Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Музикална терапия за всички

http://soundofhope.org/news_images/2013/4/21/ShenYunYanChu.jpg

Снимка: soundofhope.org

Както е известно, приятните емоции, които президвикват мелодиите, тонизират централната нервна система, подобряват обмяната на веществата, стимулират дишането и кръвообращението.

Музиката се приема като средство за лечение от древни времена. Според специалисти, ефектът от музикалнат атерапия се основава на едновременното действие на три фактора в организма на човек: психолого-естетическо (асоциации, емоции, образ), физиологическо (функционално, с помощта на който може да се тренират отделни функции на организма) и вибрационно (музиката оказва вибрациионно въздействие върху клетките, активизирайки различни биохимични процеси в тях).

Съществуват специални програми и методики, които се използват от психолозите при подготовката на бъдещите майки. Един от примерите за успешно прилагане на такива методи стана програмата "Витоника", състояща се от няколко комплекса, които се назначават в замисимост от възрастта и здравословното състояние на човека.

Първият комплекс на програмата с име "Сонатал" представлява методика на музикална стимулация на развитие на плода и новороденото дете, а също има и за цел да намали стреса от бременната жена с помощта на музиката. По време на изследването било установена, че с помощта на музиката може да се въздейства на три сфери на жизнеспособността на плода - двигателна, емоционална и дихателна - и дори да се управлява развитието му. Главното е, че музикалната стимулация положително въздейства на психическите и на физическите му качества.

Прекъсването на музикалната терапия не се препоръчва и след раждането на детето. На даден етап може да се използват други комплекси, разработени в рамките на програмата "Витоника". В това число влизат:

- "Ейдотоника" - музика на цветовете, предначначена за деца през първата година от живота, която влияе на зрението и за определянето на цветовете.

- "Лингвотоника" - музика на думите за децата през втората година на живота им, която помага за развиването на чуство към езика и подпомага започването на говоренето.

- "Хореотоника" - музика на движение за децата през третата година от живота им, която влияе на двигателната активност.

- За по-големите е предвиден комплекс "Валеотоника" (музикални уроци за здравето) и "Музикотерапия" - лечение на заболявания с помощта на музиката.

Както е известно, влияейки на клетъчното ниво на организма на човека, музиката може да оказва както положително, така и отрицателно въздействие над слушателя. Затова подбирането на музика за лечение и релаксация задължитлно трябва да става от професионалист, с предварително съставен психологически портрет и общия спектър на музикалните му престрастия. По принцип, нито един от музикалните стилове не президизвиква в музикотерапевта рязка негативна оценка, още повече, че голяма част от специалистите се обединяват около мнението, че хубавата музика за лечение и успокоение е класиката и традиционните народни мотиви.

По своето предназначение класическите мотиви се делят на детски, успокояващи, активизиращи и смесени.

В класическата успокоителна (релаксираща) програма влизат произведения от по 3-6 минути на Бах - "Ария от сюита номер 3" или бавните части от Бранденбургските коцерти; Шуберт - "Аве Мария" или втора част от осма симфония; Белини - "Каватина"; Вивалди - "Зима"; Бетховен - втора част на сонатите 8, 14, 23; Чайковски - аданте кантабиле от пета симфония "Юни" и "Октомври" от цикъла на времената на годината.

Към активизиращите музикални произвденеия се отнасят творенията на Моцарт - първа и трета част от соната и концерти; "Рондо" от "Малка нощна серенада", часто то операта "Мълшебната флейта"; Чайковски - валсът от балетите му, "Тройка" от "Годишните времена", части от финала на четвърта симфония, а също така и части от първа част, първа симфония на Прокопиев, "Романси" на Глинка, "Есен" на Вивалди, "Менует" на Бочерини и Шуберт.

Източник: http://www.sophiex.com/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!