване било причинено и излекувано само от очакванията на пациентите.

Носибо тестът от своя страна е така неетичен, че малко изследвания са проведени в историята на медицината с него, тъй като той строго нарушава фундаменталните етични принципи да не се причинява вреда на пациента.

Което означава, че плацебо-ефектът също не може да се разграничи от фармакологичната полза, тъй като съзнанието на пациента в група за лекарствено лечение може също да афектира реакцията му към медицинското лечение. Всъщност плацебо-ефектът също играе важна роля в допълнителната и алтернативна медицина и е невъзможно да не се вземе под внимание, когато става дума за хора, докладващи положителна реакция от тях, какъвто е случаят с чигонг, медитация, йога, музикална терапия и много други алтернативни терапии.

Само когато се вземе под внимание носибо-ефекта по време на клиничен опит може да се потвърди терапевтичната ефективност от лечението с лекарство, или при каквото и да е друго лечение. Но етиката и законодателството възпрепятстват използването на носибо-тестове при клинични опити, тъй като носибо-ефектът може да стане причина за множество значителни болести по света.

Така например, съобщава се, че Фалун Гонг има огромна сила при лечението на болести и поддържането на добро здраве. Да предположим, че една практика, популяризираща добро здраве, може да е в резултат на плацебо-ефекта, ако разглеждаме практиката на Фалун Гонг като клиничен опит. Енергичните мерки за спирането на Фалун Гонг в Китай могат да се разглеждат като клиничен опит за носибо ефект, с цел да се провери дали силата на Фалун Гонг не в резултат на пацебо-ефект.

От 1999 година насам практикуващите Фалун Гонг в Китай са подложени на обширно и упорито преследване, изпращани в трудови лагери, осъждани на затвор, изтезания и т.н., като всички медии - радио, телевизия и печат, са използвани, за да създават негативно впечатление за Фалун Гонг не само в Китай, но и в чужбина. Регистрирани са над 3000 потвърдени смъртни случая в резултат на това преследване.

Всяко потенциално добро следствие, резултат от положителни очаквания (плацебо-ефект), трябва да е изчезнало напълно пред лицето на такъв нечовешки и жесток носибо-ефект. Но въпреки това практикуващите Фалун Гонг продължават да практикуват и да рапортуват удивителни здравословни ползи. Така може да се заключи че:

  1. положителните ефекти от Фалун Гонг върху човешкото здраве са надминали многократно тенденциите и способите, използвани в днешната клинична практика
  2. от гледна точка на клиничен опит, Фалун Гонг е единственото изследване, преминало такъв най-нечовешки и строг носибо-тест.

Това е изключителен резултат в историята на медицината, имайки предвид, че 90% от клиничните опити не успяват да покажат предимствата, дължащи се на плацебо-ефекта.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!